kultura

Veselé Vánoce a š?astný nový rok

Asocheca Vám p?eje krásné váno?ní svátky plné radosti, lásky, klidu a harmonie.

A do roku 2024 jen to nejlepší, a? je to rok plný št?stí, úsp?ch? a spln?ných p?ání!

Foto: IstockPhoto.com.

?eský film na kolumbijském Festivalu evropského filmu NA VÝCHOD

Mezinárodní filmový festival NA VÝCHOD p?edstavuje nezávislou kinematografickou tvorbu z celého sv?ta se zvláštním d?razem na st?ední a východní Evropu. Letošní ro?ník festivalu se uskute?ní v Medellínu (Antioquia) od 15. do 19. listopadu a v Bogot? od 22. do 26. listopadu.

Sou?ástí festivalového programu je i ?eský film Art Talent Show (2022).

Jak se hodnotí um?lecký talent? A jakou roli m?že hrát um?ní v dnešním sv?t?? Adéla Komrzý a Tomáš Bojar se rozhodli nato?it talentové zkoušky ve t?ech ateliérech Akademie výtvarných um?ní v Praze. Vznikl tak dokument, který vyvolává více otázek než odpov?dí a zárove? je portrétem sou?asných um?leckých institucí a jejich rozpor?.

Zájemci mohou film shlédnout v následujících dnech a m?stech:

?tvrtek 16 listopadu v 18:30 hod v Cinemateca de los Caribes (Barranquilla).
Pátek 17. listopadu v 18:30 hod v MAMM (Medellín).
?tvrtek 23. listopadu v 17:30 hod v Cinemateca de Bogotá (Bogotá).

Foto: ElMamm.org.

Oslava státního svátku 28. ?í­jna v Kolumbii 2023

Velvyslanectví České republiky v Bogotě uspořádalo slavnostní recepci při příležitosti oslavy státního svátku 28. října, tj. založení Československa jako nezávislého státu v roce 1918. Akce se konala v pátek 27. října 2023 odpoledne v krásných prostorách muzea Chicó v kolumbijském hlavním městě.


Účastníci mohli shlédnout také výstavu nazvanou Samizdat (Český odboj, zakázaní autoři), připravenou Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), a výstavu Rytmy přírody malířky Pilar Copete, čestné členky Asochecy.

Během recepce se servírovaly jednohubky inspirované typickými českými pochoutkami, například ty s bramborovým salátem, různými pomazánkami či jablečný závin. K dispozici bylo také české pivo a to jak lahvové, tak točené.


Zdroj – fotografie: Velvyslanectví ÄŒR v BogotÄ›, Asocheca.

Výstava “Vždy budu žít” v Calucé Senior Living, Chía

Ve středu 27. září představila Asocheca výstavu obrázků dětí z Terezína v domově pro seniory Calucé Senior Living v obci Chía, která se nachází kousek severně od Bogoty.

Výstava Vždy budu žít v domově pro seniory v Bogotě

PÅ™inášíme Vám fotografie ze slavnostního zahájení výstavy Vždy budu žít… obrázky terezínských dÄ›tí, které se konalo v pátek 1. září v Calucé Senior Living v BogotÄ›. Tato velmi emotivní akce se těšila hojné účasti jako obyvatel tohoto zařízení pro seniory, tak dalších pozvaných hostů. OrganizátoÅ™i se navíc rozhodli doprovodit výstavu hudbou Antonína Dvořáka a přítomným nabídli typický český obÄ›d.

Foto: Asocheca, domov pro seniory Calucé Senior Living.

Obrázky dětí z Terezína ve škole Colegio Nueva York v Bogotě

V kulturním sále Jaime Correales ve škole Colegio Nueva York v Bogotě byla 5. května slavnostně zahájena výstava Vždy budu žít, obrázky dětí z Terezína. Tato dojemná ukázka dětských prací byla žákům i širší veřejnosti přístupná do 19. května, a to díky spolupráci s Asociací česko-kolumbijského přátelství, ASOCHECA.

Během zahájení čtyři představitelky asociace ASOCHECA ve svých projevech připomněly všem účastníkům důležitost zachování historické paměti a vyzvaly je, aby si vážili toho, co mají, těch, které mají rádi, a aby k sobě přistupovali s tolerancí, empatií a péčí o druhé. Jedinečné poselství dětí, které prožily holocaust, rezonovalo v srdcích účastníků, kteří byli dojati kresbami, příběhy a básněmi promlouvajícími k nim z minulosti. Hostitelé Nicolás Sánchez a Juanita Santamaría z jedenácté třídy také pronesli několik krásných slov připomínajících hodnoty společenství a globální odpovědnosti. Akci svým vystoupením doprovodila školní hudební skupina pod vedením Patricie Cano.

Zdroj: ColegioNuevaYork.edu.co.

Český film na kolumbijském festivalu Eurocine 2023

NejvýznamnÄ›jší festival evropského filmu v Latinské Americe se vrací do Kolumbie a slaví již 29. ročník, tentokrát s 38 celovečerními a tÅ™emi krátkými filmy z 23 zemí. Filmy budou od 4. do 14. kvÄ›tna putovat po různých kolumbijských mÄ›stech, promítat se budou v BogotÄ›, Medellínu, Cali a Manizales. Pod heslem ZaostÅ™eno… ZatmÄ›ní! se letoÅ¡ní Eurocine snaží zabývat tématy, jako je emancipace, promÄ›na človÄ›ka a jeho kÅ™ehkost v postpandemické dobÄ›. V roli čestného hosta festivalu pÅ™edstaví svou filmovou tvorbu Finsko.

Na programu milovníci sedmého umění najdou i jeden český film, Krajina ve stínu (2020) režiséra Bohdana Slámy. Toto 135minutové historické drama zachycuje události ve vesnici na česko-rakouské hranici od 30. do 50. let 20. století, kde kvůli sporům mezi německými a českými občany, kteří za druhé světové války kolaborovali s nacistickým režimem, docházelo ke genocidě.

V Bogotě se uskuteční celkem tři představení:

ÄŒtvrtek 4. kvÄ›tna 2023 – 16:00 hod. – Cinemateca de Bogotá

PondÄ›lí 8. kvÄ›tna 2023 – 19:00 hod. – Cineclub El Muro / Tavola Santa

Sobota 13. kvÄ›tna 2023 – 16:30 hod. – Centro Colombo-Americano

Více informací o festivalu: festivaleurocine.com.

Výstava o českých ženách v bogotské škole San Patricio

Ve středu 26. dubna zahájily představitelky Asochecy výstavu nazvanou Inspirativní české ženy ve škole San Patricio v Bogotě.

České autorky se zúčastnily knižního veletrhu v Bogotě

Viktorie Hanisová a María Isabel Mena, kolumbijská intelektuálka afrického původu, si povídaly s ředitelkou Asochecy Eliškou Krausovou o rasismu v českém kontextu a jeho podobnostech v Kolumbii. Beseda proběhla ve středu 19. dubna v rámci Mezinárodního knižního veletrhu Bogoty (Filbo) 2023. S překladem pomohl španělský spisovatel a překladatel Kepa Uharte.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bogotě a asociací Asocheca se v pátek 21. dubna v knihkupectví Librería Lerner v Bogotě uskutečnila beseda Viktorie Hanisové s konzulkou Veronikou Senjukovou. Povídání s překladem Kepy Uharteho bylo zaměřeno na dílo české autorky, téma rasismu a také rodiny jako zdroje traumatu.

Česká spisovatelka a ilustrátorka Renata Fučíková spolu s kolumbijským ilustrátorem Pablem Arrietou a překladatelem ze španělštiny Kepou Uhartem připravili pro rodiče a děti zábavnou besedu. Podělili se s nimi o nápady, aby ti nejmenší mohli doma objevovat svět prostřednictvím kreseb, slov a kouzla knih. Akce se konala v sobotu 22. dubna v knihkupectví Librería Lerner.

Obrázky dětí z Terezína v kolumbijské škole Colegio Campoalegre

Žáci školy Campoalegre v Sopó v kraji Cundinamarca si mohli prohlédnout výstavu obrázků terezínských dětí a seznámit se tak s částí evropské historie související s obdobím holocaustu.