další

Poslechněte si povídání o výstavě obrázků dětí z Terezína na kanálu Desafío Online

Představitelky Asochecy společně s paní velvyslankyní České republiky v Kolumbii přijaly pozvání Tea Sáncheze do pořadu Llegó La Hora (Nastal čas) vysílací stanice Desafío Online, aby posluchačům přiblížily výstavu Vždy budu žít.

Po úvodním slovu paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové, paní Eliška Krausová, ředitelka Asochecy, představila Asociaci česko-kolumbijského přátelství a také výstavu obrázků židovských dětí, které byly v průběhu nacistické okupace vězněny v koncentračním táboře v Terezíně. Společně s kolegyněmi z Asochecy, paní Nicole Steiner a paní Anou Ilonkou Pinzón, pohovořily o kontextu té doby, o Terezíně, a na základě konkrétních obrázků a básniček ukázaly, jaký byl v dětských očích život na okupovaném území i v samotném táboře, jak se navzdory těžkým podmínkám rozvíjel kulturní život a jak děti umělecky vyjádřily své vzpomínky, fantazie, ale také naději.

Právě básní Naděje uzavřela paní Eliška přibližně půl hodinovou prezentaci a zdůraznila, že výstava je dostupná pro všechny instituce, školy a organizace, které by o ni měly zájem. V současné době pandemie navíc výstava získala nový rozměr, protože demonstruje, jak je možné vzdorovat těžkým životním okamžikům. Prostor byl vyhrazen i pro otázky, které se zaměřily, mimo jiné, na to, zda měly děti v koncentračním táboře nějaké speciální zacházení, jak se celá výstava dostala až do Kolumbie a jak byla přijata kolumbijskými dětmi v různých částech země. Celé povídání zakončilo zamyšlení se nad hlavní výzvou pro příští generace, aby se podobná historie již neopakovala.

O životě ojedinělé krajanky v Kolumbii – Epimoni-AC Podcast

Nedávno byl na stránce podcastu Epimoni-AC zveřejněn poutavý a zábavný rozhovor s paní Eliškou Krausovou. Se svolením zakladatelky projektu, paní Aleny Cicákové, přinášíme celé znění tohoto příjemného povídání.

Inspirací pro tento typ podcastů byl pro paní Alenu její dlouhodobý pobyt v zahraničí a vědomí, že krajané reprezentují rodnou zem, mají tendenci si v cizí zemi pomáhat a motivovat jeden druhého. Na svých cestách navíc potkala řadu zajímavých krajanských osobností, jejichž životní příběhy si zaslouží, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí. Rozhodla se proto skrze příběhy výjimečných krajanů připomenout jejich neobyčejnost v obyčejnosti, odvahu, sílu, nadšení, vytrvalost, houževnatost i hloubku charakteru, jejich schopnost poukazovat mimo rodný kraj spíše na možnosti než překážky. Samotný výraz Epimoni pochází z řečtiny a reprezentuje tyto vlastností spojené i s vytrvalostí až tvrdohlavostí, které jsou často zapotřebí právě při nových životních začátcích mimo rodnou vlast.

K těmto inspirativním osobnostem bezpochyby patří i paní Eliška Krausová. Jak dodává paní Alena, při vycestování do zahraničí v době před internetem a ještě k tomu z československé společnosti uzavřené zapáleným komunismem musely být rozdíly mezi představami a realitou obrovské. Když Eliška v červnu 1968 odletěla do Kolumbie studovat, nepředpokládala, že se dalších 15 let domů nepodívá.

Ve velmi humorném nádechu Eliška vypráví o své životní a profesní cestě v Kolumbii, kde po letech založila krajanskou společnost Asocheca, která propojuje Česko a Kolumbii. Za zásluhy v této oblasti jí bylo v roce 2014 uděleno státní vyznamenání Gratias Agit. Mimo jiné, asociace už několik let organizuje výstavy obrázků malovaných dětmi v koncentračním táboře v Terezíně.

V rozhovoru se například dozvíte, proč se Eliška do Kolumbie vůbec vydala a jak se tam adaptovala, proč se rozhodla po desítkách let založit krajanský spolek, jaká byla a je krajanská komunita v Kolumbii a kam by investovala nejvíce peněz.

Zdroj: Epimoni-ac.com.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Jak informovalo Velvyslanectví České republiky v Kolumbii, prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Čeští občané pobývající dlouhodobě na území Kolumbie se mohou voleb zúčastnit na zastupitelském úřadu ČR v Bogotě (přesný termín bude upřesněn). Zájemci se musí předem zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR v Bogotě. Písemná žádost o zapsání do seznamu musí být úřadu doručena nejpozději 29. srpna 2021.

Čeští občané pobývající na území Kolumbie krátkodobě se mohou voleb zúčastnit za podmínky, že si nechají na místně příslušném obecním úřadě v ČR vystavit tzv. voličský průkaz. Ten pak předloží volební komisi spolu s platným dokladem o státním občanství ČR. Rovněž občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Bogotě mohou písemně (do 23. 9. 2021) nebo osobně (do 6. 10. 2021) požádat o vydání voličského průkazu, pokud chtějí volit v jiném místě.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1.

Časopis Host – rozhovor s paní Eliškou Krausovou

V lednovém čísle časopisu HOST si na stranách 78 až 81 můžete přečíst další zajímavý rozhovor s ředitelkou Asochecy, paní Eliškou Krausovou. Tentokrát si povídala s panem Radimem Kopáčem o svých dojmech z Kolumbie i Bogoty, vztahu k rodné zemi, ale také o Asochece a literatuře.

Strana 78 a strana 81.

Strana 79 a strana 80.

Pozvánka na online setkání k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu

Dne 27. ledna si svět připomene již 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V České republice je tento den od roku 2004 Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V roce 2005 byl pak 27. leden vyhlášen Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu Organizací spojených národů.

Jak informovalo Ministerstvo kultury České republiky, letos se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci však proběhnou v online prostoru a budou tak přístupné širšímu okruhu zájemců.

V 10 hodin dopoledne středoevropského času začne v Hlavním sále Senátu ČR slavnostní vzpomínkové setkání, přenášené v přímém přenosu zpravodajským kanálem ČT24.

Od 16 hodin středoevropského času (tedy od 9 hodin ráno kolumbijského času) je pak na programu česko-izraelské online setkání s názvem International Holocaust Memorial Day: Remembering, Perpetuating and Pursuing Justice, přenášené z Terezína a Jeruzaléma. Cílem setkání, které organizují izraelské Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro sociální rovnost a české Ministerstvo zahraničních věcí, je veřejná podpora přeživším holocaustu v době celosvětové pandemie. Účast přislíbil izraelský prezident Reuven Rivlin, ministr zahraničních věcí Gabi Ashkenazi a ministr pro sociální rovnost Itzik Shmuli. Za Českou republiku promluví prezident Miloš Zeman,  ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a zvláštní zmocněnec pro holocaust Robert Řehák.

S projevem vystoupí také přeživší holocaustu Dita Krausová, jejíž příběh se stal námětem knihy Osvětimská knihovnice, dále lídr většiny amerického Senátu Charles Schumer a místopředsedkyně Evropského parlamentu Nicola Beerová. Setkání bude vysíláno v anglickém jazyce na facebookovém profilu Ministerstva zahraničních věcí ČR. K přihlášení na akci slouží přiložená Pozvánka a odkaz pro registraci.

Od 18 hodin Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze pořádají slavnostní koncert ve Španělské synagoze. Zazní skladby Hanse Krásy, Josefa Myslivečka a Maurice Ravela v provedení Doležalova kvarteta. Součástí koncertu bude krátká virtuální prohlídka Španělské synagogy a její nové expozice. Koncert bude přenášen přes YouTube kanál Židovského muzea v Praze a odkaz bude k dispozici také na webových stránkách Židovského muzea a Židovské obce v Praze.

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, Velvyslanectví ČR v Kolumbii. Foto 1, foto 2, foto 3.

Czech.global – projekt propojující české krajany ve světě

Jak se píše na stránce nové iniciativy nazvané Czech.global, v jednotě je síla. Za hranicemi České republiky přitom žije přes dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, odkud jste, odpoví, že jsou Češi nebo mají české kořeny. Jedná se o potomky prvních přistěhovalců, emigranty z doby komunismu, ale také vědce působící ve špičkových zahraničních institucích, studenty na zahraničních stážích nebo podnikatele, kteří se rozhodli uspět v cizině.

V různých zemích světa zároveň žije mnoho lidí, kteří Českou republiku navštívili jako turisté, v zemi pobývali či v ní pracovali a uchovali si k ní pozitivní a přátelský vztah. Nová platforma Czech.global by měla všechny tyto lidi propojit. Cílem projektu je tedy stmelit Čechy a přátele České republiky všude na světě tak, aby o sobě vzájemně věděli, pomáhali si, Česko s nimi neztratilo kontakt a oni zároveň posílili své pouto s vlastí.

Na webových stránkách Czech.global naleznete různé články, odkazy, informace o událostech po celém světě a zajímavosti spjaté s Českou republikou. V členské části (czech.members) se můžete zaregistrovat a získat tak přístup k exkluzivnímu obsahu, včetně možnosti spojit se s dalšími členy české komunity, získat spřízněné duše či partnery do vašich projektů a být v centru dění.

Rozhovor s paní Eliškou Krausovou v časopise Marie Claire

Hrášková princezna z Kolumbie, takový je podtitulek zajímavého rozhovoru s ředitelkou Asochecy, paní Eliškou Krausovou, publikovaný v čísle prosinec 2020 – leden 2021 časopisu Marie Claire. Odpovědi paní Krausové na otázky Vladimíra Kroce naleznete na stranách 70 až 73.

Více informací naleznete na webové stránce časopisu Marie Claire: www.marieclaire.cz.

Asocheca přeje všem krásné Vánoce

Koledami jak v českém, tak španělském a anglickém jazyce Vám Asocheca přeje příjemné vánoční svátky a jen to nejlepší do nového roku 2021.

Video vzniklo v rámci výzvy, kterou podpořil zmocněnec pro krajany pan Jiří Krátký a bylo zveřejněno také na facebookové stránce platformy Krajane.net zde. Z kolumbijské Bogoty se ke zpívajícím krajanům přidala rodina Pinzon Kutilova. Do unikátní vánoční cesty kolem světa za doprovodu českých koled se zapojily také jiné krajanské spolky a české školy například z Londýna, Paříže, Bruselu, Sydney či San Franciska. Podrobnější informace naleznete na stránce: cesky.radio.cz.

Online debata o konzulárních otázkách pro krajany

Velvyslanectví České republiky v Kolumbii zve na online debatu nazvanou Konzulární problematika pro Čechy žijící v zahraničí, která se uskuteční v pátek 11. prosince od 16 hodin středoevropského času (CET) prostřednictvím video-konferenční platformy Zoom. Přítomni budou zástupci sekce právně konzulární Ministerstva zahraničních věcí, kteří se zaměří na řešení konkrétních konzulárních dotazů a konzulární problematiky českých občanů dlouhodobě žijích v cizině. Na otázky budou odpovídat zástupci MZV ČR Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární, Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru MZV ČR, a Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti.

Debata navazuje na předchozí úspěšnou debatu krajanů s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, která proběhla dne 18. listopadu 2020 na téma krajanská politika a možnost korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Videozáznam debaty, které se zúčastnilo přes 300 krajanů, a podrobnější informace o iniciativě Chceme volit distančně naleznete zde.

Prosincová debata se zaměří na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí, které nebyly z časových důvodů zodpovězeny při prvním setkání s ministrem zahraničních věcí ČR.

Nové otázky týkající se právních a konzulárních záležitostí lze napsat přímo do registračního formuláře, který musí všichni zájemci k účasti na setkání vyplnit. Formulář je k dispozici zde. Následně Vám bude zaslán odkaz pro přihlášení na platformu Zoom. Zájem o účast na debatě můžete vyjádřit také přes Facebook.

I na příští rok jsou plánovány navazující online diskuse, které by se měly věnovat dalším pro krajany důležitým tématům jako je například vzdělávání. O termínech budou organizátoři s předstihem informovat.

Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Kolumbii. Foto 1, foto 2.

Foto z mikulášského online setkání

I v Kolumbii si děti krajanů a přátel České republiky připomněly svátek svatého Mikuláše, ačkoli letos poněkud netradičně bez Mikuláše, čerta a anděla. V sobotu 5. prosince proběhlo od tří hodin odpoledne virtuální setkání pořádané ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Kolumbii. Ředitelka Asochecy, paní Eliška Krausová, přivítala všechny účastníky, zazněly koledy zpívané česky, anglicky i španělsky a následně se už děti postupně pustily do zdobení vánočních perníčků různých tvarů. Zavzpomínalo se i na mikulášskou tradici a na závěr si děti pochutnaly na svých vlastních kreativních výtvorech. Děti dostaly také extra dáreček od české ambasády v podobě přístupu k epizodám ze známého českého animovaného seriálu Pat a Mat a to na odkazu: dafilms.com/film/12473-pat-mat-winter-fun.