vzdělání

Španělština je druhým nejvlivnějším světovým jazykem

Studium španělštiny je v poslední době čím dál tím populárnější i u nás v České republice. A není čemu se divit. Nejen, že třeba cestování po Kolumbii dostane nový rozměr, pokud ovládáte španělštinu aspoň na komunikativní úrovni a můžete tak lépe poznat místní obyvatele, jejich zvyky a životní příběhy, ale tento jazyk se vám může hodit i v jiných ohledech. Španělština je totiž oficiálně druhým nejvlivnějším světovým jazykem v kulturní i ekonomické oblasti, hned po angličtině.

Začít se učit španělsky není tedy rozhodně špatný nápad. Na světě je totiž celkem 559 miliónů lidí, kteří mají s tímto jazykem každodenní kontakt, z nichž přibižně 470 miliónů tvoří obyvatelé zemí, pro které je španělština mateřským jazykem. Zbytek pak zahrnuje ty, kteří španělsky mluví, i kdyby jen částečně, a ty, kteří se španělštinu učí. A i když se to možná bude zdát zvláštní, v současné době je již více rodilých mluvčích španělštiny než angličtiny.

Španělština zůstává třetím jazykem v pořadí v počtu uživatelů na světě, třetí v počtu stránek na internetu, nicméně v kulturní a ekonomické oblasti se přehoupla na druhou příčku. Údaje pochází z ročenky Institutu Cervantes, ze kterých vyplývá, že co se týká mezinárodního vlivu, španělštinu překonává jen angličtina. Jinými slovy, španělština má významnější světové postavení než třeba čínština nebo arabština, ani nemluvě o jiných jazycích.

Vliv jazyka je určen počtem osob, které žijí v zemích, kde je daný jazyk oficiálním jazykem, dále jeho podílem na mezinárodním obchodu, generací kulturních a vědeckých produktů (včetně filmů, knih, internetových stránek, apod.) a počtem osob, které se daný jazyk učí. Každý jazyk má své silnější a slabší stránky. Názorným příkladem je čínština, která má velký počet rodilých mluvčích, nicméně počet dalších uživatelů je marginální. Narozdíl od angličtiny a čínštiny, užívání španělštiny rostlo v posledních dvaceti letech rychleji. I uživatelů internetu, kteří spolu na síti komunikují španělsky, přibývá, i když jejich podíl je oproti angličtině i čínštině stále ještě nesrovnatelný. Obdobná situace panuje na sociálních sítích, kde však španělštině patří neoddiskutovatelné druhé místo (hned za angličtinou) a její užívání nadále roste.

Mezi zeměmi Latinské Ameriky zaujímá Kolumbie se svými téměř 48 milióny obyvatel druhou příčku v počtu rodilých mluvčích (první je Mexiko). Zajímavé přitom je, že Spojené státy se svými více než 41 milióny španělsky mluvících obyvatel nejsou za těmito počty daleko. Dokonce samotný americký úřad pro sčítání lidu předpovídá, že v roce 2050 bude latinskoamerická populace žijící na území USA vůbec největší skupinou uživatelů španělštiny na světě (s přibližně 133 milióny osob). Rostoucí vliv španělštiny v kulturní a ekonomické oblasti je dán i tím, že většina území spolu geograficky sousedí a tak je i spolupráce jednodušší, dále současným ekonomickým růstem řady těchto států a jejich vlivem na mezinárodní kulturní scéně.

Zdroj: ElTiempo.com (Diego Alarcón). Foto 1, foto 2, foto 3.

Svátek knih a literatury ve městě Medellín

V pátek 11. září začal v Medellínu desetidenní svátek pro všechny milovníky knih a literatury. Až do 20. září na návštěvníky, a to už po deváté, čekají samozřejmě především knihy předních nakladatelů, ale také kulturní akce, výstavy, workshopy, akademické debaty a dokonce i karnevalové průvody. Číst život, vychutnat si ho a nechat se okouzlit jeho příběhy, takové je motto tohoto ročníku.

Místo konání je tradičně poněkud netradiční. Toto významné literární setkání totiž probíhá v místní botanické zahradě, planetáriu a univerzitě kraje Antioquia. A právě příjemné prostředí severní části města odlišuje typické knižní veletrhy od této knižní slavnosti pořádané pod širým nebem. Akce totiž není primárně zaměřená na prodej knih, jak tomu obvykle bývá, ale na propagaci četby jako takové, třeba i prostřednictvím možnosti setkat se s oblíbenými autory.

Hosté přijedou například z Argentiny, Čile, Venezuely, Mexika, ale také Kanady. Mezi nimi vyniká například španělský spisovatel, scénárista a filmový režisér Ray Lorig nebo čilská spisovatelka Carla Guelfenbein. O své literární znalosti a zkušenosti se podělí také známá britská beletristka Nell Leyshon nebo antropolog a dokumentarista, expert na oblast Amazonie, Wade Davis, který si popovídá s režisérem filmu Objetí hada (El abrazo de la serpiente), Cirem Guerrou. Nebudou chybět ani reprezentanti domácí kolumbijské scény, mezi nimi Alberto Salcedo Ramos, Piedad Bonnet či Juan Manuel Roca.

Pořadatelé také představí novou cenu za literární zásluhy, která se začně udělovat od příštího roku. Ponese jméno významného básníka Leóna de Greiffa, rodáka právě z Medellínu, a bude oceňovat celkové dílo básníků v sudých letech a autorů románů a povídek v letech lichých. Nezávislá mezinárodní porota přitom bude akceptovat přihlášky z celé Latinské Ameriky, včetně Brazílie, a Španělska.

Speciálnímu vyznamenání se pak dostane kolumbijskému spisovateli Pablu Montoyovi, který letos získal důležitou Mezinárodní cenu románu Rómula Gallega, pojmenovanou po venezuelském romanopisci a politikovi. Připojil se tak k řadě světoznámých latinskoamerických autorů a to díky svému dílu Triptych hanebnosti (Tríptico de la infamia), které přibližuje komplexní vztahy mezi starým a novým kontinentem v prvních letech života Ameriky na pozadí neklidného 16. století.

Jednou z letošních novinek je prostor věnovaný knihám vydaným místními fakultami vysokých škol. Pro děti a mládež bude opět vyhrazený speciální salón, letos inspirovaný dílem Roberta Louise Stevensona, autora cestopisů a dobrodružných románů. Zahrada živé četby pak nabídne bohatý program s různými aktivitami pro děti i dospělé, ale také třeba handikepované osoby či milovníky komixů. Zcela nově je otevřen digitální salón, kde se zájemci mohou seznámit s různými formáty literatury.

Pro odborníky z oboru překladatelství je připraveno setkání překladatelů s hosty z Francie, Holandska nebo Německa, kteří do různých jazyků přeložili díla řady latinskoamerických autorů.

Specifická výstava probíhá ve spolupráci s metrem Medellínu, zdejším symbolickým dopravním prostředkem. Ve třech vagónech metra najdou cestující až do konce září panely s charakteristickým výrokem nebo frází celkem 20 místních spisovatelů, kteří ovlivňují literární scénu města dodnes. Výstava je nazvaná Mezi řádky, velký okamžik literatury kraje Antioquia.

Více informací nalezenete na oficiální stránce akce: www.fiestadellibroylacultura.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Další zdroje: ElTiempo.com, Semana.com, RedDeBibliotecas.org.co.

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na obor čeština pro cizince, a dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče na obory: učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Podrobné informace včetně online přihlašovacího formuláře naleznete na webové stránce Domu zahraničních služeb v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Studium na VŠ (zde).

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem zastupitelského úřadu ČR (ZÚ či GK) je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ/GK na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR.

Termíny pro zaslání přihlášek na ZÚ jsou:
– pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až únor 2016) do 5. března 2015;
– pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až červen 2016) do 5. března 2015;
– pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016 až červen 2016) do 5. srpna 2015.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Termín kurzu: 24. 7. až 21. 8. 2015.

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Podrobné informace a formulář k přihlášení je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Kurz češtiny (zde). Přihlášku včetně jedné kopie a potřebné dokumenty (doporučení krajanského spolku a stanovisko ZÚ) je třeba zaslat na ZÚ do 5. března 2015.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. 8. až 4. 9. 2015.

Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Kurz metodiky (zde) a zaslat ho společně s kopií a doporučeními (krajanského spolku a ZÚ) na ZÚ do 5. března 2015.

 

Zdroj: www.mzv.cz/bogota.

Návštěva zástupců VŠB-Technické univerzity Ostrava v Kolumbii

Zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava navštívili ve dnech 19. – 28. března 2014 Kolumbii, aby navázali spolupráci v oblasti technického vzdělávání a hledali společné zájmy ve výzkumu a vývoji se svými kolumbijskými kolegy. Jedním z klíčových témat, kterému se na univerzitě v Ostravě věnují, je totiž hornictví a ekologická těžba.

Technickou univerzitu zastupovali přímo její rektor Prof. Ivo Vondrák a bývalý děkan Hormicko-geologické fakulty a dnešní ředitel Institutu čistých technologií Prof. Vladimír Slivka.

Návštěva byla zahájena ve městě Bucaramanga a to podpisem dvou dohod s univerzitami UNAB (Autonomní univerzita Bucaramangy) a Univerzitou Santo Tomás. V Bogotě pak proběhlo setkání s nejvyšším vedením Universidad Central a s děkany jednotlivých fakult. Výhledově se uvažuje o možnostech úzké spolupráce na vzdělávacích projektech organizovaných Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbie.

Studujte španělštinu v Kolumbii

Kolumbie jako ideální místo pro studium španělštiny (kastilštiny) – právě takto představují zemi nové stránky kolumbijské vlády. Podle průzkumů by se právě španělština měla stát v roce 2050 druhým nejrozšířenějším jazykem na světě, hned po čínštině.

Na www.spanishincolombia.gov.co mohou cizinci najít kurzy kastilštiny na 20 uznávaných univerzitách země, a to ve městech Bogota, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales a Bucaramanga.

Cílem nové iniciativy je zvýšit počet cizinců, kteří se v zemi chtějí učit španělsky, o 30 % vzhledem k současnému stavu, kdy podle odhadů přijíždí přibližně 1800 zahraničních studentů ročně, zejména z jihovýchodní Asie.

Vláda proto zřídila stránku, na které mohou zájemci najít přehledné a stručné informace o jednotlivých programech a kurzech, včetně jejich délky a ceny, vše na jednom společném portálu.

Na stránce jsou také základní údaje o zemi, její kultuře, tradicích i cestování a sportu. Očekává se, že během následujících tří měsíců stránku navštíví více než 200 tisíc lidí.

První fáze kampaně se zaměří na přilákání studentů z Brazílie, východního pobřeží USA a z Jamajky, později pak na občany jihovýchodní Asie a Evropy.

V současné době jsou kurzy v Kolumbii ve srovnání s nabídkou například v Mexiku nebo Argentině i téměř o třetinu dražší: 4-6 měsíční kurz přijde na 4-7 miliónů pesos (tedy cca 41-72 000 Kč). Větší zájem zahraničních studentů by měl tyto náklady snížit.

Podle Mezinárodního systému oficiální výuky španělštiny jako cizího jazyka (SICELE) existuje na světě celkem 77 uznávaných institucí vyučujících tento jazyk, z nichž se 34 nachází ve Španělsku a 43 v Latinské Americe (včetně 20 v Kolumbii).

Kolumbie se může pochlubit výbornou akademickou úrovní svých institucí, jazykovou a kulturní rozmanitostí, stejně jako neuvěritelnou biodiverzitou. Kolumbijská španělština je navíc uznávána pro svůj přízvuk, větnou kompozici i slovní zásobu. Je to také země nositele Nobelovy ceny za literatura (Gabriel García Márquez), ale i jiných významných gramatiků, spisovatelů a literátů.

Kampaň zastřešuje významný kolumbijský Institut Caro y Cuervo, který obdržel v roce 1999 Cenu prince Asturského (Premio Príncipe de Asturias) za svůj “Slovník tvorby a systému kastilského jazyka”.

Zdroj: www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/colombia-se-promociona-como-destino-ideal-para-aprender-espanol_12959382-4

Výuka češtiny přes internet a Krajanský vzdělávací program

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy připravil kurzy výuky českého jazyka různé znalostní úrovně přístupné přes internet s asistencí tutora, který poskytuje studujícímu pomoc ve studiu, komunikuje s ním a kontroluje studentovu práci, takže student má zpětnou vazbu a může opravovat své chyby.

Zkušební lekci najdete na http://ujop.itutor.cz/student (heslo “demo”). Podrobné informace o jednotlivých kurzech češtiny i o certifikovaných zkouškách včetně aktuálních poplatků jsou k dispozici na http://ujop.cuni.cz/ldv.

Výuka českého jazyka a literatury je podporována také v rámci Krajanského vzdělávacího programu. Ten zahrnuje mimo jiné i semestrální stipendijní studijní pobyty, čtyřtýdenní letní kurz českého jazyka pro krajany či přijetí žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR.

Více informací o jednotlivých možnostech naleznete na stránkách Ministerstva školství či Velvyslanectví v Limě (Peru). Přihlášky lze podat prostřednictvím stránek Domu zahraničních služeb.

kolumbijsko-česká asociace: Asocheca