Kolumbie

Nový velvyslanec Ceské republiky v Kolumbii

Vladimír Eisenbruk je novým velvyslancem ?eské republiky v Kolumbii. Dne 2. února 2024 p?edal nám?stkovi kolumbijského ministra zahrani?ních v?cí Franciscu Coyovi kopie pov??ovacích listin. Tento slavnostní akt se odehrál v Paláci sv. Karla (Palacio de San Carlos) v Bogot?.

P?i této p?íležitosti diskutovali o d?ležitých záležitostech, v?etn? znovuotev?ení kolumbijského velvyslanectví v Praze, kybernetické bezpe?nosti, expertize v oblasti hasi?ských technologií a kulturních akcích.

Vladimír EISENBRUK

Datum narození:                 24. ledna, 1962

Místo narození:                   Zlín, ?eská republika

Rodinný stav:                       Rozvedený

Jazyky:                                  Špan?lština, Portugalština, Angli?tina

Vzd?lání:

09/1983 – 06/1988            Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Pracovní zkušenosti:
06/1994 – 09/1995 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, odbor Latinské Ameriky, Praha
09/1995 – 02/2000 Generální konzul ?eské republiky v Rio de Janeiro, Brazílie
02/2002 – 09/2002 Zástupce ?editele Odboru amerických stát? a vedoucí odd?lení Severní Ameriky, MZV, Praha
09/2002 – 01/2005 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v San José, Kostarika, s p?iakreditací pro Panamu, Nikaraguu, Honduras, Salvador a Belize
01/2005 – 09/2007 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Mexiku, s p?iakreditací pro Guatemalu
03/2008 – 12/2010 Vládní zmocn?nec pro krajanské záležitosti, MZV, Praha
01/2011 – 09/2015 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Lim?, Peru, s p?iakreditací pro Kolumbii, Bolívii a Ekvádor
09/2015 – 09/2016 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, Odbor amerických stát?
09/2016 – 08/2020 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Havan?, Kuba, s p?iakreditací pro Bahamy, Dominikánskou republiku, Haiti, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago
08/2020 – 01/2024 Poradce, Diplomatická akademie, MZV, Praha
01/2024 – Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Bogot?, Kolumbie, s p?iakreditací pro Venezuelu, Panamu, Kostariku, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago

Zdroj: Velvyslanectví ?R v Bogot?. Foto: Ministerstvo zahrani?ních v?cí Kolumbie.

Veselé Vánoce a š?astný nový rok

Asocheca Vám p?eje krásné váno?ní svátky plné radosti, lásky, klidu a harmonie.

A do roku 2024 jen to nejlepší, a? je to rok plný št?stí, úsp?ch? a spln?ných p?ání!

Foto: IstockPhoto.com.

?eský film na kolumbijském Festivalu evropského filmu NA VÝCHOD

Mezinárodní filmový festival NA VÝCHOD p?edstavuje nezávislou kinematografickou tvorbu z celého sv?ta se zvláštním d?razem na st?ední a východní Evropu. Letošní ro?ník festivalu se uskute?ní v Medellínu (Antioquia) od 15. do 19. listopadu a v Bogot? od 22. do 26. listopadu.

Sou?ástí festivalového programu je i ?eský film Art Talent Show (2022).

Jak se hodnotí um?lecký talent? A jakou roli m?že hrát um?ní v dnešním sv?t?? Adéla Komrzý a Tomáš Bojar se rozhodli nato?it talentové zkoušky ve t?ech ateliérech Akademie výtvarných um?ní v Praze. Vznikl tak dokument, který vyvolává více otázek než odpov?dí a zárove? je portrétem sou?asných um?leckých institucí a jejich rozpor?.

Zájemci mohou film shlédnout v následujících dnech a m?stech:

?tvrtek 16 listopadu v 18:30 hod v Cinemateca de los Caribes (Barranquilla).
Pátek 17. listopadu v 18:30 hod v MAMM (Medellín).
?tvrtek 23. listopadu v 17:30 hod v Cinemateca de Bogotá (Bogotá).

Foto: ElMamm.org.

Oslava státního svátku 28. ?í­jna v Kolumbii 2023

Velvyslanectví České republiky v Bogotě uspořádalo slavnostní recepci při příležitosti oslavy státního svátku 28. října, tj. založení Československa jako nezávislého státu v roce 1918. Akce se konala v pátek 27. října 2023 odpoledne v krásných prostorách muzea Chicó v kolumbijském hlavním městě.


Účastníci mohli shlédnout také výstavu nazvanou Samizdat (Český odboj, zakázaní autoři), připravenou Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), a výstavu Rytmy přírody malířky Pilar Copete, čestné členky Asochecy.

Během recepce se servírovaly jednohubky inspirované typickými českými pochoutkami, například ty s bramborovým salátem, různými pomazánkami či jablečný závin. K dispozici bylo také české pivo a to jak lahvové, tak točené.


Zdroj – fotografie: Velvyslanectví ÄŒR v BogotÄ›, Asocheca.

CzechTrade Kolumbie hledá nového kolegu / novou kolegyni

Pozice: oborový specialista – zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie

NÁPLŇ PRÁCE:

 • vyhledávání obchodních příležitostí na kolumbijském trhu pro české firmy; monitorování kolumbijského trhu
 • vyhledávání partnerů / distributorů pro české společnosti
 • analýzy dat a klíčových kolumbijských sektorů
 • pÅ™ekládání a tlumočení pÅ™i jednání českých firem a pÅ™i jejich obchodních aktivitách na místním trhu
 • psaní odborných článků na ekonomická témata
 • příprava a realizace účastí na veletrzích, výstavách a misích
 • organizace individuálních obchodních akcí na míru českým firmám
 • aktivní komunikace s kolumbijskými institucemi a právními kancelářemi

POŽADUJEME:

 • povolení k pobytu v Kolumbii + pracovní povolení
 • znalost Å¡panÄ›lÅ¡tiny na úrovni C1 (podmínkou)
 • znalost českého jazyka na min. úrovni B2
 • další jazykové znalosti výhodou
 • ukončené vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání min. v bakalářském stupni
 • praxe v mezinárodním obchodÄ› a exportu (výhodou)
 • aktivní znalost používání PC (MS Office, internetové vyhledávače)
 • profesionální vystupování, komunikační a prezentační dovednosti
 • samostatné a analytické myÅ¡lení
 • schopnost vést obchodní jednání ve Å¡panÄ›lÅ¡tinÄ› a čeÅ¡tinÄ›
 • znalost a orientace v kolumbijském obchodním prostÅ™edí
 • zkuÅ¡enosti s práci v oblasti podnikání v Latinské Americe výhodou
 • schopnost efektivního plánování a organizace práce
 • schopnost pracovat nezávisle a Å™eÅ¡it problémy

NABÍZÍME: 

 • možný nástup: leden 2024
 • místo výkonu práce: Velvyslanectví ÄŒeské republiky v BogotÄ›
 • pracovní pomÄ›r – externí dodavatel služeb

V případě zájmu nám zašlete nejpozději do 18. 10. 2023 motivační dopis se strukturovaným životopisem v českém nebo španělském jazyce na níže uvedený kontakt.

Kontakt:
e-mail: bogota@czechtrade.cz

Výstava Vždy budu žít v domově pro seniory v Bogotě

PÅ™inášíme Vám fotografie ze slavnostního zahájení výstavy Vždy budu žít… obrázky terezínských dÄ›tí, které se konalo v pátek 1. září v Calucé Senior Living v BogotÄ›. Tato velmi emotivní akce se těšila hojné účasti jako obyvatel tohoto zařízení pro seniory, tak dalších pozvaných hostů. OrganizátoÅ™i se navíc rozhodli doprovodit výstavu hudbou Antonína Dvořáka a přítomným nabídli typický český obÄ›d.

Foto: Asocheca, domov pro seniory Calucé Senior Living.

Aktuální doporučení na cesty do Kolumbie

Velvyslanectví České republiky v kolumbijské Bogotě vydalo aktuální doporučení pro cestovatele, kteří plánují letní dovolenou v Kolumbii.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům dbát během pobytu v Kolumbii zvýšené opatrnosti a do vybraných příhraničních a odlehlých oblastí cestovat jen ve zcela nezbytných případech a výhradně s certifikovaným průvodcem.

Prakticky na celém území Kolumbie působí nelegální ozbrojené skupiny a zločinecké organizace zapojené do obchodu s drogami, nelegální těžby, únosů a vydírání. Zejména ve velkých městech (Bogota, Medellín, Cali, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta) je přítomna vysoká míra pouliční kriminality, často s použitím střelné nebo bodné zbraně. Doporučuje se omezit pohyb v nočních hodinách, nenosit s sebou cennosti, velké částky v hotovosti ani originály cestovních dokladů a na ulici nepoužívat viditelně mobilní telefon. K násilí dochází i během relativně častých pouličních protestů, Ministerstvo zahraničních věcí proto doporučuje vyhýbat se demonstracím a během celého pobytu v Kolumbii dbát zvýšené opatrnosti. V žádném případě se nedoporučuje využívání jiné než dopředu objednané taxislužby.

Guerilové ozbrojené skupiny rovněž podnikají teroristické útoky. Svými činy obvykle cílí na příslušníky kolumbijských ozbrojených složek, nikoli na turisty a cizince obecně, může k nim ale dojít v centrech měst. I z tohoto důvodu je proto namístě trvalá zvýšená obezřetnost.

Na vzestupu je zejména ve velkých městech použití drogy skopolamin (escopolamina), v jejímž důsledku oběť plní úkoly útočníka, kdy např. vybere peníze z bankomatu či odevzdá cennosti, přičemž následně trpí ztrátou paměti. Zaznamenány byly i případy úmrtí po podání příliš vysoké dávky této drogy. Skopolamin může být přimíchán do jídla nebo pití, ale také aplikován prostřednictvím aerosolu nebo přímo na kůži. Jako záminka pro získání příležitosti aplikovat drogu bývají zinscenovány drobné dopravní nehody. Ministerstvo zahraničních věcí proto důrazně doporučuje nenechávat jídla a nápoje bez dozoru a mít se na pozoru v případě, že se přiblíží neznámý člověk. V případě dopravní nehody, jejíž okolnosti působí podezřele, není radno vůbec vystupovat z vozu ani otvírat okénko.

Mezi nejrizikovější oblasti kolumbijského území dlouhodobě patří hranice s Venezuelou (zejména oblast Catatumbo v departmentu Norte de Santander a department Arauca a příhraniční zóny departmentů La Guajira, Cesar, Vichada a Guainía), hranice s Ekvádorem (departmenty Nariño a Putumayo), pacifické pobřeží (departmenty Chocó, Valle del Cauca, Cauca a Nariño) a odlehlé oblasti departmentů Bolívar, Guaviare, Meta a Caquetá. Do těchto regionů proto cestujte výhradně s certifikovaným průvodcem a pouze do turistických destinací, mimo ně jen ve zcela nezbytných případech. Kolumbie se rovněž nachází v seismicky aktivní oblasti, může tedy prakticky kdykoli dojít k zemětřesení nebo erupci jedné z 25 aktivních sopek v zemi. V případě takové události je nutné řídit se pokyny místních úřadů a počítat s omezeními pozemní i letecké dopravy.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se před cestou v databázi DROZD a uzavřít cestovní pojištění s dostatečným pojistným krytím. V případě akutního ohrožení zdraví či života českých občanů je během pobytu v Kolumbii možné kontaktovat nouzovou linku Velvyslanectví České republiky v Bogotě na telefonním čísle +57 320 367 3296.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě. Foto: Pixabay.

Dvě kolumbijské dívky oceněné v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2022

V pátek 2. června 2023 byly na Velvyslanectví České republiky v Bogotě slavnostně předány diplomy dvěma kolumbijským studentkám ze školy Santa María, které se zúčastnily dětské výtvarné soutěže Lidice 2022.

Do loňského 50. ročníku soutěže, jejímž ústředním tématem bylo muzeum, se zapojilo 10 děl z Kolumbie a celkově více než 14 500 prací ze 77 zemí světa.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice má každý rok jiné téma a je jednou z nejstarších a největších dětských výtvarných výstav na světě. Byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí masakru v české obci Lidice za druhé světové války a od roku 1973 je mezinárodní akcí.

Český film na kolumbijském festivalu Eurocine 2023

NejvýznamnÄ›jší festival evropského filmu v Latinské Americe se vrací do Kolumbie a slaví již 29. ročník, tentokrát s 38 celovečerními a tÅ™emi krátkými filmy z 23 zemí. Filmy budou od 4. do 14. kvÄ›tna putovat po různých kolumbijských mÄ›stech, promítat se budou v BogotÄ›, Medellínu, Cali a Manizales. Pod heslem ZaostÅ™eno… ZatmÄ›ní! se letoÅ¡ní Eurocine snaží zabývat tématy, jako je emancipace, promÄ›na človÄ›ka a jeho kÅ™ehkost v postpandemické dobÄ›. V roli čestného hosta festivalu pÅ™edstaví svou filmovou tvorbu Finsko.

Na programu milovníci sedmého umění najdou i jeden český film, Krajina ve stínu (2020) režiséra Bohdana Slámy. Toto 135minutové historické drama zachycuje události ve vesnici na česko-rakouské hranici od 30. do 50. let 20. století, kde kvůli sporům mezi německými a českými občany, kteří za druhé světové války kolaborovali s nacistickým režimem, docházelo ke genocidě.

V Bogotě se uskuteční celkem tři představení:

ÄŒtvrtek 4. kvÄ›tna 2023 – 16:00 hod. – Cinemateca de Bogotá

PondÄ›lí 8. kvÄ›tna 2023 – 19:00 hod. – Cineclub El Muro / Tavola Santa

Sobota 13. kvÄ›tna 2023 – 16:30 hod. – Centro Colombo-Americano

Více informací o festivalu: festivaleurocine.com.

České autorky se zúčastnily knižního veletrhu v Bogotě

Viktorie Hanisová a María Isabel Mena, kolumbijská intelektuálka afrického původu, si povídaly s ředitelkou Asochecy Eliškou Krausovou o rasismu v českém kontextu a jeho podobnostech v Kolumbii. Beseda proběhla ve středu 19. dubna v rámci Mezinárodního knižního veletrhu Bogoty (Filbo) 2023. S překladem pomohl španělský spisovatel a překladatel Kepa Uharte.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bogotě a asociací Asocheca se v pátek 21. dubna v knihkupectví Librería Lerner v Bogotě uskutečnila beseda Viktorie Hanisové s konzulkou Veronikou Senjukovou. Povídání s překladem Kepy Uharteho bylo zaměřeno na dílo české autorky, téma rasismu a také rodiny jako zdroje traumatu.

Česká spisovatelka a ilustrátorka Renata Fučíková spolu s kolumbijským ilustrátorem Pablem Arrietou a překladatelem ze španělštiny Kepou Uhartem připravili pro rodiče a děti zábavnou besedu. Podělili se s nimi o nápady, aby ti nejmenší mohli doma objevovat svět prostřednictvím kreseb, slov a kouzla knih. Akce se konala v sobotu 22. dubna v knihkupectví Librería Lerner.