vzdělání

Poslechněte si povídání o výstavě obrázků dětí z Terezína na kanálu Desafío Online

Představitelky Asochecy společně s paní velvyslankyní České republiky v Kolumbii přijaly pozvání Tea Sáncheze do pořadu Llegó La Hora (Nastal čas) vysílací stanice Desafío Online, aby posluchačům přiblížily výstavu Vždy budu žít.

Po úvodním slovu paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové, paní Eliška Krausová, ředitelka Asochecy, představila Asociaci česko-kolumbijského přátelství a také výstavu obrázků židovských dětí, které byly v průběhu nacistické okupace vězněny v koncentračním táboře v Terezíně. Společně s kolegyněmi z Asochecy, paní Nicole Steiner a paní Anou Ilonkou Pinzón, pohovořily o kontextu té doby, o Terezíně, a na základě konkrétních obrázků a básniček ukázaly, jaký byl v dětských očích život na okupovaném území i v samotném táboře, jak se navzdory těžkým podmínkám rozvíjel kulturní život a jak děti umělecky vyjádřily své vzpomínky, fantazie, ale také naději.

Právě básní Naděje uzavřela paní Eliška přibližně půl hodinovou prezentaci a zdůraznila, že výstava je dostupná pro všechny instituce, školy a organizace, které by o ni měly zájem. V současné době pandemie navíc výstava získala nový rozměr, protože demonstruje, jak je možné vzdorovat těžkým životním okamžikům. Prostor byl vyhrazen i pro otázky, které se zaměřily, mimo jiné, na to, zda měly děti v koncentračním táboře nějaké speciální zacházení, jak se celá výstava dostala až do Kolumbie a jak byla přijata kolumbijskými dětmi v různých částech země. Celé povídání zakončilo zamyšlení se nad hlavní výzvou pro příští generace, aby se podobná historie již neopakovala.

Kolumbijská platforma pro milovníky kultury

Po třech letech pořádání presenčních kurzů a konferencí v Bogotě byla koncem minulého roku spuštěna platforma nazvaná Ilustre.co. Návštěvníkům stránky nabízí virtuální kulturní příspěvky, především přednášky o kinematografii, umění, historii či literatuře. Podle slov výkonného ředitele Juana Camila Vergary se jedná o platformu na podporu šíření kultury, která se snaží propojit celý hispánský svět, všechny milovníky kultury a to prostřednictvím kurzů, živě přenášených konferencí a také akcí ušitých na míru. Všichni přednášející jsou přitom odborníci ve svých konkrétních tématech.

Kalendář akcí a přednášek je opravdu nabitý. Například v únoru se zájemci mohou přihlásit a dozvědět se více o současné Číně, architektonických perlách objevujících se v literatuře, o hudbě a osobnosti Beethovena, významných malířích a současném umění, Pablu Nerudovi, historii Afriky, vzniku fotoreportáží, ale také o výrobě, kvalitě a mýtech spojených s vínem či současných problémech demokracie. Zájemci si na stránce musí vytvořit účet, přes který si pak jednotlivé události mohou přidávat do své virtuální knihovny. Některé přednášky jsou zdarma a stačí se jen zaregistrovat, jiné kurzy jsou placené. Cena za jedno virtuální setkání se pohybuje okolo 12 dolarů (USD). Když má tedy kurz setkání pět, účastník musí uhradi dolarů šedesát. Studenti mladší 25 let s platným studentským průkazem mají právo na 50% slevu. Na Blogu Ilustre pak naleznete spoustu zajímavých článků z různých oborů.

Organizátoři projektu chtějí, aby si lidé, kteří stránku navštíví, mohli rozšířit svůj pohled na svět zábavnou a odlišnou formou. Ilustre tak přináší kulturní útočiště pro všechny zájemce v prostředí nejistoty, které celá společnost zažívá. Právě kultura má v současné době specifické místo a může se stát výtečným společníkem a zábavou pro všechny lidi unavené z uzavření či sledování televize a seriálů. Zároveň zde dostávají prostor nové talenty ze světa kultury, které se tak mohou lépe zviditelnit a podělit se o své znalosti s ostatními rovnou na mezinárodní úrovni.

V současné době má platforma už na 30 tisíc sledovatelů nejen z Kolumbie, ale také z Argentiny, Peru, Mexika a dalších zemí. Do budoucna si projekt klade za cíl stát se tím největším kulturním prostorem v celém světě, rozšířit se i na jiné kontinenty. V plánu je také vytvářet nové audiovizuální příspěvky, zejména ty zahrnující interaktivní programy, a být tak kulturními průkopníky v digitální oblasti.

Zdroje: Ilustre.co, RevistaArcadia.com. Foto 1, foto 2.

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2021

Obdobně jako v loňském roce, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2021 – 2025, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. března 2021;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. března 2021;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. srpna 2021.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii, v případě prvních dvou variant, nejpozději do 19. března 2021. Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování. Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium), respektive 9.500,- Kč (doktorské studium).  Výše příspěvku na dopravu do ČR činí pro mimoevropské účastníky 5.000,- Kč. Účastníci semestrálního pobytu musí akceptovat termíny studia a absolvovat celé studium včetně zkouškového období.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 16. července až 13. srpna 2021
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 19. března 2021.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky. Rovněž existuje možnost zúčastnit se kurzu v kategorii “samoplátců”.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. srpna až 3. září 2021
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 19. března 2021.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Podrobné informace k jednotlivým možnostem naleznete na: www.dzs.cz.

Upozornění: Vzhledem k současné epidemiologické situaci se mohou podmínky vstupu do České republiky i konání kurzů měnit.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Masterclass Heleny Třeštíkové na stránkách Muzea moderního umění Medellínu

do 31. ledna mohou všichni milovníci sedmého umění ve virtuálním sále Muzea moderního umění Medellínu, známého pod zkratkou MAMM, shlédnout masterclass známé české dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Zároveň je ve stejném virtuálním prostoru k dispozici i výběr jejich filmů.

Jedná se o jednu z nejuznávanějších současných dokumentaristek, jejíž filmografie byla uvedena na řadě mezinárodních festivalů, včetně Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) 2011, na kterém byla označena za “antropoložku s chladnou krví válečného novináře“. Byla také čestným hostem na Festivalu IDFA 2018.

V této speciální lekci se dokumentaristka zaměřuje na mylníky, které ovlivnily její snímek Mallory z roku 2015. Hlavní hrdinkou je žena, dříve závislá na drogách, se kterou se život rozhodně nemazlil. Po porodu syna se ze všech sil snaží z drogové závislosti vymanit a nepřebývat dále na ulici.  Jak už to tak bývá, pomocná ruka, která ji dokázala vyvést z temných životních zákoutí, přišla z naprosto nečekaného směru. Jenže ani po dílčím vítězství, kterého Mallory dosáhla, není dobojováno. Hluboká rána, zanechaná v jejím životě drogami, nadále hnisá: těžká sociální situace, zvraty v partnerských vztazích i frustrující střety s úřady ji nejednou přivedou až zpět ke dnu. Příběh ženy, která se chce k temné minulosti otočit zády a nyní by ráda pomáhala těm, které zná nejlépe – lidem na okraji společnosti –, však ukazuje, že ani zdánlivě beznadějný osud nemusí mít konečnou uprostřed cesty.

Masterclass je pro zájemce přístupná zcela zdarma a to díky podpoře Velvyslanectví České republiky v Kolumbii. Trvá jednu hodinu a je nadabovaná do španělštiny. Přístupná je na následující webové stránce: www.elmamm.org.

Helena Třeštíková se narodila v Praze v roce 1949. V roce 1970, tedy v době tzv. normalizace, nastoupila na FAMU, kde úspěšně vystudovala obor režie dokumentárního filmu. Studium dokončila v roce 1975. V absolventském snímku nazvaném Zázrak se zaměřila na sledování jednoho páru předtím a poté, co se jim narodilo jejich první dítě. Od roku 1974 natočila více než padesát dokumentárních filmů nejrůznějších metráží většinou s tematikou mezilidských vztahů a různých sociálních problémů. Postupem času se specializovala na metodu tzv. „sběrného natáčení“ – sledování lidských osudů v delším časovém úseku. Stala se z ní filmová kronikářka společnosti, která ji obklopuje. Nenatáčí však její instituce ani hlavní představitele. Naopak si pečlivě vybírá anonymní a běžné občany společnosti, která přecházela ze socialismu do nové demokratické podoby.

Zdroje: ElMamm.org, Mzv.cz/bogota, Kviff.com. Foto 1, foto 2.

Hay Festival tentokrát virtuálně a zdarma

Konec ledna v Kolumbii pravidelně patří velké kulturní události nazvané Hay Festival. Tento svátek myšlení, litertury a kultury patří k nejdůležitějším literárním událostem hispánského světa vůbec. Původně se festival zaměřoval hlavně na literaturu a odehrával se jen v koloniální perle kolubmijského Karibiku, městečku Cartagena de Indias. Postupem času se proměnil v platformu k diskuzím o významných tématech světového dění a díky pozitivnímu ohlasu se postupně rozšířil také do kraje Antioquia, konkrétně do města Medellín a nedalekého městečka Jericó.

Šestnáctý ročník této výjimečné události se však odehraje tentokrát netypicky v hybridní formě. Kromě omezených presenčních akcí budou debaty, workshopy, projekce a koncerty probíhat digitálně a s přístupem zcela zdarma. Ostatně, organizátoři festivalu od jeho vzniku v roce 2006 zdůrazňují, že se nejedá o žádnou elitní akci, že je festival přístupný pro všechny. Zájemci se musí zaregistrovat na stránkách každého festivalu dle místa konání: Jericó ve dnech 22. až 24. ledna (www.hayfestival.org/jerico), Medellín ve dnech 25. až 28. ledna (www.hayfestival.org/medellin) a Cartagena ve dnech 28. až 31. ledna (www.hayfestival.org/cartagena).

Celkem je připraveno více než 130 debat a rozhovorů, do kterých se zapojí na 160 pozvaných hostů, včetně hudebníků, myslitelů, ekonomů či světových spisovatelů. Na své si navíc přijdou všechny věkové skupiny. Vzhledem k současné situaci nepřekvapí, že část programu je věnována diskusím o pandemii a jejich důsledcích. Jak připomíná španělská spisovatelka Rosa Montero, právě kultura je v těžkých dobách velkým pomocníkem a spirituální vakcínou proti nemoci. Současnému světu pomůže porozumět i skupina uznávaných filozofů a myslitelů, jako je například Španěl Fernando Savater.

Na programu figuruje řada zajímavých osobností světa literatury, mimo jiné, i skupina významných kolumbijských spisovatelek jako je Gloria Susana Esquivel, Margarita Posada či Carolina Sanín. Režisér a scénárista Jerónimo Atehortúa pohovoří s básníkem a kinematografem Víctorem Gaviriou. Představí se i spisovatel a politický analytik León Valencia či spisovatelé Juan Gabriel Vásquez a Tomás González. Z mezinárodních hostů se zájemci mohou těšit na povídání s čilskou spisovatelkou Isabel Allende, která přiblíží nejen svou dlouhou literární dráhu, ale také poslední knihu Ženy mojí duše (Mujeres del alma mía). Francouzský spisovatel Emmanuel Carrère představí svůj román Yoga o lidské psychice a vnitřním klidu; francouzská editorka a spisovatelka Vanessa Springora pohovoří o knize Souhlas (El consentimiento), ve které odsuzuje vztah se známým spisovatelem v době, kdy byla ještě teenagerkou. Zapojí se i brazilský autor Tiago Ferro, mexická spisovatelka Guadalupe Nettel, nizozemský literát Marieke Lucas, kubánský spisovatel Leonarda Padura a další.

Režisérka Daniela Abad představí společně s producentem Miguelem Salazarem dokument The Smiling Lombana. Nebudou chybět ani přednášky spojené s vědou a životním prostředím. David Quammen z USA pohovoří o své poslední publikaci Nákaza: vývoj pandemií; Robert Macfarlane z Velké Británie zve na přednášku o své knize (Podzemí) a k znovuobjevení naší denní existence.

Festival vždy doprovází i hudba a ani tento ročník není výjimkou. Do debat se zapojí například Goyo, členka a spoluzakladatelka známé hudební skupiny ChocQuibTown. Zpěvák a hudebník Carlos Vives prozradí detaily o své knize Cumbiana: Příběhy ze ztraceného světa o hudebním žánru cumbia. Domácí hudební scénu bude dále zastupovat skupina Caribefunk z Cartageny, nominovaná na cenu Grammy Latino. Ze zahraničních hostů se představí uruguajský skladatel, písničkář a hudebník Jorge Drexler nebo také Rubén Blades z Panamy, živoucí legenda salsy.

Organizátoři nezapomněli ani na ty nejmenší. Na programu figurují významní vypravěči příběhů pro děti z Kolumbie, Mexika, Španělska či Británie, ale také kurz vaření ukazující to nejlepší z tradiční kolumbijské kuchyně.

Festival tak připomene a oslaví význam a hodnotu kultury a myšlení jako motorů moderních společností. I přes virtuální formát festivalu bude mít publikum možnost k interakci s domácími i mezinárodními hosty a to prostřednictvím chatů u každého vysílání. Některé aktivity se budou přenášet paralelně na sociálních sítích a kanálech spolupracovníků a společníků akce. Pro ty, kteří nebudou moci sledovat živá vysílání, zůstanou nahrané rozhovory přístupné na stránce festivalu až do 14. února.

Podrobné informace o jednotlivých debatách a akcích naleznete na oficiální stránce festivalu: hayfestival.org.

Další zdroje: Infobae.com, ZoomCanal.com.co, VivirEnElPoblado.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Czech.global – projekt propojující české krajany ve světě

Jak se píše na stránce nové iniciativy nazvané Czech.global, v jednotě je síla. Za hranicemi České republiky přitom žije přes dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, odkud jste, odpoví, že jsou Češi nebo mají české kořeny. Jedná se o potomky prvních přistěhovalců, emigranty z doby komunismu, ale také vědce působící ve špičkových zahraničních institucích, studenty na zahraničních stážích nebo podnikatele, kteří se rozhodli uspět v cizině.

V různých zemích světa zároveň žije mnoho lidí, kteří Českou republiku navštívili jako turisté, v zemi pobývali či v ní pracovali a uchovali si k ní pozitivní a přátelský vztah. Nová platforma Czech.global by měla všechny tyto lidi propojit. Cílem projektu je tedy stmelit Čechy a přátele České republiky všude na světě tak, aby o sobě vzájemně věděli, pomáhali si, Česko s nimi neztratilo kontakt a oni zároveň posílili své pouto s vlastí.

Na webových stránkách Czech.global naleznete různé články, odkazy, informace o událostech po celém světě a zajímavosti spjaté s Českou republikou. V členské části (czech.members) se můžete zaregistrovat a získat tak přístup k exkluzivnímu obsahu, včetně možnosti spojit se s dalšími členy české komunity, získat spřízněné duše či partnery do vašich projektů a být v centru dění.

Kolumbijská univerzita si připomíná odkaz Komenského

V letošním roce uplynulo již 350 let od smrti Jana Amose Komenského. Národní pedagogická univerzita v Bogotě si při této příležitosti připomíná jeho život, přínos v oblasti vzdělávání a celkově jeho odkaz v souvislosti se současným obdobím, ve kterém dominuje virtuální školství. V programu Příběhy s budoucností (Historias con futuro) se mohou všichni zájemci dozvědět více o tom, kdo to byl Komenský, jaký byl kontext doby, ve které žil, ale také jaké byly jeho hlavní myšlenky.

V první části programu navíc hovoří ředitelka Asochecy, paní Eliska Krausová, která představuje tuto historickou osobnost jako velkého filozofa, teologa, politika, sociologa a především pedagoga. Jak vysvětluje i kolumbijským posluchačům, Komenský (Morava, 1592 – Amsterdam, 1670) se narodil na území Velké Moravy v době důležitých hnutí a reforem. Jako biskup Jednoty bratrské kázal, mimo jiné, také rovnost lidí, možnost dosáhnout základního vzdělání pro všechny, bez rozdílů. Zároveň vyzdvihoval důležitost cizích jazyků. Později, v průběhu katolické persekuce v rámci protireformace, utekl z českého území a nakonec se usadil v Nizozemí, kde také zemřel, aniž by se mohl vrátit do své vlasti.

Video zároveň ukazuje Komenského jako velkého spisovatele a myslitele, jehož vize zůstávají platné až do dnešní doby. Jak upozorňují někteří profesoři a pozvaní hosté, Komenský ve svých dílech například vnáší myšlenku, že vzdělání není cílem, ale cestou k tomu, aby všechny lidské bytosti dosáhly humanity. V závěrečné části programu pak několik studentů a profesorů sdílí svůj pohled na to, jak rozumět konceptům školy a vzdělání pro všechny v 21. století.

Zdroj: YouTube.com.

ASOCOL slaví národní den kolumbijských migrantů

Asociace Kolumbijců v České republice, ASOCOL, zve všechny zájemce na online debatu, která se uskuteční v rámci národního dne kolumbijských přistěhovalců a týdne zdraví. Tato akce, která probíhá ve spolupráci s kolumbijským velvyslanectvím a konzulární sekcí ambasády v Rakousku, se koná v sobotu 10. října od 10 hodin dopoledne českého času.

Hlavním cílem tohoto virtuálního setkání je informovat Kolumbijce, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky, o právních otázkách a tématech týkajících se fyzického i duševního zdraví. Se svým příspěvkem vystoupí paní Ana Briceňo z organizace InBáze, která přiblíží službu zvanou interkulturní zprostředkování. Za Asociaci ASOCOL pohovoří pan Dr. Luis Fernando Casas, plicní specialista (Fakultní nemocnice Motol), a Dr. Mabel Rodríguez, klinická psycholožka (ProPsyche). Na počátku bude každé téma stručně představeno a následně se bude debata odehrávat formou otázek a odpovědí.

Zdroj: Asocol.

Virtuální výstava Vždy budu žít v rámci Týdne míru městečka Mosquera

ASOCHECA se letos zapojila do programu Týdne usmíření a míru, pořádaného městečkem Mosquera v kraji Cundinamaca. Během virtuální prezentace představitelky Asociace česko-kolumbijského přátelství přiblížily tamějším učitelům a studentům výstavu Vždy budu žít.

Akce, zorganizovaná ve spolupráci s univerzitou Unimonserrate, se odehrála v úterý 8. září. Tato ukázka z relativně nedávné historie měla mezi účastníky virtuální přednášky velmi pozitivní ohlas. Ti se také shodli na významnosti odkazu těchto obrázků a básní vytvořených dětmi v tak extrémní situaci a také na tom, že mohou sloužit jako důležitý příklad toho, jak zvládnout aktuální náročné situace, které Kolumbie prožívá.

Týden míru je občanským hnutím, jehož hlavní cíl spočívá ve zviditelnění každodenních snah tisíců lidí, kteří pracují na vytváření a konsolidaci míru, a iniciativ, které dávají důstojnost životu. Obvykle se koná v první polovině září, protože 9. září se v Kolumbii slaví Národní den lidských práv. V roce 2020 se tato akce odehrává již po 33. a to nepřetržitě po celou dobu, kdy podporuje a zviditelňuje různé občanské aktivity, ale také podněcuje společenské povědomí o nutnosti vybudovat v Kolumbii opravdový mírový proces, proces pluralitní, participační, dlouhodobý a konstantní, směřující k národnímu usmíření. V rámci tohoto týdne tak městečko Mosquera připravilo bohatý program, zahrnující workshopy, virtuální setkání, divadelní představení, fóra a debaty. Od 6. do 23. září mohou zájemci shlédnout také výstavu fotografií nazvanou Naše domovy míru.

Další zdroje: Mosquera-cundinamarca.gov.co, PeriodismoPublico.com.

Národní pedagogická univerzita slaví výročí Komenského

Jan Amos Komenský (Uherský Brod, 1592-Amsterdam, 1670) bezpochyby patří k hlavním osobnostem v oblasti vzdělání. Tento teolog, filozof a pedagog, narozený na území dnešní České republiky, zemřel před 350 lety. Národní pedagogická univerzita v Bogotě si připomíná jeho odkaz po celý tento rok a pořádá při této příležitosti různé akce a semináře. Jedním z nich je i 14. ročník Doktorské výuky v oblasti vzdělání a pedagogiky nazvaný Komenský 350 let poté, kterou zaštiťují profesoři Maximiliano Prada Dussán a David Rubio Gaviria.

Jedná se o mezinárodní akci, která se snaží představit aktuální stav daného tématu a otevřít perspektivy výzkumu právě pro oblast vzdělání a pedagogiky. Každé úterý od 19. srpna až do 1. prosince se mohou zájemci zúčastnit setkání přenášených v přímém přenosu přes Youtube kanál Interinstitucionálního doktorátu v oblasti vzdělání Národní pedagogické univerzity. Vstup na virtuální konference, které začínají vždy v 17 hodin kolumbijského času (tedy o půlnoci času českého), je zcela zdarma.

Pozvaní odborníci odpřednáší celkem 16 konferencí. Každá z nich trvá přibližně 50 minut a následně mají účastníci možnost klást otázky. Tento seminář má čtyři základní tématické osy, které zahrnují filozofický, antropologický, pedagogický i vzdělávací / školní pohled na Komenského dílo. Je možné zúčastnit se jedné, několika nebo i všech přednášek. Ti, kteří se zúčastní 80 % všech setkání a zaregistrují svou účast ve speciálním virtuálním prostoru zřízeném na Moodle (zde), obdrží potvrzení o účasti v kurzu. Organizátoři pak na semináře zvou členy všech univerzitních či vzdělávacích komunit na národní i mezinárodní úrovni, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.

Zároveň jsou ve virtuálním prostředí na Moodle k dispozici pomocné dokumenty a otevírají se tam prostory k diskuzi. Můžete se také podívat na virtuální výstavu o Komenském pod názvem Jan Amos Komenský: aneb utopie světa a všenáprava (Juan Amos Comenio: o la utopía de un mundo y una humanidad mejor), pořádanou Kolumbijským pedagogickým muzeem univerzity zde. Pokud máte další dotazy, obraťte se na pořadatele prostřednictvím emailu catedra_doctoral_upn@upn.edu.co.

Život Komenského byl poznamenán exilem a pronásledováním, ale také četnými cestami po různých zemích Evropy s cílem sjednat mír ve společnosti rozdělené náboženskými válkami, a to prostřednictvím vzdělání jako univerzální nápravy společností a vědomostí. Tři a půl století po jeho smrti se Národní pedagogická univerzita v Bogotě rozhodla podpořit reflexi a diskuzi o situaci spojenou se vzděláním v současném světě. Žít dnes znamená permanentní proces vzdělávání se. Už neexistuje věkové omezení pro studium a vzdělávání se, všichni se učíme po celý život. I přesto je náprava lidstva pořád jen projektem a tato doba krizí a hlubokých konfrontací si žádá smír a možnost přinést kvalitu života všem lidem. Proto je Komenského výzva k transformování společenského života prostřednictvím vzdělání stále živá.

Tímto seminářem chce univerzita navázat na dílo Komenského a kontrastovat ho v dialogu s dnešní realitou vzdělávací agendy. Komenského svět, jeho dílo a doba už nejsou naše, ale jeho pedagogické starosti a podněty k univerzálnímu vzdělání pro všechny lidské bytosti stále rezonují v současných vzdělávacích politikách a pedagogických diskurzech. Připomenout si Komenského dílo a jeho návrhy znamená do jisté míry prozkoumat to, čím jsme, a možná i to, čím přestáváme být.

Zdroj: Program_Katedra.