krajané

Poslechněte si povídání s paní Eliškou Krausovou

V pátek 29. května si na stránkách Colombian Art můžete poslechnout rozhovor s ředitelkou Asochecy, paní Eliškou Krausovou.

Rozhovor s paní Eliškou Krausovou – Český rozhlas

Ředitelka Asochecy, paní Eliška Krausová, byla nedávno hostem pořadu Hovory Českého rozhlasu. V Jižní Americe žije už víc než půl století, zůstala tam po srpnu 68. Na státní univerzitě přednáší francouzštinu. Zároveň ale sestra Jana Krause Eliška přiznává, že potřebuje jezdit domů, že ji Praha vždycky nabije energií. O jejich zkušenostech, ale třeba i o tom, jak si uchovala češtinu, si přímo v kolumbijské Bogotě ještě před koronavirovou krizí povídala s panem Vladimírem Krocem.

Pořad Hovory nabízí rozhovory s osobnostmi, které mají zajímavý osobní i profesní život a názory. Hosty pořadu jsou respektované, nikoli však nutně mediálně známé tváře ze všech možných oblastí společnosti. Moderátor dne si zve do studia sociology, designéry, vědce, spisovatele, architekty, historiky, restaurátory i restauratéry, zkrátka zajímavé hosty z jakéhokoli oboru lidské činnosti. Nezapomíná se ani na lidská práva, gender problematiku a duchovní život.

Zdroj: MujRozhlas.cz.

Povinnost oznámit návrat do ČR

Velvyslanectví ČR v Bogotě upozorňuje všechny občany a rezidenty navracející se ze zahraničí do České republiky na Usnesení Vlády ČR č.150/2020, které stanovuje novou povinnost repatriovaným do ČR. Vláda ČR uložila s účinností od 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, včetně místa překročení hranice, a to online na tomto odkazu.

V případě cizince s pobytem v ČR je potřeba vyplnit tento online formulář. Zde naleznete zmiňované Usnesení Vlády ČR č.150/2020 (PDF, 103 KB).

Pozastaven příjem žádostí o víza i další konzulární agenda

Konzulární oddělení českého velvyslanectví v Kolumbii informuje, že do odvolání pozastavuje příjímání nových žádostí o víza.

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav na celém území země. V rámci krizových opatření v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 nařídila zastavení přijímání žádostí o víza na všech zastupitelských úřadech v zahraničí. Z tohoto důvodu konzulární oddělení české ambasády v Bogotě ode dne 14. března 2020 až do odvolání nepřijímá žádosti o schengenská víza, dlouhodobá víza a žádosti o dlouhodobé a trvalé pobyty.

Současně jsou konzulární záležitosti zahrnující žádosti související s pasovou, ověřovací, matriční a státoobčanskou agendou, kde je vyžadována osobní přítomnost při podání žádosti, do odvolání omezeny jen na nezbytné minimum případů, které nelze vyřešit s odkladem.

Zdroj: Mzv.cz/bogota.

Koncert kytaristy Petra Víta v Bogotě

V pátek 28. února proběhl v Bogotě velmi příjemný a netradiční koncert známého kytaristy Petra Víta, pořádaný českou ambasádou ve spolupráci s Asochecou. Akce se konala v bytě paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové.

Pan Vít potěšil účastníky několika skladbami: Asturias (Isaac Albéniz), Suite La menor (Jan Losy), Manhá de Carnaval (Luiz Bonfá), Alfonsina y el mar (Ariel Ramírez), tradiční flamenko Soleá či sefardská píseň Cuando el Rey Nimrod. Přidal i některé své vlastní skladby, konkrétně Milonga a Homenaje al Océano.

Petr Vít je nejen aktivním hudebníkem ale také profesorem brněnské konzervatoře a uměleckým ředitelem festivalů Ibérica a Colores Flamencos. Za dlouholetou propagaci španělské kultury obdržel v roce 2014 od španělského krále Dona Juana Carlose I. Čestný kříž řádu za občanské zásluhy. Po úspěších v oblasti klasické kytary totiž začal objevovat zcela jiný hudební svět a očarován flamenkem studoval tento styl přímo ve španělské Andalusii. Prožil mnoho let v andaluské Granadě, která se stala de facto jeho druhým domovem. Kromě své koncertní a pedagogické činnosti se Petr Vít věnuje také skladatelské práci, která zahrnuje kompozice pro sólové nástroje, komorní a scénickou hudbu.

Hudbu Petra Víta můžete blíže poznat třeba na těchto videích na YouTube: Del mar al cielo, Granaina.

Výstava Vždy budu žít v Bogotě

Za přítomnosti představitelek Asocechy, diplomatických zástupců České republiky a Taiwanu, ale také autorit židovské komunity a dalších náboženství a vedoucích představitelů Okresního sekretariátu vlády v Bogotě proběhlo slavnostní zahájení výstavy Vždy budu žít: obrázky dětí z Terezína.

Tato jedinečná událost se konala dne 5. února v rámci Světového týdne mezináboženské harmonie mezi všemi náboženstvími, vyznáními a vírami, který byl takto vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2010. Asocheca byla pozvána k účasti na této akci oddělením Záležitostí svobody náboženství a smýšlení spadajícím pod Ředitelství lidských práv Okresního sekretariátu vlády v Bogotě.

Výstava je přístupná pro širokou veřejnost ve dvou křídlech v prvním patře budovy Sekretariátu vlády, který sídlí v budově Liévano na adrese ulice 11 č. 8-17 v Bogotě. Ke shlédnutí jsou obrázky terezínských dětí do 18. prosince a to v době úředních hodin Sekretariátu.

Ukázka zahrnuje 31 reprodukcí obrázků vytvořených dětmi v době jejich uvěznění v nacistickém koncentračním táboře v Terezíně poblíž Prahy. Z minimálně 15 tisíc dětí, které prošly Terezínem na cestě do Osvětimi, přežilo pouhých 100. Výstava zároveň připomíná i výročí 75 let od příchodu ruských vojsk do Osvětimi a osvobození přeživších. To, co se dělo v Terezíně, známe díky učitelce umění, paní Friedl Dicker Brandeis. Ta během své internace v tomto táboře tajně učila děti umění a kresbě a poskytovala tak uvězněným dětem i jistou terapii. Před svou smrtí zachránila na 4500 obrázků, které později posloužily jako důkazy v Norimberském procesu a dodnes podávají nesmazatelné svědectví o tehdejším barbarství.

Prostřednictvím Světového týdne OSN vyzývá různá vyznání a náboženství k většímu dialogu, který by zajistil lepší vzájemné porozumění, harmonii a spolupráci mezi lidmi. Zároveň vyzdvihuje nutnost, aby morální imperativy všech náboženství a přesvědčení zahrnovaly mír, toleranci a soužití s respektem.

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2020

Stejně jako v předchozích letech, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2016 – 2020, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. března 2020;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. března 2020;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. srpna 2020.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému (viz výše). Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
Podrobné informace naleznete na: www.dzs.cz.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Termín kurzu: 17. července až 14. srpna 2020
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2020.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 25. března 2020.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky, rovněž existuje možnost zúčastnit se kurzu jako samoplátce.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. srpna až 4. září 2020
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2020.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 25. března 2020.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Asocheca a české velvyslanectví oslavili Mikuláše

O něco později než je v České republice zvykem, konkrétně v sobotu 14. prosince, proběhlo příjemné setkání k oslavě tradičního českého svátku sv. Mikuláše. I letos akci zorganizovaly představitelky Asochecy ve spolupráci se zástupci Velvyslanectví ČR v Kolumbii. Akce se konala na zahradě rezidence paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové.

Na děti a vnoučata krajanů, dalších přátel Asochecy a české ambasády v Bogotě čekali po vzoru českých tradic Mikuláš s čertem a andělem. Děti se musely předvést odrecitováním básničky či zpěvem písničky a za odměnu dostaly sladkosti. Následně pro ně byly připraveny ještě další doprovodné aktivity.

Foto: Velvyslanectví ČR v Bogotě (Veronika Senjuková), Asocheca.

České snímky na filmovém festivalu v Bogotě

Od 27. listopadu do 4. prosince v Bogotě (a od 20. do 27. listopadu v Medellínu) se koná filmový festival nazvaný Na východ. Tento festival nezávislého filmu se snaží vytvořit prostor pro kinematografickou výměnu se střední a východní Evropou a rozvinout pracovní síť, která zahrnuje i další země, kde se festival odehrává, konkrétně Argentinu, Francii, Peru a po druhé také Kolumbii.

Milovníci sedmého umění mohou při této příležitosti shlédnout několik českých filmů. Většina z nich je přitom od českého režiséra Miloše Formana, jemuž letošní ročník festivalu vzdává poctu a vyhradil mu tak speciální sekci. Výběr zahrnuje tři Formanovy filmy z let 1964 až 1967 a přináší také nový dokument o této výjimečné osobnosti, jednom z nejdůležitějších filmových režisérů českého původu.

V Bogotě se zájemci mohou těšit na promítání těchto snímků:

Hoří, má panenko (1967)
Sobota 23. listopadu, 20:00 hod – Centro Colombo Americano
Středa 27. listopadu, 18:00 hod – Cine Colombia Av. Chile
Pondělí 2. prosince, 21:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Lásky jedné plavovlásky (1965)
Pátek 29. listopadu, 15:00 hod – Cine Colombia Av. Chile
Neděle 1. prosince, 18:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Černý Petr (1964)
Neděle 24. listopadu, 18:00 hod – Centro Colombo Americano
Čtvrtek 28. listopadu, 18:00 hod – Cine Colombia Av. Chile
Středa 4. prosince, 18:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Forman vs. Forman (2019)
Pátek 22. listopadu, 18:30 hod – Centro Colombo Americano
Soboda 30. listopadu, 18:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Soutěžní kategorie pak divákům nabízí celkem pět ukázek ze střední a východní Evropy. Tyto fikce vznikly v letech 2018 a 2019 a zaujaly pořadatele už při své premiéře. Na programu figuruje i česko-slovenská koprodukce režiséra Adama Sedláka:
Domestik (2018)
Pátek 22. listopadu, 20:15 hod – Centro Colombo Americano
Úterý 3. prosince, 21:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Mezi dokumentární tvorbou můžete nalézt český celovečerní dokument Simona Šafránka:
King Skate (2018)
Úterý 26. listopadu, 18:30 hod – Centro Colombo Americano
Sobota 30. listopadu, 15:00 hod – Cine Colombia Av. Chile

Čestným hostem celého festivalu je slavný francouzský režisér F.J. Ossang. Festival uvede téměř celou jeho tvorbu, konkrétně osm snímků včetně jeho posledního celovečerního filmu 9 prstů, který diváci shlédnou v premiéře. Zároveň se tato filmová legenda jak v Bogotě tak v Medellínu podělí o své zkušenosti s publikem. Samostatná sekce pak patří produkcím ze zemí, kde se festival Na východ pořádá, tedy z Francie, Argentiny, Peru a domácí Kolumbie.

Podrobný program a kompletní informace naleznete na webové stránce festivalu: www.alestfestival.com.

Slavnostní koncert k oslavě Sametové revoluce

Dne 18. listopadu uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Bogotě slavnostní koncert a navazující koktejl u příležitosti oslav 30. výročí Sametové revoluce.

Klavírní recitál v nedávno renovovaném sále Terezy Cuervo Borda v Národním muzeu v Bogotě přednesl Václav Pacl, český klavírista žijící v Kolumbii, který interpretoval díla Ludwiga van Beethovena, Jana Václava Huga Voříška,  Maurice Strakoshe, Gluck – Sgambatiho a Fryderika Chopina. Zahajovacího projevu se ujala velvyslankyně Kateřina Lukešová, která přítomným přiblížila vývoj a význam historických událostí před třiceti lety. Po cca hodinovém koncertě následoval koktejl v historických prostorách vestibulu muzea, kde si hosté měli možnost prohlédnout výstavu ikonických fotografií sestavenou Danou Kyndrovou a Jiřím Sukem pod názvem Sametová revoluce 1989.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Kolumbii.