diplomatické vztahy

Pozastaven příjem žádostí o víza i další konzulární agenda

Konzulární oddělení českého velvyslanectví v Kolumbii informuje, že do odvolání pozastavuje příjímání nových žádostí o víza.

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav na celém území země. V rámci krizových opatření v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 nařídila zastavení přijímání žádostí o víza na všech zastupitelských úřadech v zahraničí. Z tohoto důvodu konzulární oddělení české ambasády v Bogotě ode dne 14. března 2020 až do odvolání nepřijímá žádosti o schengenská víza, dlouhodobá víza a žádosti o dlouhodobé a trvalé pobyty.

Současně jsou konzulární záležitosti zahrnující žádosti související s pasovou, ověřovací, matriční a státoobčanskou agendou, kde je vyžadována osobní přítomnost při podání žádosti, do odvolání omezeny jen na nezbytné minimum případů, které nelze vyřešit s odkladem.

Zdroj: Mzv.cz/bogota.

Oslavili jsme český státní svátek 28. října

Ve čtvrtek 17. října se uskutečnila slavnostní recepce při příležitosti oslav státního svátku České republiky, ale také oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ČR, pana Tomáše Petříčka, v Kolumbii. Představitelky Asochecy se přidaly k těmto oslavám českého dne, který připomíná vznik samostatného československého státu 28. října 1918.

Akce, organizované Velvyslanectvím České republiky v Kolumbii, se zúčastnili také další čeští krajané žijící v Kolumbii, někteří čeští podnikatelé, řada představitelů kolumbijských vládních institucí či diplomatického sboru akreditovaného v Kolumbii a další přátelé České republiky. Recepce se konala v prostorách Gun Clubu v Bogotě od sedmi do devíti hodin večer.

V průběhu večera zazněla kolumbijská i česká hymna. Následně pan ministr zahraniční ČR přednesl projev ve španělštině, ve kterém vyzdvihnul různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi, včetně nového humanitárního projektu, zaměřeného na pomoc venezuelským imigrantům v Kolumbii.

Poté velvyslankyně ČR v Kolumbii, paní Kateřina Lukešová, doplnila informace o rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Kolumbií o další detaily. Mimo jiné zmínila práci realizovanou českým velvyslanectvím, návštěvy českých představitelů státního i soukromého sektoru v Kolumbii, podporu poskytnutou rozvoji ekonomické spolupráce, ale také rostoucí spolupráci v oblasti vzdělání a kultury.

Přítomní se mohli seznámit také se zajímavou výstavou fotografií dokumentující události roku 1989, známé jako Sametová revoluce, které vedly ke konci totalitního režimu v Československu.

Asocheca přivítala novou českou velvyslankyni v Kolumbii

V sobotu 28. září, symbolicky v den svátku sv. Václava, uspořádala Asociace kolumbijsko-českého přátelství, Asocheca, dopolední setkání s paní Kateřinou Lukešovou, novou velvyslankyní České republiky v Kolumbii, a dalšími zástupci velvyslanectví. Akce, při které představitelky Asochecy přiblížily projekty a práci tohoto krajanského spolku, se konala v Metropolitním klubu v Bogotě.

Autor fotografií: Milan Rejtar (www.mzv.cz/bogota).

Nová velvyslankyně ČR v Kolumbii

Ve čtvrtek 19. září během slavnostního ceremoniálu v prezidentském paláci Casa de Nariňo předala nová velvyslankyně České republiky pro Kolumbii, paní Kateřina Lukešová, originály pověřovacích listin do rukou kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho Márqueze.

Ještě předtím se v paláci San Carlos, sídle Ministerstva zahraničních věcí, velvyslankyně Lukešová setkala s viceprezidentkou pro multilaterální otázky Ministerstva zahraničí Kolumbie Adrianou Mejía, které představila kopie pověřovacích listin.

Nová česká velvyslankyně vystudovala obory českého, francouzského a španělského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zároveň je doktorkou filozofie v oboru Románská filologie na stejné univerzitě.

Pracovala jako Rada vyslanec a zástupkyně vedoucího mise České republiky v Paříži, ředitelka Diplomatického protokolu či ředitelka Odboru amerických států při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Zároveň působila jako velvyslankyně v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství, Španělském království a Andorrském knížectví.

Česká republika s Kolumbií navázaly diplomatické vztahy v lednu 1993. Obchodní bilance mezi oběma zeměmi v posledních letech roste, česko-kolumbijské vztahy posílilo i několik obchodních a vládních misí, které umožnily vznik nových projektů mezinárodní spolupráce. Kolumbie je přitom čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky a od roku 2018 je členem OECD.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí Kolumbie (www.cancilleria.gov.co), Cesta.lat.

Asocheca obdržela medaili Jana Masaryka

Asociaci kolumbijsko-českého přátelství (Asocheca) se dostalo důležitého uznání ze strany Velvyslanectví České republiky v Kolumbii. Pan velvyslanec Miloš Sklenka předal Asochece pamětní Medaili Jana Masaryka za vedoucí úlohu Asociace v podpoře hodnot České republiky, Evropské unie a rozvoji kultury.

Slavnostní akt se odehrál v průběhu rozlučkového setkání s odcházejícím českým velvyslancem v Bogotě, jehož funkční období v těchto dnech končí.

Nový honorární konzulát v Ibagué

V úterý 19. března se rozšířila síť honorárních konzulátů ČR na území Kolumbie, kterých je nyní v zemi již šest. V městečku Ibagué byl totiž slavnostně otevřen nový honorární kozulát s působností pro departamenty Tolima, Meta, Vichada, Guainía a Guaviare. Úřad vede honorární konzulka paní Sybila Puente Escallon, ředitelka jazykové školy Colombo Americano (Calle 35 No. 4a-18, Barrio Cádiz, Ibagué), která se stala sídlem nového honorárního konzulátu.

Otevření konzulátu bylo spojeno se slavnostní inaugurací výstavy 1918/1968, připomínající 100 let od založení Československa. Akce se zúčastnilo na 150 pozvaných hostů, mezi nimi také starosta města Ibagué pan Guillermo Alfonso Jaramillo, zástupci místní obchodní komory, podnikatelských svazů a oborových grémií, čeští krajané, významní regionální podnikatelé, představitelé univerzit a kulturní obce a zástupci médií.

Pan starosta ve svém projevu vyzdvihl vzájemnou spolupráci mezi městem Ibagué a zastupitelským úřadem v Bogotě, která vyústila například v přejmenování jednoho z místních náměstí na náměstí Lidic v roce 2017 a odhalení památníku obětem lidické tragédie a ozbrojeného konfliktu v Kolumbii následujícího roku.

Česká republika byla čestným hostem 1. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Ibagué (2016) a 2. Mezinárodního týdne města Ibagué (2017). Nová honorární konzulka následně poděkovala za svěřenou důvěru a vyjádřila naději, že se jí podaří v těchto i dalších projektech úspěšně pokračovat. Pan velvyslanec Miloš Sklenka ocenil významnou podporu města při rozvíjení bilaterální spolupráce a předal panu starostovi medaili Jana Masaryka za významný přínos k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Kontakty
Adresa : Colombo Americano, Calle 35 No. 4a-18, Barrio Cádiz, Ibagué
Telefon: 00578/515 0789, 264 3291
E-mail úřadu: sybilapuente@hotmail.com
Mobil : 0057/3112049092
Úřední hodiny úřadu : pondělí – čtvrtek 09.00 – 11.00 (dále dle telefonické domluvy)

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě.

Asocheca oslavila společně s českým velvyslanectvím státní svátek

Česká republika oslaví dne 28. října svůj hlavní státní svátek. Tentokrát se jedná o zvlášť významné výročí, protože si země připomíná 100 let od založení Československa, nezávislého státu Čechů a Slováků.

Při příležitosti oslav tohoto důležitého data uspořádal Velvyslanec České republiky v Kolumbii, pan Miloš Sklenka, společně se svou paní Peithi García slavnostní recepci, která se konala v pátek  26. října ve večerních hodinách v hotelu DoubleTree by Hilton v Bogotě.

V průběhu večera odevzdal pan velvyslanec jménem své země Medaily Jana Masaryka, udělovanou Ministerstvem zahraničních věcí ČR, třem kolumbijským osobnostem za jejich vedoucí roli v propagaci hodnot a spolupráci s Českou republikou, za obranu demokracie a lidských práv. Oceněni byli velitel kolumbijských ozbrojených sil, generál Alberto Mejía, členka Senátu kolumbijského Kongresu, paní Paloma Valencia, a novinář, spisovatel, historik a vysokoškolský profesor Gerney Ríos.

V prostorách hotelu si návštěvníci mohli prohlédnout také rozsáhlou výstavu, která ukazovala historické mezníky vývoje Československa od jeho vzniku, přes úspěšný rozvoj v průběhu minulého století, až po vstup země do mezinárodních institucí jako je Evropská unie, NATO či OECD. V současné době přitom Česká republika patří k evropským zemím s největším ekonomickým růstem, nejnižší nezaměstnaností a inflací. Navíc je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí světa.

Stejně jako v předchozích letech, i letos se oslav zúčastnili představitelé Asochecy, krajané a další přátelé České republiky. Na recepci byli pozváni také diplomatičtí zástupci, členové kolumbijské vlády a obou komor Kongresu, členové ozbrojených sil a národní policie, představitelé obchodního, kulturního, akademického sektoru a zástupci médií.

Před samotnou recepcí, která začínala v sedm hodin večer, se účastníci mohli zaposlouchat klavírního mistra Václava Pacla, absolventa Ostravské konzervatoře a Univerzity hudby a umění v Grazu v Rakousku. Jeho umělecká dráha jako sólisty zahrnuje různé evropské scény (Česko, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Španělsko), představil se ale také v Latinské Americe (Kolumbie, Kuba). V současné době vyučuje klavírní umění v Krajském institutu umění v kolumbijském městě Cali. V rámci koncertu zazněla historická díla slavných českých skladatelů jako je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Václav Hugo Voříšek, Leopold Eugen Měchura či Maurice Strakosch. Některá z těchto děl měla v Bogotě premiéru.

Zdroj: www.mzv.cz/bogota (vyjádření pro tisk). Foto: Velvyslanectví České republiky v Bogotě.

Velvyslanec ČR a starosta města Ibagué odhalili památník obětem války

V úterý 12. června velvyslanec České republiky, Miloš Sklenka, a starosta kolumbijského města Ibagué (kraj Tolima), Guillermo Alfonso Jaramillo, představili dílo nazvané Rituál usmíření. Socha reprezentuje skupinu osob, které se objímají na znak usmíření poté, co museli vytrpět krutosti války. Památník je v první řadě věnovaný obětem tragédie v Lidicích, vesnici vypálené během druhé světové války nacisty. Zároveň ale vzdává poctu i všem obětem kolumbijského ozbrojeného konfliktu a obětem válek obecně.

Památník, vytvořený místním umělcem jménem José Augusto Rivera Castro, se nachází v parku Lidice ve čtvrti Limonares města Ibagué.

Podle článku publikovaného v novinách El Nuevo Día:

Starosta města Ibagué vyzdvihl fakt, že tato iniciativa je další ze série aktivit, kterými se hlavní město kraje Tolima stává partnerem evropské země, tedy České republiky. Při svém projevu pan Jaramillo přiblížil i průběh lidické tragédie, která se odehrála 10. června roku 1942 nedaleko Prahy.

Český velvyslanec zase zdůraznil, že Ibagué je prvním a jediným městem v Kolumbii, které následovalo příklad různých míst na celém světě a také použilo jméno Lidice, aby uctilo památku obětí válečných konfliktů.

„Toto krásné dílo nepřipomíná jen oběti vypálení Lidic, ale i všechny, kteří byli zasaženi násilím, včetně obětí ozbrojeného konfliktu v Kolumbii probíhajícího více než půl století“, řekl pan velvyslanec.

Poté, co pan Sklenka vysvětlil některé důsledky, které měla lidická zkáza, dodal, že socha je „odkazem minulosti, svědectvím přítomnosti a lekcí pro budoucnost“, která získává velkou hodnotu díky tomu, že místo, kde se nachází, je významným centrem komunálního života, kultury a sportu.

Mistr Rivera za sebe uvedl, že jeho dílo „nás spojuje s Českou republikou, protože máme společná témata: Tam, kvůli barbarství spáchaném proti životu během druhé světové války, a tady, v Tolimě, kvůli násilí, které se páchá od minulého století. Nyní nás tak spojuje naděje a tak, jako oni dokázali najít vůli, usmířit se a přetvořit svou budoucnost, se na ně díváme jako do zrcadla a následujeme tento vzor“.

Zdroje: Velvyslanectví ČR, ElNuevoDia.com.co, Facebook.

Již od 3. prosince budou moci Kolumbijci cestovat do Evropy bez víz

Prezident Kolumbijské republiky, pan Juan Manuel Santos, využije svou cestu do Evropy při příležitosti konání klimatického summitu v Paříži a v Bruselu podepíše dohodu mezi Kolumbií a Evropskou Unií o zrušení vízové povinnosti do zemí schengenského prostoru. Následující den po podpisu dohody, tedy od 3. prosince 2015, pak kolumbijští občané již budou moci cestovat do celkem 30 zemí evropského bloku a přidružených zemí (s výjimkou Velké Británie a Irska), aniž by museli žádat o vstupní vízum.

Je však potřeba si uvědomit, že povolená doba pobytu v Schengenu není neomezená. Kolumbijci nemohou v zemích Schengenu zůstat déle než 90 dní v průběhu 6 měsíců, a to ať už v celku nebo při opakovaných návštěvách. Jakmile tedy 90 dní vyčerpají, musí počkat, než uplyne minimálně 6 měsíců, aby se mohli na “Starý kontinent” zase bez problémů vrátit.

V průběhu svého pobytu se kolumbijští občané mohou věnovat turismu, navštívit rodinné příslušníky či přátele, účastnit se kulturních či sportovních akcí, obchodních schůzek a jednání, krátkodobě studovat nebo podstoupit léčbu. Samozřejmě nemohou hledat práci ani žádat o trvalý pobyt.

Pro svou cestu do Evropy musí mít každý cestující platný cestovní pas – biometrický nebo pas s mechanickou četbou (staré kolumbijské pasy pozbyly platnost 24. listopadu 2015). Platnost pasu musí být minimálně tři měsíce a tento zásadní dokument pro vstup do EU bude vyžadován nejen při odletu z a návratu do Kolumbie, ale také v cílové destinaci.

Zároveň se cestujícím doporučuje, aby u sebe měli v hotovosti obnos peněz odpovídající přibližně 80 až 100 eurům na den pobytu, kromě výdajů potřebných na úhradu ubytování. Každá osoba by měla mít také doklad o tom, že disponuje dalšími finančními zdroji, například bankovním účtem, jelikož při vstupu do země Schengenu může být takový doklad vyžadován.

Kromě pasu a peněz je potřeba mít na paměti ještě další drobnosti. V první řadě má každá země svá vlastí migrační pravidla a také právo nevpustit na své území jakoukoli osobu. Každý návštěvník Schengenu by měl být schopen prokázat, že má zpáteční letenku, prokázat účel své návštěvy (turismus, rodinné důvody, krátké kurzy, akce, kongresy, atp.), rezervaci ubytování nebo zvací dopis ve fyzické formě.

Měl by dále doložit zdravotní pojištění, již zmíněné dostatečné finanční zdroje, nebýt veden v systému zakázaných osob či na seznamu osob považovaných za hrozbu pro evropskou bezpečnost a zdraví.

Kromě toho Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje ověřit si předem přesné požadavky konkrétních zemí, které se cestující chystá navštívit. Pro studijní pobyty přesahující povolenou dobu pobytu, tj. delší než 90 dní, a/nebo pro cesty za účelem vykonávání placené práce na základě pracovní smlouvy zůstává v platnosti nutnost získat národní vízum a to v souladu s aktuálně platnými podmínkami.

Více informací včetně odpovědí na další časté otázky naleznete na stránce Velvyslanectví ČR v Bogotě zde.

Hlavní zdroj: ElTiempo.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Asocheca oslavila státní svátek společně s českou ambasádou v Bogotě

V předvečer českého státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, tedy 27. října, uspořádal pan velvyslanec Miloš Sklenka společně se svou paní Peithi García slavnostní recepci v příjemném prostředí centra Uniandinos v Bogotě.

Asocheca tak letos neorganizovala vlastní setkání svých členů, krajanů a přátel České republiky, ale přidala se k oficiálním oslavám.

Recepce se dále účastnili také zástupci diplomatického sboru v Kolumbii. Akci svou přítomností ozvláštnila současná kolumbijská královna krásy, slečna María Alejandra López, která bude zanedlouho reprezentovat svou rodnou zemi na soutěži Miss World v Číně.

V průběhu večera zazněla jak kolumbijská, tak i česká hymna. Obě krásně zazpívala, a to bez hudebního doprovodu, kolumbijská zpěvačka Olga Walkyrya Sanchez Narváez.

Následně se ujal slova pan velvyslanec a pronesl krátký projev, ve kterém poděkoval všem přítomným za účast a také vyzdvihl práci ambasády od jejího nedávného znovuotevření. Zmínil tak početné návštěvy českých státních představitelů v Kolumbii, podporu ekonomické i obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi, navazování spolupráce v oblasti vzdělání, ale také řadu kulturních akcí, které se i díky českému velvyslanectví odehrály a které se dále připravují.

Samozřejmě nechybělo ani výborné české pivo a ukázka typické české kuchyně s gulášem, řízky, sekanou či bramborovým salátem.

Připraven byl také zajímavý doprovodný program. Své modely šatů představila na figurínách u vstupu nadějná kolumbijská návrhářka Johanna Rubiano.

Po rautu pak byli účastníci recepce pozváni do koncertního sálu. Ještě před hudebním programem paní Eliška Krausová, výkonná ředitelka Asochecy, předala španělské překlady knih českých autorů vylosovaným výhercům.

Následoval koncert české klasické a kolumbijské populární hudby. Nejdřív vystoupil nadaný klavírista Juan Henao, který zahrál nejen své sklady, ale také vlastní verzi Smetanovy Vltavy a české hymny. Na pódiu ho vystřídal kytarista Christian Báez se svou skupinou a zpěvačkou Olgou Walkyrya. Ti rytmickými kolumbijskými písněmi rozezpívali i publikum a předvedli i ukázku vlastní tvorby. Po koncertu kolem deváté hodiny večerní byla recepce ukončena.

Poznámka: Některé fotografie (2, 5, 8, 9) byly poskytnuty Velvyslanectvím ČR v Bogotě.