krajané

Známý kytarista Petr Vít vystupuje v Medellínu

Tuto středu 20. března od 18 hodin se koná kytarový recitál Petra Víta, mistra klasické a flamencové kytary, který zahraje díla hudebních skladatelů Isaaca Albénize, Manuela de Falla, Alonsa Mudarry a další skladby patřící k tradiční flamencové hudbě. Koncert proběhne v univerzitním divadle Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo v Medellínu (adresa: ulice 67 č. 53-108 Blok 23). Vstupné je zdarma po předložení lístku, který si zájemci mohou vyzvednout buď na informacích bloku 16 v rámci univerzitního města, nebo přímo ve vstupním sále v divadle.

Petr Vít v současné době pracuje jako pedagog na brněnské konzervatoři a je uměleckým ředitelem Festivalu španělské kultury Ibérica a festivalu Barvy flamenca, pořádaných v České republice.

Český týden ve městě Cartagena de Indias

Velvyslanectví České republiky v Bogotě srdečně zve všechny zájemce na Český týden, který proběhne ve dnech 4. až 8. března v koloniální perle kolumbijského Karibiku, městě Cartagena de Indias.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázku šesti tradičních filmů české produkce. Podle českého velvyslance v Kolumbii, pana Miloše Sklenky, je tato kulturní výměna prostřednictvím sedmého umění jedinečnou příležitostí pro širokou veřejnost poznat kvality české kinematografie i různé příběhy a žánry.

Akce bude zahájena za přítomnosti pana velvyslance filmem Jana Svěráka Kolja (1996). Na programu figuruje také konference o historii České republiky v podání pana velvyslance, či debata o akademických příležitostech v zemi za účasti zástupkyň českého velvyslanectví.

Kromě filmu Kolja, budou uvedeny také filmy Erotikon (Gustav Machatý, 1929), Ostře sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966), Vynález zkázy (Karel Zeman, 1958), Musíme si pomáhat (Jan Hřebejk, 2000) a Markéta Lazarová (František Vláčil, 1967).

Zdroje: www.mzv.cz/bogota, Caracol.com.co.

Aktivity pro krajany v roce 2019

Velvyslanectví České republiky v Bogotě zveřejnilo odkazy na zajímavé události připravené v rámci roku 2019 pro krajany žijící v různých zemích světa. Řada aktivit a událostí bude v tomto roce spojená s připomínkou 30. výročí Sametové revoluce.

Mezi priority zvláštního zmocněnce pro krajany pak patří zejména podpora výuky českého jazyka v zahraničí. Ve dnech 29. 7. – 2. 8. 2019 se uskuteční tradiční Týden češtiny ve světě pořádaný Spolkem Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů či kurzů pro vyučující – budou dostupné na webové stránce zde.

Na stejné webové stránce naleznete i podrobné informace a přihlášky pro letní tábor s výukou českého jazyka pro děti krajanů, který se letos koná ve dnech 27. července až 3. srpna.

Dům zahraniční spolupráce nabízí jak informace o českém vysokém školství pro zahraniční studenty na samostatné webové stránce, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací v podobě elektronického časopisu Krajiny čestiny (bližší informace na webové stránce www.dzs.cz).

Celý letošní rok bude ve znamení oslav 30. výročí Sametové revoluce. Ministerstvo zahraničních věcí připravuje také akce k 20. výročí vstupu České republiky do NATO a 15. výročí vstupu do EU. Zásadním informačním kanálem je vysílání Radio Praha (www.radio.cz), které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.krajane.net.

Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, zřízená v roce 2017, zpřístupnila v červnu minulého roku novou informační databázi “Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí”, která má velmi příznivé ohlasy. Naleznete ji na stránkách www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz.

Zdroj: www.mzv.cz/bogota. Foto 1, foto 2.

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2019

Stejně jako v loňském roce, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2016 – 2020, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

• pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až únor 2020) do 15. března 2019;
• pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2018/2019 (září 2019 až červen 2020) do 15. března 2019;
• pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2019/2020 (únor 2020 až červen 2020) do 15. srpna 2019.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání příhlášek do eletronického systému (viz výše). Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
Podrobné informace naleznete na: www.dzs.cz.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Termín kurzu: 19. července až 16. srpna 2019
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2019.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 25. března 2019.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky, rovněž existuje možnost účastnit se kurzu v kategorii “samoplátců”.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 26. srpna až 6. září 2019
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2019.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 25. března 2019.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Zdroj: Mzv.cz/bogota.

Asocheca s českým Velvyslanectvím v Bogotě oslavili Mikuláše

V neděli 9. prosince, tedy o pár dní později, se uskutečnilo příjemné setkání k oslavě tradičního českého svátku – dne sv. Mikuláše. Jako v předchozích letech, i letos akci zorganizovaly představitelky Asochecy ve spolupráci se zástupci Velvyslanectví ČR v Bogotě. Setkání se odehrálo v rezidenci pana velvyslance Miloše Sklenky.

Po vzoru českých tradic se děti a vnoučata krajanů a dalších přátel Asochecy a české ambasády v Bogotě setkaly s Mikulášem, čertem a andělem. Musely se před nimi předvést písničkou nebo básničkou a za svůj výkon i dobré chování v průběhu roku byly odměněny sladkostmi.

Foto ze zahájení výstavy v bogotské škole

V pátek 23. listopadu zahájili zástupci bilingvní školy Colegio Bilingüe Richmond  a představitelky Asochecy výstavu Vždy budu žít…

Obrázky a básničky dětí z Terezína budou vystaveny v Kulturním centru školy do 7. prosince.

Obrázky dětí z Terezína vystaveny v Bogotě

Bilingvní škola Richmond společně s Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca) zvou všechny zájemce na výstavu obrázků dětí z Terezína nazvanou Vždy budu žít…, která probíhá do 7. prosince 2018. Slavnostní zahájení výstavy se konalo v pátek 23. listopadu od 9 hodin rána v prostorách kulturního centra školy (Carrera 53 No. 222-76, Bogota).

Přehlídka českých filmů na festivalu v Medellínu

Festival nezávislého filmu zaměřený na kinematografickou tvorbu ze střední a východní Evropy zavítá letos vůbec poprvé i do Kolumbie. První ročník festivalu se odehraje ve dnech 22. až 29. listopadu převážně ve městě Medellín a Česká republika se představí v roli čestného hosta. Milovníci sedmého umění se mohou těšit také na ukázku současné filmové tvorby z Albánska, Gruzie, Maďarska, Polska, Černé hory a Srbska.

Festival NA VÝCHOD (AL ESTE), jak je akce nazvaná, vznikl v Rouenu ve Francii, kde proběhlo již třináct ročníků. Zároveň má akce za sebou i devět úspěšných ročníků v Peru a pět v Argentině. Program festivalu vyniká zejména tím, že nabízí tu nejnovější produkci uvedeného evropského regionu a zároveň seznamuje publikum s místní filmovou tvorbou prostřednictvím retrospektiv nejslavnějších režisérů jednotlivých zemí.

Návštěvníky čeká například výběr sedmi premiér, které se utkají v soutěži, ve které budou porotu tvořit samotní diváci. V této sekci bude Českou republiku reprezentovat film Křižáček režiséra Václava Kadrnky.

V rámci sekce Panorama organizátoři přiblíží tvorbu česko-německého filmaře Haruna Farockiho, kultovního režiséra, který ve svých dílech kladl zásadní význam na obraz, jeho efekty na diváky a velmi subtilní zprávy. Tato retrospektiva zahrnuje čtyři jeho jedinečné celovečerní snímky.

Při příležitosti připomínky 50 let od událostí, které vedly ke květnové revoluci roku 1968, nabídne festival pohled na nejvýznamnější české režiséry, kteří tvořili tzv. československou novou vlnu. V prostorách instituce Alianza Francesa v Medellínu budou uvedeny čtyři emblematické snímky tohoto významného období české kinematografie 60. let minulého století. Zájemci se mohou zúčastnit také přednášky profesora jménem Juan Diego Parra, který pohovoří jak o české, tak o evropské kinematografii v poválečné době.

Tuto ukázku filmové tvorby doplní výstava nazvaná 1968, která bude oficiálně zahájena 26. listopadu v institutu Alianza Francesa. Výstava přibližuje historický vývoj a okolnosti 60. let, kdy vzniklo hnutí za liberalizaci inspirované událostmi, které se odehrály v západní Evropě. V tehdejším Československu vyústily tyto procesy do období známého jako socialismus s lidskou tváří, který vyvrcholil právě v roce 1968 slavným Pražským jarem, které ovšem bohužel vedlo až k invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku.

Program českých filmů na Festivalu NA VÝCHOD je následující:

SOBOTA 24. 11.
Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Špína (Tereza Nvotvá, 2017)
20:00 – Lásky jedné plavovlásky (Miloš Froman, 1965)

NEDĚLE 25. 11.
Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Křižáček (Václav Kadrnka, 2017)

PONDĚLÍ 26. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1968)

ÚTERÝ 27. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966)

STŘEDA 28. 11.
Casa Kilele (Bogotá):
17:30 – Křižáček (Václav Kadrnka, 2017)

Alianza Francesa:
18:00 – Lásky jedné plavovlásky (Miloš Froman, 1965)

Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966)

ČTVRTEK 29. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Žert (Jaromil Jireš, 1969)

Více informací o festivalu a celý program naleznete na na webových stránkách: www.alestestival.com/colombia.

Další zdroje: www.mzv.cz/bogota.

Když jsem nemohla přijet, stýskalo se mi skoro po všem, říká Eliška Krausová, zakladatelka spolku ASOČHECA

Když v červnu roku 1968 odjížděla devatenáctiletá Eliška Krausová na studijní postgraduální pobyt do kolumbijské Bogoty, ani ve snu ji nenapadlo, že se tato jihoamerická země stane jejím novým domovem. Krátce nato bylo Československo obsazeno vojsky Varšavské smlouvy.

Eliška Krausová se odmítla vrátit do země, načež jí bylo odejmuto československé občanství a s rodinou se opět shledala až po dlouhých deseti letech. V roce 2009 se stala s několika přáteli zakladatelkou asociace česko-kolumbijského přátelství ASOČHECA. Ta po zrušení Velvyslanectví České republiky v Bogotě sehrála významnou roli na poli česko-kolumbijských vztahů. O možnosti založit vládou podporovaný spolek se dozvěděla na poslední chvíli. Impulz byl dvojí.

„Dozvěděla jsem se o tom ve chvíli, kdy se rušilo Velvyslanectví České republiky v Bogotě. Bylo mi to strašně líto a cítila jsem, že bych se svou zemí potřebovala rozvíjet nějaké vztahy. Teprve v tu chvíli jsem se dozvěděla, co všechno krajanské spolky dělají, kde všude působí atd. Říkala jsem si, že u nás to musí vypadat trochu jinak, protože těch starých emigrantů, krajanů z předválečné nebo
poválečné doby, tam už moc nebylo.”

Jakmile byla činnost velvyslanectví obnovena, zaměřila se asociace především na oblast kulturní.

„My se pokládáme za kulturní vyslance České republiky v Kolumbii, ale spolupracujeme velmi úzce s vyslanectvím a pomáháme z tohoto hlediska, kde můžeme, takže to není úplně krajanský spolek, je to takový spolek česko-kolumbijského přátelství.”

Cílem asociace je podpora vzájemného poznávání obou zemí. O tom, že si mají co říct i kouty světa tak vzdálené a odlišné jako jsou Česká republika a Kolumbie, se zakladatelka organizace přesvědčila nejednou.

Obrázky terezínských dětí v Kolumbii

Asociace už řadu let organizuje výstavu s názvem ‚Vždy se navrátím k životu’, na které jsou obrázky malované dětmi v koncentračním táboře Terezín. Expozice se snaží Kolumbijcům přiblížit tuto dramatickou etapu evropských dějin, zároveň jim však nutně připomíná jejich vlastní historii. Každému návštěvníku totiž jako první vytane na mysli dlouhotrvající konflikt mezi kolumbijskou vládou a ultralevicovou povstaleckou organizací Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), která se v zemi dopustila bezpočtu zločinů na civilním obyvatelstvu. Tzv. mírová dohoda uzavřená s FARC je už řadu let předmětem ostré diskuze.

„V Kolumbii se za poslední léta mluví o tzv. procesu míru, jehož největším problémem je trojice ‚porozumění, zapomnění a odpuštění’; ,a když se ukazují ty obrázky terezínských dětí a jejich básničky, které jsme přeložili do španělštiny, a udělali jsme k tomu katalogy, tak je neuvěřitelné, jak jsou pocity mladých lidí stejné. Ale nejenom mladých, ale i dětí. Když se dívají a slyší příběh o Terezíně a o těch židovských dětech, začnou vždy vyprávět, co se stalo jim, jak jim také zahynuli rodiče, jak je vyhnali z jejich města. Říkají: ‚Paní, prosím vás, já bych to taky chtěl nakreslit, vy byste chtěla, abych to nakreslil? Takže oni to taky kreslí.”

Také výstava o českém samizdatu vyvolala v Kolumbii kladnou odezvu. Téma boje proti bezpráví a za svobodu slova je, jak podotýká Eliška Krausová, univerzální.

Latinská Amerika na Světě knihy 2019

Již řadu let podporuje ASOČHECA účast současných českých spisovatelů, jejichž díla byla přeložena do španělštiny, na Mezinárodním knižním veletrhu v Bogotě. Letos však navštíví i latinskoameričtí spisovatelé Českou republiku. Blíží se totiž mezinárodní festival Svět knihy 2019, jehož čestným hostem bude právě Latinská Amerika.

„Teď se také snažíme, aby i Češi mohli poznat kolumbijské spisovatele, a aby se také překládaly jejich knihy. Zapojujeme se do příštího Světa knihy, v jehož rámci realizujeme projekt, který se v tomto roce bude týkat celé Latinské Ameriky. Cílem je, aby do ČR přijeli představitelé literatur těchto latinskoamerických zemí.”

I přesto, že je komunita Čechů v Kolumbii podle Elišky Krausové méně početná a proměnlivější než tomu bylo dříve, určitý zájem o české tradice přesto přetrvává. ASOČHECA sice není klasickým krajanským spolkem, ale každoročně ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bogotě pořádá pro místní komunitu dětí Mikuláše.

„Vždy něco na Mikuláše vymyslíme, někdo se převleče za Mikuláše, někdo za čerta, někdo za anděla. Seženeme pro děti cukrovinky, zaplatíme je, aby se jim něco dalo, tak jako se to vždy dělalo v ČR. A ještě k tomu přidáme nějaké výchovné téma: první rok jsme věnovali koledám od pana Lady, druhý jsme vymysleli něco s Krtkem, teď jsme měli Broučky – hledáme nějaké téma pro děti, které jim není známé.”

S rodinou se shledala po deseti letech

V roce 1975 získala Eliška Krausová kolumbijské občanství a v roce 1978 se v Německu po deseti letech znovu setkala se svou rodinou. Do Československa přicestovala o pět let později již jako občanka Kolumbie na turistické vízum. V současnosti žije v Bogotě, kde na univerzitě vyučuje francouzský jazyk, a ve svém volném čase se věnuje koordinaci aktivit spolku ASOČHECA. V Kolumbii je spokojená – chybí jí jen rodina.

„Mně se stýská jenom po rodině, jinak se mi nestýská už po ničem,už vím, že můžu přijet, ale když jsem nemohla, tak se mi stýskalo naprosto po všem, i po špatném počasí. To je strašné, když člověk nemůže, tak se vám stýská i po úplných blbostech.”

Jak sama Eliška Krausová podotýká, cítí se být jak Češkou, tak Kolumbijkou. Na České republice oceňuje bezpečnost a menší sociální rozdíly; v Kolumbii zase nedá dopustit na moře a teplo. Do rodné země jezdí minimálně jednou ročně.

„Obě země jsou jiné, a obě krásné. Takhle je to ideální, být na obou místech – to bych doporučovala všem. Třeba tady závidím to ježdění tramvajemi zadarmo, to mám ráda. V Kolumbii ještě pořád není tolik výhod pro staré lidi, přestože snaha je. No, mohla bych udělat takovou ideální zemi někde uprostřed.”

Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí obdržela Krausová v roce 2014 cenu Gratias agit, udělovanou každoročně Ministerstvem zahraničních věcí.

Zdroj: www.rozhlas.cz/krajane (Tereza Kalkusová).

Foto z Českého týdne ve městě Bucaramanga

Český týden proběhl na Autonomní univerzitě města Bucaramanga ve dnech 29. října až 2. listopadu.

Více informací o této události naleznete zde.