Kolumbie

Kolumbie na Týdnu diverzity v Praze

diversity-1Ve dnech 10. až 13. dubna pořádá Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze Týden diverzity. A jelikož se Katedra románských jazyků, patřící pod Filozofickou fakultu, v letošním roce zaměřila právě na Kolumbii, bude mít jihoamerická země i v rámci této akce vyhrazen svůj prostor.

Hned v pondělí 10. dubna od tří hodin odpoledne profesorka Dora Poláková posluchače krátce seznámí s obecnými rysy kolumbijské literatury pro děti, představí některé úryvky orální tradice, upozorní na klíčová díla a rovněž přiblíží klasické i soudobé ilustrace, které mají dětskému čtenáři pomoct v porozumění a dospělému nabízejí nové možnosti chápání kolumbijské a latinskoamerické reality. Uznávaná překladatelka a hispanistka Anežka Charvátová představí současnou kolumbijskou literatura, její podoby a také její uvádění na český trh v úterý 11. dubna od půl jedné odpoledne.

Ředitelka Asociace česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), paní Eliška Krausová, pohovoří o svém druhém domově v rámci besedy nazvané Kolumbie: Za hranicí magie. Ve středu 12. dubna od půl páté odpoledne se s posluchači podělí o své zkušenosti a postřehy týkající se současné situace v Kolumbii, tamější společnosti, kultury, školství, ale také mírového procesu a dalších zajímavých témat.

diversity-2Institut Cervantes v Praze zároveň zve na konferenci nazvanou O padesát let později: rady, jak nepřestávat číst, která se uskuteční dne 10. dubna o půl sedmé večer. Během akce přední kolumbijský spisovatel Juan Gabriel Vásquez prozkoumá životnost tohoto velkého románu Gabriela Garcíy Márqueze a jeho postavení v nové latinskoamerické literatuře. Z pohledu čtenáře i autora románů ukáže, jak číst Sto roků samoty i po uplynutí padesáti let od prvního vydání tohoto díla. Besedy se zúčastní také profesorka Dora Poláková a překladatelka Anežka Charvátová.

Juan Gabriel Vásquez se narodil v kolumbijské Bogotě v roce 1973, na pařížské univerzitě Sorbonna získal doktorát v Latinskoamerické literatuře. V současné době patří k nejoceňovanějším autorům beletrie v zemi. Kromě románů a esejí přispívá svými sloupky do kolumbijských novin El Espectador.

Dne 11. dubna pak v Institutu Cervantes proběhne projekce celovečerního dokumentárního filmu z roku 2015 – Kolumbie, divoká magie. Snímek zobrazuje Kolumbii jako zemi nesmírného přírodního bohatství a diverzity a zachycuje její vzácnou faunu a floru (85 lokalit a 20 ekosystémů). Dokument se v Kolumbii stal nejnavštěvovanějším filmem v historii.

Kompletní program a více informací o Týdnu diverzity naleznete na webové stránce: tydendiverzity.cz.

Další zdroje: Praga.Cervantes.es-1, Praga.Cervantes.es-2. Foto 1, foto 2.

Duchovní vůdce kmene Arhuaco zavítal do České republiky

asdrubal-1Na konci března přicestoval do České republiky, a to vůbec poprvé v historii, pan Asdrubal Torres, spirituální vůdce a člen arhuackého kmene Niwi Umukin, žijícího v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta na severním pobřeží Kolumbie.

Cílem jeho cesty bylo především podělit se s Čechy o svou kulturu, duchovní tradice, zvyky i přesvědčení, ale také ukázat jim cestu k vlastním kořenům, která by jim umožnila čelit současné společnosti. Zároveň však tento Mamo (tedy šaman) posluchačům přiblížil i problémy své komunity, jejíž území je neustále ohrožováno invazemi nových osadníků.

Prostřednictvím meditací, rituálů i povídání představil Asdrubal filozofii svého kmene spočívající v zachování rovnováhy mezi civilizací a přírodou. V neděli 26. března vystoupil na veletrhu zdravého životního stylu nazvaném Festival Evolution v Praze. S publikem na něm pohovořil o potřebě bránit jak lidskou duši tak planetu Zemi před důsledky technologického rozvoje a o nutnosti dosáhnout harmonii mezi materiálním a duchovním světem.

Podrobněji pak přiblížil víru a tradice své indiánské komunity v průběhu celodenního semináře, který proběhl v sobotu 1. dubna v Písecké bráně v Praze. Součástí akce byla i krátká videoprojekce o způsobu života Arhuacos.

asdrubal-2Jelikož pro kmen Arhuaco list koky představuje nejvyšší spojení se Stvořitelem, účastníci semináře měli samozřejmě možnost poznat tuto rostlinu, zvanou Ayu, zblízka. Pod vedením kolumbijského šamana také absolvovali rituál vlastní vnitřní očisty spojený mimo jiné právě i s posvátnou kokou. Závěrečný obřadný pochod zahájený v Písecké bráně pokračoval až na Petřín.

Účastníci semináře tak ve společnosti Asdrubala strávili celý den, setkání skončilo až v pozdních večerních hodinách a ukázalo tak opravdový zájem Čechů o návštěvu kolumbijského důchovního vůdce. Asdrubal zároveň ocenil fakt, že účastníci měli otevřenou mysl, pozitivně přijímali jeho poselství o tom, že štěstí se nenachází v materiálním světě, a cítili potřebu znovu se napojit na své vlastní kořeny.

Pan Asdrubal Torres získal stipendium OSN pro studium v rámci programu výuky lidských práv, který je určený pro indiánské komunity Latinské Ameriky. Cílem kurzu bylo poskytnout duchovním vůdcům indiánských kmenů teoretické i praktické nástroje pro ochranu práv svých komunit a indiánských organizací. V minulých letech se zúčasnil řady mezinárodních kongresů, konferencí a fór, i vrcholných setkání indiánských komunit v různých zemích.

asdrubal-3Plynně hovoří a píše španělsky, ale především svým rodným jazykem zvaným Iku. V současné době spolupracuje na projektu, který řeší problematiku indiánských komunit, jejichž život a přírodní prostředí jsou přímo zasaženy projekty infrastruktury. Do České republiky tak Asdrubal přijel také navázat spolupráci s místními neziskovými organizacemi a soukromým sektorem.

Pod značkou Jwawika nabídl i různé zemědělské a umělecké výrobky své komunity, konkrétně kávu, čokoládu a typické tašky (mochilas) ručně tkané arhuackými ženami. Tímto způsobem získané prostředky by pak měly sloužit indiánské komunitě k odkupu svého původního území od přistěhovalců a tím uchránit předkolumbovské zvyky před cizími vlivy.

Návštěva duchovního vůdce Arhuaců se uskutečnila díky úsilí Aleny Antonovičové, předsedkyně Asociace přátel Kolumbie.

Zdroje: Radio.cz/es (Dominika Bernáthová), Maitrea.cz. Foto 1, foto 2, foto 3.

Podrobnější informace si můžete přečíst také v Literárních novinách zde.

Rytmy kolumbijské hudby v městečku Ibagué

ibague1Těm, kteří by chtěli poznat autentickou kolumbijskou hudbu, se ve dnech 13. až 20. března nabízí jedinečná příležitost. V Ibagué, hlavním městě kraje Tolima, které je považováno i za kolumbijské hlavní město hudby, se totiž koná Národní festival kolumbijské hudby a to již po jednatřicáté. Letošní ročník přitom podle svého motta přímo opěvuje život.

Připraveno je více než 60 akcí, v rámci kterých se představí hudebníci všech věkových kategorií z různých částí země. Kulturní scény města, ale také parky, náměstí i ulice se promění v jedno velké pódium. Součástí festivalu je především několik soutěží, k těm hlavním patří soutěž duetů a soutěž hudebních skladeb. Například účastníci soutěže duetů musí dostatečně nastudovat život i dílo daný rok označených skladatelů, aby obstáli před náročným publikem. Letošní ročník skládá poctu třem významným kolumbijským hudebním mistrům, konkrétně se jedná o osobnosti Leonor Buenaventura, Pedro J. Ramos a Miguel Ospina.

Hned první den festival připomene práci a život herce, režiséra a scénaristy jménem Jorge Alí Triana, který studoval na pražské FAMU. Ten se sice přímo v kraji nenarodil, ale pobýval zde několik let ve svém dětství.

ibague2Návštěvníci se zároveň mohou těšit na vystoupení dětských sborů. Program nabízí také konference, dílny, koncerty, setkání hudebníků či výstavy. Vyvrcholení této jedinečné události bude patřit Hudební procházce Kolumbií s reprezentanty a hudebními rytmy celé země.

Město Ibagué se nachází přibližně 200 kilometrů západně od Bogoty a kromě hudby láká návštěvníky i na krásné přírodní scenérie nedalekého parku Los Nevados. Můžete zároveň ochutnat místní typická jídla jako je tamal kraje Tolima, tedy hmota z kukuřice, rýže a hrášku plněná vařeným vejcem, mrkví, slaninou, kuřecím a vepřovým masem, vše zabalené do banánového listu, který se podává s horkou čokoládou. K dalším specialitám patří tzv. lechona, jejíž základ tvoří vepřové maso a rýže. U jídla si pak můžete poslechnout hymnu tohoto hudebního kraje, která ostatně připomíná spíš veselou píseň lidového folklóru.

Více informací o festivalu naleznete na: www.fundacionmusicaldecolombia.com.

Další zdroje: RevistaArcadia.com, Colombia.travel. Foto 1, foto 2.

Filmový festival města Cartagena

ficciPrvní březnové dny patří v severokolumbijském městě Cartagena milovníkům sedmého umění. Již po 57. se zde koná Mezinárodní filmový festival, který se snaží ukázat místní talent a také podpořit rozvoj národních projektů. Ostatně jedná se o nejstarší filmový festival latinskoamerického kontinentu a nejdůležitější událost svého druhu v Kolumbii.

Více než 160 filmů reprezentujících 37 zemí je k shlédnutí od 1. do 6. března. Program i letos slibuje vysokou uměleckou kvalitu tvorby a jedinečný způsob zpracování historie, tradic i současných společenských otázek. Návštěvníky čeká jedna premiéra světová, jedna latinskoamerická a sedm kolumbijských.

Snímky jsou rozděleny do několika soutěžních i nesoutěžních kategorií, například nechybí celovečerní fikce, díla dosud neznámých tvůrců, kolumbijské projekce či krátkometrážní filmy. Výherci jednotlivých soutěžních sekcí si odnesou sošku historické postavy, indiánky známé jako India Catalina. Ta byla zvolena symbolem festivalu v roce 1961, protože za dob španělského dobývání oblasti sloužila jako překladatelka a tedy most mezi kulturami. V 70. letech se právě touto soškou inspiroval španělský sochař Eladio Gil, který vytvořil památník tvořící dnes jednu z ozdob a turistických atrakcí města.

Diváci se mohou těšit také na dvanáct drahokamů, tedy nejnovějších snímků různých režisérů, které se v uplynulém roce představily na hlavních filmových festivalech po celém světě.

ficci2Vzhledem k tomu, že byl rok 2017 vyhlášen kolumbijsko-francouzským rokem, zvláštní pozornost bude věnována právě francouzské tvorbě a představitelům. V nabídce vyniká zejména cyklus pojmenovaný Film Noir pod hvězdami, který přiblíží klasická díla tohoto kinematografického žánru země galského kohouta.

K tématicky zaměřeným programům patří také osm celovečerních a čtyři krátkometrážní filmy, které poukáží na ozbrojené konflity a procesy usmíření v různých koutech světa. Tento cyklus nazvaný Válka a mír přinese například španělský dokument Konec ETA (El Fin de ETA, 2017) Justina Webstera, ale také příběh jihoafrického apartheidu nebo syrský milostný snímek. Celý festival pak zahájil kolumbijský dokument Ticho zbraní (El silencio de los fusiles) novinářky a filmařky Natalie Orozco, která čtyři roky zblízka sledovala jednání o míru mezi kolumbijskou vládou a zástupci guerilové skupiny Farc.

Obdobně sekce karibské kinematografie zase představí tvorbu a myšlenky související s karibskou kulturou a identitou. Pro širokou veřejnost jsou připraveny také projekce přímo pod širým nebem na náměstích i v ulicích krásného historického centra Cartageny, nebo projekty kombinující filmové vyjádření s jinými druhy umění.

ficci3Nechybí ani několik set významných domácích i zahraničních hostů jako jsou francouzští herci Denis Lavant a Vincent Cassel, nebo britská filmařka Andrea Arnold.

Doprovodný program zahrnuje řadu akademických besed, debat, workshopů, výukových lekcí, ale například i výstavu fotografií, která vzdává poctu talentované, avšak předčasně zesnulé, britské fotografce Kate Barry a jejím snímkům francouzských známých i začínajících hereček.

Filmové projekce se odehrají také mimo centrum přímo v jednotlivých čtvrtích města, ale i na dalších místech kraje Bolívar a to i po ukončení festivalu.

Více informací a kompletní program naleznete na oficiální stránce festivalu: www.ficcifestival.com.

Další zdroje: ElUniversal.com.co, ElTiempo.com, LaPatria.com, Vice.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Barranquilla žije svým jedinečným karnevalem

carn1Dny plné barev, veselí, radosti, pohody a samozřejmě hudby a tance, takový je karneval v severokolumbijském městě Barranquilla. Vůbec největší akce svého druhu v zemi a druhá největší na světě, hned po brazilském karnevalu v Rio de Janeiro, roztančí ulice, náměstí i parky letos ve dnech 25. až 28. února.

Tradici karnevalů na americkém kontinentu zanechali španělští a portugalští dobyvatelé, první karneval se ve městě Barranquilla konal před více než sto lety. Původní náboženské oslavy se smísily s místními zvyky, takže dnešní podoba slavností spojuje odkaz křesťanských svátků s indiánskými legendami a hudbou černošských otroků.

Od roku 2003 figuruje karneval na seznamu nehmotného dědictví Unesco a každoročně láká tisíce nejen místních, ale i zahraničních turistů. Ostatně přímo či nepřímo se ho pravidelně účastní přibližně jeden a půl miliónu osob, což odráží i motto letošního ročníku – Kdo ho žije je ten, kdo si ho užívá!

Jedinečnou atmosféru karnevalových dnů umocňuje i vřelost a srdečnost místních lidí. Karibské rytmy a vášeň s nimi spojená tvoří neodmyslitelnou součást celého svátku, stejně jako úchvatné choreografie, které tanečníci trénují dnem i nocí, aby divákům nabídli co nejlepší podívanou.

carn2Ačkoli samotný karneval probíhá ve čtyřech dnech, řada akcí a průvodů se tradičně odehrává v rámci tzv. předkarnevalu. Koncem ledna například ulice patřily dětem a ukázce jejich folklórních a tanečních kreací. Nechyběla ani guacherna, tj. noční karnevalový průvod doplněný světlem svíček a barevných lampionů.

První den oficiálního programu, tj. 25.2., zahájí nejočekávanější a nejsymboličtější akce celého karnevalu – Bitva květin. Za hudebního doprovodu ulicemi protančí průvod masek, tanečníci i folklórní soubory. Bujaré veselí doplní alegorické vozy, na kterých se letos představí i 18 bývalých královen karnevalu oblečených v šatech z roku své korunovace.

Mezi maskami, které demonstrují kreativitu místních umělců, nemůžou chybět figury vázané k bájným mýtům a zvykům kolumbijského Karibiku. Jednou z takových postav je kajman, obojživelné zvíře, které bylo v indiánských kulturách po staletí objektem uctívání. Legend existuje více, ale jedna z nich vypráví o muži, který se změnil v kajmana poté, co se napil kouzelného lektvaru od místního čaroděje. A právě na ni bude odkazovat jeden z alegorických vozů průvodu nazvaný V rytmu řeky.

carn3V průvodu najdete také postavu zvanou Marimonda, tedy míšence primáta a slona, samozřejmostí je i král Momo, Bůh žertu, milovník satiry i nemilosrdné ironie, ochránce všech, kteří se oddávají večírkům a neřestem.

O den později se koná Velká přehlídka tradic a folklóru, které se účastní přes 250 místních souborů. Ty ukáží to nejlepší z kolumbijského lidového umění, především tance jako je cumbia, danza de congo, garabato, mapalé nebo son de negro. Pohledy široké veřejnosti přitahuje i průvod nazvaný Velká přehlídka fantazie.

Třetí den karnevalu, v pondělí 27.2., začíná v odpoledních hodinách Festival orchestrů a akordeonů. Až do úterních ranních hodin si tak zájemci můžou vychutnat umění těch nejlepších místních hudebníků. Zazní typické kolumbijké žánry včetně vallenata, ale také národní a zahraniční tropické rytmy. V rámci festivalu se uděluje prestižní cena Zlaté kongo. Účastníci této soutěže musí zahrát tři písně, minimálně jedna z nich pak musí být svým obsahem věnována městu Barranquilla.

Karneval končí v úterý před Popeleční středou pohřbem Joselita Carnavala, jehož smrt oplakávají vdovy, tedy ženy oblečené v černém, které doprovází rakev v pohřebním průvodu. Ten se ostatně mění na jeden velký mejdan.

carn4Podle legendy Joselito během karnevalových oslav odešel z domova, aby si bez kontroly užil večírků. Čtvrtý den byl nalezen v bezvědomí z přemíry alkoholu, jeho příbuzní ho však pokládali za mrtvého. Při smutečních procesích se najednou probral s tím, že není mrtvý, že jen flámoval. Joselito je tak zosobněním karnevalu samotného.

Součástí karnevalu je dále korunovace královny a krále. Letos se však bude soutěžit také o titul Lidové královny, kterou porota zvolí během slavnostního ceremoniálu v neděli 26. února večer. Tradiční program doplňuje i řada novinek jako je tančící ulice, kdy si všichni návštěvníci mohou zatančit za doprovodu hudebních mistrů. K dalším příjemným překvapením patří fakt, že akce jako Festival orchestrů a volba královny budou letos přístupné zcela zdarma.

Kompletní program a podrobné informace naleznete na oficiální stránce karnevalu: www.carnavaldebarranquilla.org.

Další zdroje: ElUniversal.com.co, ElTiempo-com, PubliMetro.co. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Turistický průvodce Bogotou a nejen tou

bogota2I v letošním roce vyšla nová verze turistického průvodce Toto je Bogota (Esta es Bogotá), který představuje zajímavosti kolumbijského hlavního města.

Kniha nabízí okruh po důležitých atrakcích Bogoty včetně například parků, čtenáře však seznamuje i s místní kulturou, gastronomií, místy, kam je dobré vyrazit na nákupy, za zábavou a nočním životem. Zájemci se dozvědí třeba také o tom, kde najít opravdové odborníky z oboru zdraví a krásy.

Mezi perlami města, které průvodce doporučuje, naleznete mimo jiné koloniální stavbu-muzeum s pěknými zahradami známou jako Quinta de Bolívar, tedy místo, kde svého času osvoboditel Simon Bolívar pobýval. Dále vyniká také náměstíčko Chorro de Quevedo a řada úchvatných muzeí jako je Muzeum zlata, muzeum obrazů slavného současného malíře a sochaře Fernanda Botera či muzeum umění a lidových tradic.

bogota4Publikaci vydává nakladatelství 3A Ediciones už od roku 1990, přitom každým rokem turistickou nabídku těch nejpoutavějších koutů hlavního města aktualizuje. Průvodce podává ucelené a kvalitní informace, jedná se o velmi pěkně editovanou knihu, ve které text doprovází barevné fotografie. I proto se distribuuje prostřednictvím luxusních hotelů Bogoty.

Obdobnou publikaci mohou v hotelech najít také návštěvníci dalších sedmi turisty vyhledávaných kolumbijských měst a krajů, konkrétně se jedná o města Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cali a oblast pěstování kávy zvanou Eje Cafetero.

Zdroje: ElTiempo.com-1, ElTiempo.com-2.

Kolumbie druhou nejšťastnější zemí světa

colombia1Kolumbie opět figuruje na prvních příčkách v indexu štěstí. Jeho hodnota v této zemi dosahuje 87 procent, což je o dva procentní body více než v loňském roce. Jedinou zemí, kde se lidé cítí šťastnější, je Fidži, ostrovní země v Oceánii, kde se index vyšplhal na 89 procent. Hned za Kolumbií se pak nachází Čína se 79 procenty. Na konci seznamu zůstává Irák, jehož index činí pouhé 1 procento. Přitom průměr indexu všech zemí je 59 procent, tedy o 18 procentních bodů méně než v Kolumbii.

Dotazníkové šetření provedla světová asociace WIN, vedoucí organizace v oblasti průzkumů trhů a veřejného mínění. Čistý index štěstí se přitom počítá jako rozdíl procenta osob, které uvedly, že se cítí šťastně, a procenta osob, které vyjádřily opak, tedy že si připadají nešťastní.

Průzkum zkoumal očekávání, názory a přesvědčení celkem 68 759 osob starších 18 let v 69 zemích světa. Respondenti dostali například otázku o tom, jak se v životě cítí, a mohli si vybrat z pěti možností na škále od velmi šťastně až po velmi nešťastně.

V rámci Kolumbie je nejšťastnější oblastí kraj Atlantiku, následovaný střední částí země, hlavním městem Bogotou a Pacifickým pobřežím. Naopak nejméně šťastně se v rámci Kolumbie cítí lidé ve východních nížinách.

colombia2Nejen v Kolumbii, ale i v dalších zemích zapojených do výzkumu se ženy projevily jako šťastnější než muži. Co se týká věkových kategorií, rozdíly sice nebyly nijak markantní, ale dá se vypozorovat tendence k poklesu pocitu štěstí ve vyšším věku.

Nicméně Kolumbijci ukázali méně optimismu ohledně letošního roku 2017 než lidé v jiných zemích. Zatímco ve světě byl čistý index optimismu 37 procent, v Kolumbii dosáhl pouze hodnoty 18 procent, což je ještě o osm procentních bodů méně než v minulém roce.

Také ekonomická oblast vzbuzuje u Kolumbijců spíše obavy. Jen čtvrtina z nich se dívá na toto téma optimisticky a má příznivá očekávání ohledně ekonomické prosperity země v tomto roce. Celých 36 procent však rok 2017 vnímá jako ekonomicky obtížné období. Kolumbie se tak stala zemí s nejmenšími očekáváními ohledně ekonomického růstu v rámci latinskoamerického regionu.

Zdroj: ElTiempo.com. Foto 1, foto 2.

Karneval umění ve měste Barranquilla

Těsně předtím, než vypukne největší svátek města Barranquilla, tedy to pravé karnevalové veselí, probíhá v tomto důležitém průmyslovém centru karibského pobřeží Kolumbie ještě jiná akce – Karneval umění. Různí tvůrci, hudebníci, básníci, spisovatelé, milovníci divadla, herci, ale třeba i mexický boxer, ti všichni od 9. do 12. února přiblíží zájemcům různé aspekty umění a kultury.

barr1Hosté letošního již jedenáctého ročníku pochází nejen z hostitelské Kolumbie, ale také například z Itálie, Holandska, USA, Kuby, Mexika nebo Dominikánské republiky. Mezi hlavní lákadla patří italský herec Giancarlo Giannini, kytarista populární mexické rockové skupiny Café Tacvba, Joselo Rangel, nebo klavírista, zpěvák, skladatel a evangelický duchovní Richie Ray, který se narodil v USA, jeho rodiče však pocházeli z Portorika. Jedná se zároveň o experta na salsu a žánr boogaloo.

Návštěvníky čeká také komická show kombinující stand up comedy se žhavým flamencem, nebo divadelní inscenace o mexické malířce Fridě Kahlo, která spojí scénické umění s tancem i zpěvem. Nechybí samozřejmě ani řada zástupců domácí umělecké scény, včetně Adolfa Pacheca, doktora práv, ale zároveň skladatele a písničkáře kolumbijského žánru vallenato. Právě jemu bude vzdán hold poslední den karnevalu.

Poněkud nepříjemnou zprávou je fakt, že obvyklá hlavní scéna besed a vystoupení bude zavřená. Vše se tak bude odehrávat sice na osmi různých místech, ovšem přece jen na menším prostoru. Celkem se kapacita zredukovala o 200 míst, takže zájemci by měli přijít raději s předstihem, aby byli do sálů vpuštěni. Veškerý program karnevalu je zdarma, nicméně přednost budou mít účastníci, kteří se dostaví v převleku a maskách.

Zdroje: FundacionLaCueva.org, ElTiempo.com, ElHeraldo.co.

Leden plný kultury ve městě Cartagena

enero2Nádherná koloniální architektura a pláže u Karibského moře patří k hlavním lákadlům Cartageny, vůbec nejoblíbenější turistické destinace Kolumbie. První měsíc nového roku však zároveň přináší řadu jedinečných kulturních akcí, zajímavých koncertů, festivalů i veletrhů.

 

Nabitý program zahájil ve dnech 6. až 8. ledna festival elektronické hudby známý pod názvem Storyland. Paralelně na dvou podiích pod širým nebem vystoupila řada ikon tohoto hudebního žánru, zároveň ale proběhly také doprovodné vzdělávací akce, semináře a workshopy.
Více informací na: storyland.com.co.

 

Od 6. do 16. ledna se město rozeznělo vážnou hudbou v rámci Hudebního festivalu Cartageny, který se od svého vzniku prezentuje jako most mezi hudbou Starého a Nového kontinentu. Jedenáctý ročník se odehrál v duchu motta Symbol a zvuk a zaměřil se na Paříž a francouzskou hudbu konce 19. a počátku 20. století.

enero1Nechyběly tak především významná díla francouzským umělců reprezentujících impresionismus, návštěvníci si však mohli vychutnat i jiné poeticko-umělecké směry. Festival svou tématikou odkazuje na kolumbijsko-francouzský kulturní rok, kterým byl rok 2017 vyhlášen. Celkem se na 10 různých scénách představilo více než 350 umělců a odehráno bylo 44 koncertů.

Kromě velkých světových hvězd vážné hudby dostávají na festivalu pravidelně prostor i mladé kolumbijské talenty. Doprovodný kulturní a vzdělávací program pak nabízí odborné diskuse, výstavy, ale také výukové hodiny s hudebními mistry nebo workshopy umělecké výroby hudebních nástrojů. Celá magická atmosféra města pak festivalu dodává jedinečný a nezapomenutelný ráz.
Více informací na: www.cartagenamusicfestival.com.

 

enero3Na konci ledna, konkrétně od 26. do 29. 1., pak bude Cartagena hostit světově uznávaný Hay Festival, svátek myšlení, literatury a kultury. V jeho rámci vystoupí významné osobnosti světa literatury, filozofie, hudby, kinematografie, žurnalistiky, ale také ekonomie, geopolitiky či dalších vědeckých oborů včetně medicíny. Akce je právem považována za jednu z nejdůležitějších literárních událostí hispánského světa vůbec.

Seznam hostů dvanáctého ročníku zahrnuje téměř 150 osobností z 25 různých zemí světa, včetně nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 2010 Mario Vargase Llosy. Dalším spisovatelem, kterého by si diváci neměli nechat ujít, je Kubánec Leonardo Padura, který představí svůj nejnovější román Muž, který miloval psy. Historik Cambridgské univerzity Simón Sebag Montefiore pohovoří o ruské dynastii Romanovců, německý historik Norman Ohler přiblíží svou knihu o Hitlerově závislosti na drogách. O bývalém venezuelském prezidentovi podebatují bývají prezidenti Kostariky, Mexika a Kolumbie s tvůrcem nového seriálu o Hugo Chávezovi pojmenovaném El comandante.

O své zkušenosti se podělí například i bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis, právník a autor knihy o kořenech genocidy Philippe Sands, nebo třeba britská novinářka specializovaná na organizovaný zločin Misha Glenny. Domácí scénu budou reprezentovat mimo jiné spisovatel William Ospina či Enrique Serrano, kteří budou diskutovat o významných národních historických událostech.

enero4Hudební část programu si vezme na starost především kolumbijsko-britský kytarista Phil Manzanera a britský klavírista James Rhodes.

Řada spisovatelů a dalších účastníků se zapojí do 48hodinové četby románu Gabriela Garcíi Márqueze Sto roků svobody. Dílo bude předčítáno v různých jazycích jako připomínka toho, že uplynulo 50 let od jeho publikování. Zajímavá akce s názvem Stand up ilustrado nabídne show, při které budou dva ilustrátoři, Argentinec Ricardo Siri Liniers a Čilan Alberto Montt, přímo při vzájemné konverzaci a interakci s publikem vytvářet kreslené vtipy a příběhy.

O oblíbenosti, ale také kulturním přínosu festivalu svědčí i fakt, že se od roku 2008 koná také ve městě Riohacha, hlavním městě kraje Guajira na severovýchodním pobřeží kolumbijského Karibiku. Od roku 2013 pak třídenní festival probíhá i ve městě Medellín (letos od 25. do 27. 1.).
Kompletní program naleznete na oficiálních stránkách festivalu: www.hayfestival.com.

Další zdroje: ElUniversal.com.co, ElTiempo.com, ElTiempo.com-2, ElPais.com.co. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Ďábelský karneval v Riosucio

riosucio1Nejen město Pasto zahajuje nový rok karnevalem. Další a neméně významnou událost slaví počátkem ledna i obyvatelé městečka Riosucio v kraji Caldas, vzdáleném přibližně deset hodin pozemní cestou západně od Bogoty. Magický rituál na počest milovaného Ďábla, považovaný za jednu z nejhezčích slavností Kolumbie, spojuje různé ceremonie i zaklínadla a řadu kulturních vyjádření.

Dnešní Riosucio bývalo kdysi rozděleno na dvě nepřátelské komunity. Jejich rivalita dosahovala takové míry, že každá z nich měla vlastní náměstí i kostel. Nicméně dva kněží, unavení z nekončící soutěživosti, shromáždili všechny obyvatele a vyzvali je, aby se spojili v jedno jediné městečko. Strašili je přitom tím, že pokud se neusmíří, přijde je potrestat samotný satan. Na oslavu jednoty pak místní uspořádali velkou slavnost a to v den Tří králů, proto dnešní karneval probíhá vždy od pátku do středy a zahrnuje i 6. leden.

Akce se koná každé dva roky, vždy v roce lichém, letos připadá na dny 6. až 11. ledna. Tvoří součást národního nehmotného a ústního dědictví a oslavuje místní kulturu vzniklou spojením původní indiánské kultury s odkazem afrických černochů i evropských bělochů. Postava Ďábla byla přijata jako oficiální znak celých oslav v roce 1915. Ďábel přitom není spojován s náboženstvím, ale představuje kulturní tradice původních obyvatel, které se postupně smísily s kulturami a rasami zdejšího kraje.

riosucio2Tato figura ztělesňuje ducha, který inspiruje a motivuje, například připravuje sluch pro hudbu, tělo pro tanec, inspiruje spisovatele a básníky k tvorbě. Je takovým dobrým duchem tradic, symbolickým strážcem svátků, spojovaným se životem, radostí, přátelstvím, ale také satirou a výsměchem.

Celá událost má svou specifickou strukturu, která působí jako rozsáhlá dramatická báseň psaná společně účastníky karnevalu. Zahájení probíhá přesně o půlnoci v pátek. Po oficiálním vyhlášení začátku se odehrává první průvod, později následuje dětský karneval.

Ústřední postava svátků vstupuje na scénu v sobotu, tedy druhý den, většinou jako přibližně 4 metry vysoká figurína, kterou veze kočár. Jeho výsost Ďábel je vítán čestnými akty, hymnou, ohňostroji, tancem, hudbou, ale i dobrým jídlem a pitím. Pokaždé má přitom tato postava jinou podobu, letos například zvládá hýbat očima a jednou rukou.

Hlavní bodem celé akce je velké vystoupení místních skupin i skupin z jiných regionů Kolumbie, které v ulicích, domech i na jevištích městečka zpívají veřejnosti své básně. Jedná se o zvláštní druh karnevalové literatury, přičemž témata se nejčastěji kriticky dotýkají politiky, i když se neomezují pouze na ni. Průvod zdobí masky inspirované jak zvířecím světem, tak třeba gastronomickými specialitami.

riosucio3Návštěvníci se mohou těšit také na průvod indiánských a venkovských komunit, večer se pak vesnička rozsvěcuje lucernami a účastníci se převlékají za démony.

Závěrem program nabízí četbu závěti, slavnostní akt, kdy se Ďábel loučí a rozděluje svůj majetek mezi místní obyvatele. Pálení Ďábla pak představuje vrcholný okamžik slavností, který symbolizuje konec jeho moci stejně jako konec festivalu.

K zásadním postavám svátků patří tzv. matachines, tedy autoři a organizátoři zábavy. Jsou to veselé a nadšené lidové postavy vystupující v maskách, spisovatelé i básníci, kreativní lidi, kteří pějí své vlastní básně plné jemného humoru i satiry. Objevují se v průběhu celého festivalu, nicméně právě při zahájení a závěti se jejich témata většinou odkazují jak na radosti a příjemné novinky, tak na smutek z nesplněných slibů místních politiků.

Oficiální stránka festivalu: www.carnavalriosucio.org.

Další zdroje: Foto 1, foto 2, foto 3.