diplomatické vztahy

Nový honorární konzulát v Ibagué

V úterý 19. března se rozšířila síť honorárních konzulátů ČR na území Kolumbie, kterých je nyní v zemi již šest. V městečku Ibagué byl totiž slavnostně otevřen nový honorární kozulát s působností pro departamenty Tolima, Meta, Vichada, Guainía a Guaviare. Úřad vede honorární konzulka paní Sybila Puente Escallon, ředitelka jazykové školy Colombo Americano (Calle 35 No. 4a-18, Barrio Cádiz, Ibagué), která se stala sídlem nového honorárního konzulátu.

Otevření konzulátu bylo spojeno se slavnostní inaugurací výstavy 1918/1968, připomínající 100 let od založení Československa. Akce se zúčastnilo na 150 pozvaných hostů, mezi nimi také starosta města Ibagué pan Guillermo Alfonso Jaramillo, zástupci místní obchodní komory, podnikatelských svazů a oborových grémií, čeští krajané, významní regionální podnikatelé, představitelé univerzit a kulturní obce a zástupci médií.

Pan starosta ve svém projevu vyzdvihl vzájemnou spolupráci mezi městem Ibagué a zastupitelským úřadem v Bogotě, která vyústila například v přejmenování jednoho z místních náměstí na náměstí Lidic v roce 2017 a odhalení památníku obětem lidické tragédie a ozbrojeného konfliktu v Kolumbii následujícího roku.

Česká republika byla čestným hostem 1. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Ibagué (2016) a 2. Mezinárodního týdne města Ibagué (2017). Nová honorární konzulka následně poděkovala za svěřenou důvěru a vyjádřila naději, že se jí podaří v těchto i dalších projektech úspěšně pokračovat. Pan velvyslanec Miloš Sklenka ocenil významnou podporu města při rozvíjení bilaterální spolupráce a předal panu starostovi medaili Jana Masaryka za významný přínos k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Kontakty
Adresa : Colombo Americano, Calle 35 No. 4a-18, Barrio Cádiz, Ibagué
Telefon: 00578/515 0789, 264 3291
E-mail úřadu: sybilapuente@hotmail.com
Mobil : 0057/3112049092
Úřední hodiny úřadu : pondělí – čtvrtek 09.00 – 11.00 (dále dle telefonické domluvy)

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě.

Asocheca oslavila společně s českým velvyslanectvím státní svátek

Česká republika oslaví dne 28. října svůj hlavní státní svátek. Tentokrát se jedná o zvlášť významné výročí, protože si země připomíná 100 let od založení Československa, nezávislého státu Čechů a Slováků.

Při příležitosti oslav tohoto důležitého data uspořádal Velvyslanec České republiky v Kolumbii, pan Miloš Sklenka, společně se svou paní Peithi García slavnostní recepci, která se konala v pátek  26. října ve večerních hodinách v hotelu DoubleTree by Hilton v Bogotě.

V průběhu večera odevzdal pan velvyslanec jménem své země Medaily Jana Masaryka, udělovanou Ministerstvem zahraničních věcí ČR, třem kolumbijským osobnostem za jejich vedoucí roli v propagaci hodnot a spolupráci s Českou republikou, za obranu demokracie a lidských práv. Oceněni byli velitel kolumbijských ozbrojených sil, generál Alberto Mejía, členka Senátu kolumbijského Kongresu, paní Paloma Valencia, a novinář, spisovatel, historik a vysokoškolský profesor Gerney Ríos.

V prostorách hotelu si návštěvníci mohli prohlédnout také rozsáhlou výstavu, která ukazovala historické mezníky vývoje Československa od jeho vzniku, přes úspěšný rozvoj v průběhu minulého století, až po vstup země do mezinárodních institucí jako je Evropská unie, NATO či OECD. V současné době přitom Česká republika patří k evropským zemím s největším ekonomickým růstem, nejnižší nezaměstnaností a inflací. Navíc je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí světa.

Stejně jako v předchozích letech, i letos se oslav zúčastnili představitelé Asochecy, krajané a další přátelé České republiky. Na recepci byli pozváni také diplomatičtí zástupci, členové kolumbijské vlády a obou komor Kongresu, členové ozbrojených sil a národní policie, představitelé obchodního, kulturního, akademického sektoru a zástupci médií.

Před samotnou recepcí, která začínala v sedm hodin večer, se účastníci mohli zaposlouchat klavírního mistra Václava Pacla, absolventa Ostravské konzervatoře a Univerzity hudby a umění v Grazu v Rakousku. Jeho umělecká dráha jako sólisty zahrnuje různé evropské scény (Česko, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Španělsko), představil se ale také v Latinské Americe (Kolumbie, Kuba). V současné době vyučuje klavírní umění v Krajském institutu umění v kolumbijském městě Cali. V rámci koncertu zazněla historická díla slavných českých skladatelů jako je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Václav Hugo Voříšek, Leopold Eugen Měchura či Maurice Strakosch. Některá z těchto děl měla v Bogotě premiéru.

Zdroj: www.mzv.cz/bogota (vyjádření pro tisk). Foto: Velvyslanectví České republiky v Bogotě.

Velvyslanec ČR a starosta města Ibagué odhalili památník obětem války

V úterý 12. června velvyslanec České republiky, Miloš Sklenka, a starosta kolumbijského města Ibagué (kraj Tolima), Guillermo Alfonso Jaramillo, představili dílo nazvané Rituál usmíření. Socha reprezentuje skupinu osob, které se objímají na znak usmíření poté, co museli vytrpět krutosti války. Památník je v první řadě věnovaný obětem tragédie v Lidicích, vesnici vypálené během druhé světové války nacisty. Zároveň ale vzdává poctu i všem obětem kolumbijského ozbrojeného konfliktu a obětem válek obecně.

Památník, vytvořený místním umělcem jménem José Augusto Rivera Castro, se nachází v parku Lidice ve čtvrti Limonares města Ibagué.

Podle článku publikovaného v novinách El Nuevo Día:

Starosta města Ibagué vyzdvihl fakt, že tato iniciativa je další ze série aktivit, kterými se hlavní město kraje Tolima stává partnerem evropské země, tedy České republiky. Při svém projevu pan Jaramillo přiblížil i průběh lidické tragédie, která se odehrála 10. června roku 1942 nedaleko Prahy.

Český velvyslanec zase zdůraznil, že Ibagué je prvním a jediným městem v Kolumbii, které následovalo příklad různých míst na celém světě a také použilo jméno Lidice, aby uctilo památku obětí válečných konfliktů.

„Toto krásné dílo nepřipomíná jen oběti vypálení Lidic, ale i všechny, kteří byli zasaženi násilím, včetně obětí ozbrojeného konfliktu v Kolumbii probíhajícího více než půl století“, řekl pan velvyslanec.

Poté, co pan Sklenka vysvětlil některé důsledky, které měla lidická zkáza, dodal, že socha je „odkazem minulosti, svědectvím přítomnosti a lekcí pro budoucnost“, která získává velkou hodnotu díky tomu, že místo, kde se nachází, je významným centrem komunálního života, kultury a sportu.

Mistr Rivera za sebe uvedl, že jeho dílo „nás spojuje s Českou republikou, protože máme společná témata: Tam, kvůli barbarství spáchaném proti životu během druhé světové války, a tady, v Tolimě, kvůli násilí, které se páchá od minulého století. Nyní nás tak spojuje naděje a tak, jako oni dokázali najít vůli, usmířit se a přetvořit svou budoucnost, se na ně díváme jako do zrcadla a následujeme tento vzor“.

Zdroje: Velvyslanectví ČR, ElNuevoDia.com.co, Facebook.

Již od 3. prosince budou moci Kolumbijci cestovat do Evropy bez víz

Prezident Kolumbijské republiky, pan Juan Manuel Santos, využije svou cestu do Evropy při příležitosti konání klimatického summitu v Paříži a v Bruselu podepíše dohodu mezi Kolumbií a Evropskou Unií o zrušení vízové povinnosti do zemí schengenského prostoru. Následující den po podpisu dohody, tedy od 3. prosince 2015, pak kolumbijští občané již budou moci cestovat do celkem 30 zemí evropského bloku a přidružených zemí (s výjimkou Velké Británie a Irska), aniž by museli žádat o vstupní vízum.

Je však potřeba si uvědomit, že povolená doba pobytu v Schengenu není neomezená. Kolumbijci nemohou v zemích Schengenu zůstat déle než 90 dní v průběhu 6 měsíců, a to ať už v celku nebo při opakovaných návštěvách. Jakmile tedy 90 dní vyčerpají, musí počkat, než uplyne minimálně 6 měsíců, aby se mohli na “Starý kontinent” zase bez problémů vrátit.

V průběhu svého pobytu se kolumbijští občané mohou věnovat turismu, navštívit rodinné příslušníky či přátele, účastnit se kulturních či sportovních akcí, obchodních schůzek a jednání, krátkodobě studovat nebo podstoupit léčbu. Samozřejmě nemohou hledat práci ani žádat o trvalý pobyt.

Pro svou cestu do Evropy musí mít každý cestující platný cestovní pas – biometrický nebo pas s mechanickou četbou (staré kolumbijské pasy pozbyly platnost 24. listopadu 2015). Platnost pasu musí být minimálně tři měsíce a tento zásadní dokument pro vstup do EU bude vyžadován nejen při odletu z a návratu do Kolumbie, ale také v cílové destinaci.

Zároveň se cestujícím doporučuje, aby u sebe měli v hotovosti obnos peněz odpovídající přibližně 80 až 100 eurům na den pobytu, kromě výdajů potřebných na úhradu ubytování. Každá osoba by měla mít také doklad o tom, že disponuje dalšími finančními zdroji, například bankovním účtem, jelikož při vstupu do země Schengenu může být takový doklad vyžadován.

Kromě pasu a peněz je potřeba mít na paměti ještě další drobnosti. V první řadě má každá země svá vlastí migrační pravidla a také právo nevpustit na své území jakoukoli osobu. Každý návštěvník Schengenu by měl být schopen prokázat, že má zpáteční letenku, prokázat účel své návštěvy (turismus, rodinné důvody, krátké kurzy, akce, kongresy, atp.), rezervaci ubytování nebo zvací dopis ve fyzické formě.

Měl by dále doložit zdravotní pojištění, již zmíněné dostatečné finanční zdroje, nebýt veden v systému zakázaných osob či na seznamu osob považovaných za hrozbu pro evropskou bezpečnost a zdraví.

Kromě toho Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje ověřit si předem přesné požadavky konkrétních zemí, které se cestující chystá navštívit. Pro studijní pobyty přesahující povolenou dobu pobytu, tj. delší než 90 dní, a/nebo pro cesty za účelem vykonávání placené práce na základě pracovní smlouvy zůstává v platnosti nutnost získat národní vízum a to v souladu s aktuálně platnými podmínkami.

Více informací včetně odpovědí na další časté otázky naleznete na stránce Velvyslanectví ČR v Bogotě zde.

Hlavní zdroj: ElTiempo.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Asocheca oslavila státní svátek společně s českou ambasádou v Bogotě

V předvečer českého státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, tedy 27. října, uspořádal pan velvyslanec Miloš Sklenka společně se svou paní Peithi García slavnostní recepci v příjemném prostředí centra Uniandinos v Bogotě.

Asocheca tak letos neorganizovala vlastní setkání svých členů, krajanů a přátel České republiky, ale přidala se k oficiálním oslavám.

Recepce se dále účastnili také zástupci diplomatického sboru v Kolumbii. Akci svou přítomností ozvláštnila současná kolumbijská královna krásy, slečna María Alejandra López, která bude zanedlouho reprezentovat svou rodnou zemi na soutěži Miss World v Číně.

V průběhu večera zazněla jak kolumbijská, tak i česká hymna. Obě krásně zazpívala, a to bez hudebního doprovodu, kolumbijská zpěvačka Olga Walkyrya Sanchez Narváez.

Následně se ujal slova pan velvyslanec a pronesl krátký projev, ve kterém poděkoval všem přítomným za účast a také vyzdvihl práci ambasády od jejího nedávného znovuotevření. Zmínil tak početné návštěvy českých státních představitelů v Kolumbii, podporu ekonomické i obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi, navazování spolupráce v oblasti vzdělání, ale také řadu kulturních akcí, které se i díky českému velvyslanectví odehrály a které se dále připravují.

Samozřejmě nechybělo ani výborné české pivo a ukázka typické české kuchyně s gulášem, řízky, sekanou či bramborovým salátem.

Připraven byl také zajímavý doprovodný program. Své modely šatů představila na figurínách u vstupu nadějná kolumbijská návrhářka Johanna Rubiano.

Po rautu pak byli účastníci recepce pozváni do koncertního sálu. Ještě před hudebním programem paní Eliška Krausová, výkonná ředitelka Asochecy, předala španělské překlady knih českých autorů vylosovaným výhercům.

Následoval koncert české klasické a kolumbijské populární hudby. Nejdřív vystoupil nadaný klavírista Juan Henao, který zahrál nejen své sklady, ale také vlastní verzi Smetanovy Vltavy a české hymny. Na pódiu ho vystřídal kytarista Christian Báez se svou skupinou a zpěvačkou Olgou Walkyrya. Ti rytmickými kolumbijskými písněmi rozezpívali i publikum a předvedli i ukázku vlastní tvorby. Po koncertu kolem deváté hodiny večerní byla recepce ukončena.

Poznámka: Některé fotografie (2, 5, 8, 9) byly poskytnuty Velvyslanectvím ČR v Bogotě.

Kolumbijští občané při cestě do zemí Schengenu nebudou již brzy potřebovat vízum

Dne 10. června Evropská komise podepsala definitivní zrušení vízové povinnosti do zemí schengenského prostoru pro kolumbijské občany, kteří budou chtít do této zóny volného pohybu cestovat. Tento významný krok v praxi znamená, že začíná finální etapa procesu, jehož cílem je umožnit Kolumbijcům pobývat na evropském území až po dobu 90 dnů, aniž by potřebovali žádat o jakýkoli typ víz.

Nyní ještě zbývá dokončit čistě formální část, kdy bude uzavřená dohoda zaslaná do signatářských zemí, ve kterých bude přeložena do jednotlivých jazyků a následně projde v každém státě schvalovacím řízením. Celý proces může trvat přibližně 4 až 6 měsíců, nicméně ihned následující den po jeho dokončení vstoupí dohoda v platnost. Podle samotného kolumbijského prezidenta, pana Juana Manuela Santose, by opatření mohlo začít platit v říjnu, nejpozději v prosinci tohoto roku.

To znamená, že na konci roku 2015 už Kolumbijci nebudou pro své cesty do Evropy (zemí Schengenu), které nepřesáhnou 90 dní, potřebovat víza. Pokud však daná osoba stráví v schengenském prostoru 90 dní, bude muset odcestovat zpět do Kolumbie a počkat, než uplyne minimálně 6 měsíců, aby se následně mohla na “Starý kontinent” bez problémů vrátit.

Celá dohoda je o něco širší, protože třeba podnikatelům dovoluje, aby svůj krátkodobý pobyt v Evropě využili pro svou práci a získávání obchodních kontaktů. Samozřejmě každá země Schengenu si ponechá vlastní podmínky pro případy, že se někdo bude chtít zdržet na jejím území delší dobu či vykonávat jinou specifickou činnost.

Dohoda platí na území 26 zemí EU, které jsou členy prostoru Schengen (a tedy i ČR), nicméně se nevztahuje na další země Schengenu, které nejsou členy EU. Kromě toho, Spojené království ani Irsko Schengenskou dohodu nepodepsali.

Každý cestovatel bude muset splnit základní požadavky, tj. mít platný pas, prokázat, že se na území Schengenu zdrží jen maximálně 90 dní (například ukáže zpáteční letenku) a že má dostatečné finanční prostředky, aby si svou cestu uhradil (případně se prokáže zvacím dopisem).

Na druhou stranu, země EU si ponechávají možnost nevpustit na své území občana Kolumbie, pokud to uznají za vhodné. Například v případě, že daná osoba figuruje na seznamu osob považovaných za hrozbu pro evropskou bezpečnost či zdraví.

Zrušení vízové povinnosti jak pro Kolumbii tak pro Peru je od počátku jednání, tj. od konce roku 2013, podporováno zejména španělskou vládou. Až vstoupí nová dohoda v platnost, víza po kolumbijských občanech už nebude požadovat celkem 61 zemí světa.

Zdroje: ElTiempo.com-1, ElTiempo.com-2, ElTiempo.com-3. Foto 1, foto 2, foto 3.

Asocheca přivítala nového českého velvyslance v Kolumbii

Při příležitosti znovuotevření české ambasády v Kolumbii uspořádala Asociace česko-kolumbijského přátelství, Asocheca, příjemné setkání s velvyslancem České republiky, jeho paní a dalšími reprezentanty ČR, kteří nově sídlí v Bogotě.

Recepce se konala dne 13. května od 19 do 21 hodin ve známém klubu Jockey Club v hlavním kolumbijském městě a to díky milému pozvání paní Pilar Copete, čestné členky Asochecy, a jejího manžela, pana Ernesta Caveliera.

V průběhu večera se nový český velvyslanec, pan Miloš Sklenka, seznámil s členy výkonné rady Asociace v čele s paní Eliškou Krausovou.

Večerního posezení se zúčastnil také pan Jorge Alí Triana, významný kolumbijský filmový a divadelní režisér, který je dlouhodobým členem Asochecy i proto, že studoval v Praze na AMU a FAMU. Nechyběli ani další hosté, kteří udržují vřelý vztah jak s Kolumbií tak s Českou republikou.

Velvyslanec České republiky odevzdal pověřovací listinu prezidentovi Kolumbie

Nový velvyslanec České republiky v Kolumbii, pan Miloš Sklenka, odevzdal dne 4. února pověřovací listinu prezidentovi Kolumbijské republiky, Juanu Manuelu Santosovi. Oficiálně se tak stal nejvyšším představitelem českého zastupitelství v Bogotě. Slavnostního aktu se zúčastnila také kolumbijská ministryně zahraničí, paní María Ángela Holguín, a český honorární konzul se sídlem v hlavním městě, pan Jaime Miguel Tarazona.

Nový český velvyslanec vystudoval zahraniční politiku a mezinárodní právo. Následně se specializoval v oboru zahraničních ekonomických vztahů na Státní univerzitě v Kyjevě a v oboru mezinárodní žurnalistiky na City University v Londýně.

Do diplomatických služeb nastoupil v roce 1995 a v průběhu uplynulých let působil jako vedoucí ekonomického úseku nebo obchodní rada v rámci českých diplomatických misí v USA, Čile, Kolumbii a Jižní Koreji.

Kolumbie a Česká republika navázaly diplomatické vztahy v lednu 1993. V posledních dvou letech bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi posílila a to i díky tomu, že proběhly návštěvy na vysoké úrovni, které umožnily vznik projektů mezinárodní spolupráce v oblasti těžebního průmyslu a obrany. Od 1. listopadu 2013 ČR znovu otevřela své velvyslanectví v Kolumbii, v jehož čele stál, až do oficiálního jmenování nového velvyslance, pan Imrich Kliment ve funkci Chargé d’ Affaires a.i.

Zdroj: www.cancilleria.gov.co.

Česká republika má v Kolumbii nového velvyslance

Nový velvyslanec České republiky přijíždí do Kolumbie, aby zahájil novou etapu diplomatických, kulturních a obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. Po uzavření české ambasády v Bogotě v roce 2010 a jejím znovuotevření v listopadu roku 2013 je nyní hlavním cílem prohloubit vzájemnou spolupráci v různých oblastech. Radio Praha vyzpovídalo nového českého zástupce pana Miloše Sklenku ještě před jeho odjezdem do Latinské Ameriky a na svých stránkách tak přineslo podrobnější informace.

Nový český velvyslanec bude mít na starosti kromě Kolumbie, také Panamu a Kostariku. Profesor na univerzitě, expert na ekonomii a zahraniční obchod a zpravodaj různých médií v Madridu i Londýně pracoval před svým jmenováním do funkce velvyslance jako obchodní rada na velvyslanectví v Jižní Koreji. Byl to právě on, kdo zavíral českou ambasádu v Bogotě v důsledku rozpočtových škrtů v roce 2010. Jak však sám v rozhovoru vysvětlil, brzy po uzavření ambasády si čeští zástupci uvědomili, že Kolumbie je významným mluvčím regionu a to nejen na bilaterální úrovni, ale taky v rámci spolupráce s Evropskou unií.

Podle slov nového velvyslance je stěžejní prohloubit vztahy v obchodní oblasti a posílit české zájmy na kolumbijském trhu. Kolumbie nabízí České republice mnoho možností a příležitostí, stejně tak naopak, i vzhledem k tomu, že ČR patří mezi evropské země s nejlepším systémem pobídek pro zahraniční investory. Jak vysvětluje pan Sklenka, Česká republika je součástí jednotného evropského trhu s přibližně 500 milióny obyvatel a tedy potenciálních spotřebitelů. Zároveň má země historické vazby na regiony s velkým potenciálem jako je Rusko, Ukrajina či Ázerbájdžán, což pomáhá republice při její propagaci v zahraničí. Co se týče Kolumbie dodává, že tato země v posledních letech přilákala velké přímé zahraniční investice, její riziko je hodnoceno stupněm BBB-, tedy jedním z nejlepších indikátorů, a podle nejnovější studie Světové banky je zemí, která vůbec nejlépe chrání zahraniční investice v Latinské Americe.

Nicméně diplomatické a obchodní vztahy nebudou tím jediným, na co se delegace v Bogotě chce zaměřit. Pan Sklenka vyzdvihnul také důležitost české kultury a vzdělání obecně. Z těchto důvodů bude jedním z cílů podporovat kulturní výměnu mezi zeměmi, například realizovat představení hudebních i tanečních skupin, či pořádat výstavy fotografií a uměleckých děl.

Zároveň by velvyslanectví chtělo využít kulturního aspektu jako nástroje k přilákání důležitých lidí z vlády a soukromého sektoru, k navazování vztahů s obchodními i investičními partnery a k realizaci více osobních setkání mezi Čechy a Kolumbijci, aby se měli možnost lépe poznat. V rámci kulturní agendy počítá nový český velvyslanec s pomocí naší Asociace česko-kolumbijského přátelství, Asocheca, založené v roce 2009.

Jedna z hlavních překážek spojených s realizací těchto komplexních úkolů spočívá v omezených finančních a personálních zdrojích, které neumožňují přijmout všechny potřebné kroky.

Na závěr pan Sklenka ještě dodal: „… plně podporujeme celý mírový proces a politicko-ekonomickou stabilitu země. Byli bychom moc rádi, kdyby Kolumbie v ne moc vzdálené budoucnosti mohla udělat totéž, tedy znovu otevřít svou ambasádu v Praze“.

Zdroj: Radio.cz/es (článek: Chequia abre una ventana a Colombia, Borja de Jorge).

Paní ředitelka Asochecy oceněna za šíření dobrého jména ČR v zahraničí

Cenu Gratias agit uděluje ministr zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Tento rok byla dne 6. června 2014 v Černínském paláci cena udělena také paní Elišce Krausové, zakladatelce a výkonné ředitelce Asociace kolumbijsko-českého přátelství, Asocheca.

Cenu Gratias Agit zřídilo MZV v roce 1997 a ministr ji každoročně uděluje za příkladné aktivity v nevládní sféře, zaměřené na propagaci České republiky. Mezi oceněnými bývají čeští krajané, kteří žijí v zahraničí a šíří věhlas své rodné země, ale také přátelé ČR a význačné osobnosti, které nezištně podporují přátelské vztahy mezi svými zeměmi a naší vlastí. Letos Ministerstvo zahraničí ocenilo celkem 15 laureátů, mezi nimi dále i polskou režisérku Agnieszku Hollandovou nebo módní návrhářku žijící v Libanonu Blanku Matragi.

O česko-kolumbijských vztazích, své rodině i návratu do Čech hovořila s Eliškou Krausovou v pořadu České televize Profil dne 7. června Petra Krmelová. Nejen přepis rozhovoru, ale i video záznam naleznete na stránkách ČT zde.

Jak jste cítila, když vám dali o ocenění vědět?

Byla jsem hlavně překvapená, poctěná, ale o ceně jsem vlastně nic nevěděla. Takže jsem začala hledat, o co se jedná. (Napsala jsem na naše velvyslanectví v Peru, protože v Kolumbii ho nemáme, i když teď tam pár měsíců máme prvního českého představitele a zase začínáme dávat dohromady lepší styky.) A všimla jsem si, že to je za šíření dobrého jména České republiky v zahraniční, tak jsem byla hrozně spokojená.

Byla jste dojatá?

Dojatá jsem byla hlavně včera. Na začátku je to takové překvapení, že vlastně ani nevíte, co máte dělat. To nejdůležitější je, jak přijet, v kolik hodin, ke komu. Pracuji na státní kolumbijské univerzitě, kde dělám zahraniční vztahy, a zrovna jsme měli asi pět mezinárodních návštěv. Dívali se na mě dost zvláštně, speciálně pan rektor, když jsem jim řekla, že u toho nebudu. Takže to pro mě bylo v tu chvíli to nejhorší. Pak jsem trochu uklidnila. A dnes se cítím hrozně důležitá. Možná nejdůležitější za celý svůj život.
Ty tři dny byly hrozně krásné. Je to jediná cena, kterou znám, kdy pozvou všechny, kteří cenu dostali, aby spolu byli dva nebo tři dny, aby se poznali. Takže neodjíždíte pak jenom s pocitem, že jste na jedné fotografii s nějakými patnácti nebo sedmnácti lidmi, ale víte, kdo je každý z nich, co dělá, poznáte se, stačí si vzít maily nebo telefony.

Ocitla jste se ve společnosti Blanky Matragi nebo Agnieszky Holland…

Ano, a každá je jiná, jiná zdálky a z blízka zase jiná. Prostě to bylo strašně zajímavé. Když nám řekli, že nás provedou Prahou, tak jak jsme v naší rodině přehnaně kritičtí, řekla jsem si, že zapomněli, že jsem z Prahy. Ale vůbec ne, to, co jsem viděla, jsem neznala. Takže se zpětně omlouvám. Viděla jsem místa, která normálně člověk vidět nemůže. Končilo to včera v bytě Jana Masaryka, což pro mne bylo opravdu vrcholné, vždy jsem toužila podívat se, kde ten byt byl.
A také slova, která řekl pan ministr, byla hrozně zajímavá. Tedy že Česká republika vděčí všem, co žijí venku a šíří o ní dobré zprávy. Že ukazují, jaká jsme krásná velká rodina. To bylo opravdu dojemné.

Bylo vám řečeno konkrétně, za co jste tu cenu dostala? Třeba že jste za Asochecu udělala to a to, například výstavu obrázků terezínských dětí?

To pan ministr nemůže vědět. Žádný ministr nemůže vědět, co všechno, kdo dělá. Navrhnulo mne české velvyslanectví v Peru a ti to vědí. A já jsem velmi neskromná osoba na rozdíl od jiných. Mám dojem, že většina lidí, kteří dostávají vyznamenání, není právě skromná. Já se postarám o to, aby se vědělo, co děláme.
Naše malá asociace vznikla z mého žalu a zlosti, že skončilo české vyslanectví v Kolumbii. Začala jsem proto hledat možnosti, jak mluvit v Kolumbii o České republice. Kolumbie je totiž strašně veliká, strašně daleko a málo lidí zajímá, kde je Česká republika. Byli jsme součástí komunistického bloku a nikdo přesně nevěděl, jestli je to Polsko, Československo, Jugoslávie a tak dále. Styky sice byly, ale velice střídmé. Takže člověk se musí snažit, aby řekl, odkud je a co dělá. Tehdy jsem zjistila, že na ministerstvu pomáhají krajanským spolkům. (Neměla jsem s vyslanectvím moc styky, nechtěla bych vyprávět, jak se chovali vyslanci za komunismu, ale bylo to nepříjemné. Navíc mi vzali pas, takže jsem vlastně byla odnikud, neměla jsem tam, co dělat, a měla jsem spíš strach se tam objevit.) Když se to ale zase začalo dávat všechno dohromady a říkali nám, je svoboda, můžete dělat, co chcete, paní, ukázalo se, že o nás nikdo nic neví. Na začátku jsem si říkala, že za tu malou finanční pomoc krajanským spolkům (když nemáte nic, zdá se malá pomoc rázem obrovská), přivezu Národní divadlo nebo balet, Prodanou nevěstu, takové ty základní klasické věci. A najednou jsem zjistila, že za to, co mi dají, nepřivezu nikoho nebo maximálně jednoho.
Shodou okolností jsem šla po Praze a nedaleko Židovského hřbitova našla knížku přeloženou do španělštiny s básničkami a obrázky od dětí z Terezína. A to byl ten první nápad, to se mi tam podařilo odvézt, udělat výstavu. A výstava je krásná a s velikým dopadem.

V Kolumbii žijete celá desetiletí, v hlavním městě Bogotě, na velmi poetickém místě s názvem Růžové vrchy. Tak růžové to ale v Kolumbii asi není?

Není, ale může být. Je to jako všude…

Neměla jste nikdy strach o život vzhledem k tomu, co se tam děje, co tady slyšíme?

Ne. Vy tady slyšíte vždy jen to špatné jako všude na světě. 45 milionů obyvatel jsou ti lepší a asi milion se zabývá těmi horšími věcmi. A nezapomínejte, že můj úkol je mluvit dobře o obou zemích a snažit se dokázat, že Kolumbie je, a to zrovna od momentu, kdy se zavřelo české vyslanectví, jednou ze zemí s nejlepšími komerčními možnostmi v oblasti. Vědí to všichni ostatní a doufám, že Češi si toho taky brzy všimnou a všechny ty možnosti otevřou. Teď je ten nejlepší moment. Já se pak snažím přes kulturu trochu otevřít cestu, do jiných věcí bych se nemohla plést, o tom nic nevím.

Četla jsem, že když si vás namlouval váš muže Ignacio, vaši rodiče si mysleli, že je to sňatkový podvodník, a on je velmi roztomilým způsobem uplácel, aby si to nemysleli. Vy jste pak neměla ani na nákup…

O tom se nemluví, to se stává i v nejlepších rodinách. Nejdůležitější je výsledek. Navíc měl to štěstí, že si myslel, že je sympatický a že je všem sympatický stejně. Vůbec nepochopil, že můj tatínek může být třeba žárlivý. A že si třeba myslí něco úplně jiného. To ho nikdy nenapadlo a až do smrti tvrdil, že mám ty nejlepší rodiče, a kdykoliv se stalo něco negativního, byl první, který se jich zastával. Takový je život.

Vaše rodina hodně stojí při sobě, své mamince jste celý život říkala Boženo nebo Boženko, když nezlobila. Jezdíte do Čech pravidelně, setkáváte se všichni?

To jsme slíbili naší mamince. Ta to na nás vyžadovala, že jí vůbec nezáleží na tom, jestli se spolu bavíme přes mail nebo skype, že tady prostě musíme aspoň jednou ročně všichni společně být. Každý z nás jsme jí to museli, aniž jsme o tom navzájem věděli, skoro odpřisáhnout. Takže to všichni plníme a stala se z toho hezká tradice. Všichni se tak v červnu červenci snažíme mít trochu času, abychom byli spolu. Moji bratři mají za Prahou domy, které jsem ze začátku nenáviděla. Nemám ráda venkov, lesy, pole, háje, slepice, nic z toho, já mám ráda města. Ale je to místo, kde se můžeme všichni sejít, je tam víc domků a každý zvlášť, takže může být spolu, ale i sami. My se totiž strašně milujeme, ale vždy jen chvíli, je nás moc.

Přemýšlela jste po revoluci, že byste se natrvalo vrátila? Nebo to vůbec nepřipadalo v úvahu?

Myslela jsem na to. Tehdy byl můj muž ještě na živu a zrovna v tom nejlepším období své profese, takže mne to zrovna nenapadalo. Pak jsem na to začala trochu myslet, ale všimla jsem si, že celý můj profesionální život se odvíjel v Kolumbii. Pracovní život, pracovní přátelé za více než čtyřicet let jsou tam. Tady mám moc krásné kamarádky a kamarády ze školních let, které strašně ráda vidím, ale mají svůj život. Je to hezké, když se jednou za rok uvidíme, ale jinak bych s nimi moc být nemohla. To by ze mě byla taková babička a to si nedovedu představit, co bych dělala.

Zdroje: Česká televize, MZV.