krajané

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2019

Stejně jako v loňském roce, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2016 – 2020, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

• pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až únor 2020) do 15. března 2019;
• pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2018/2019 (září 2019 až červen 2020) do 15. března 2019;
• pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2019/2020 (únor 2020 až červen 2020) do 15. srpna 2019.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání příhlášek do eletronického systému (viz výše). Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
Podrobné informace naleznete na: www.dzs.cz.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Termín kurzu: 22. července až 17. srpna 2019
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2019.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 25. března 2019.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky, rovněž existuje možnost účastnit se kurzu v kategorii “samoplátců”.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. srpna až 4. září 2019
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2019.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 25. března 2019.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Zdroj: Mzv.cz/bogota.

Asocheca s českým Velvyslanectvím v Bogotě oslavili Mikuláše

V neděli 9. prosince, tedy o pár dní později, se uskutečnilo příjemné setkání k oslavě tradičního českého svátku – dne sv. Mikuláše. Jako v předchozích letech, i letos akci zorganizovaly představitelky Asochecy ve spolupráci se zástupci Velvyslanectví ČR v Bogotě. Setkání se odehrálo v rezidenci pana velvyslance Miloše Sklenky.

Po vzoru českých tradic se děti a vnoučata krajanů a dalších přátel Asochecy a české ambasády v Bogotě setkaly s Mikulášem, čertem a andělem. Musely se před nimi předvést písničkou nebo básničkou a za svůj výkon i dobré chování v průběhu roku byly odměněny sladkostmi.

Foto ze zahájení výstavy v bogotské škole

V pátek 23. listopadu zahájili zástupci bilingvní školy Colegio Bilingüe Richmond  a představitelky Asochecy výstavu Vždy budu žít…

Obrázky a básničky dětí z Terezína budou vystaveny v Kulturním centru školy do 7. prosince.

Obrázky dětí z Terezína vystaveny v Bogotě

Bilingvní škola Richmond společně s Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca) zvou všechny zájemce na výstavu obrázků dětí z Terezína nazvanou Vždy budu žít…, která probíhá do 7. prosince 2018. Slavnostní zahájení výstavy se konalo v pátek 23. listopadu od 9 hodin rána v prostorách kulturního centra školy (Carrera 53 No. 222-76, Bogota).

Přehlídka českých filmů na festivalu v Medellínu

Festival nezávislého filmu zaměřený na kinematografickou tvorbu ze střední a východní Evropy zavítá letos vůbec poprvé i do Kolumbie. První ročník festivalu se odehraje ve dnech 22. až 29. listopadu převážně ve městě Medellín a Česká republika se představí v roli čestného hosta. Milovníci sedmého umění se mohou těšit také na ukázku současné filmové tvorby z Albánska, Gruzie, Maďarska, Polska, Černé hory a Srbska.

Festival NA VÝCHOD (AL ESTE), jak je akce nazvaná, vznikl v Rouenu ve Francii, kde proběhlo již třináct ročníků. Zároveň má akce za sebou i devět úspěšných ročníků v Peru a pět v Argentině. Program festivalu vyniká zejména tím, že nabízí tu nejnovější produkci uvedeného evropského regionu a zároveň seznamuje publikum s místní filmovou tvorbou prostřednictvím retrospektiv nejslavnějších režisérů jednotlivých zemí.

Návštěvníky čeká například výběr sedmi premiér, které se utkají v soutěži, ve které budou porotu tvořit samotní diváci. V této sekci bude Českou republiku reprezentovat film Křižáček režiséra Václava Kadrnky.

V rámci sekce Panorama organizátoři přiblíží tvorbu česko-německého filmaře Haruna Farockiho, kultovního režiséra, který ve svých dílech kladl zásadní význam na obraz, jeho efekty na diváky a velmi subtilní zprávy. Tato retrospektiva zahrnuje čtyři jeho jedinečné celovečerní snímky.

Při příležitosti připomínky 50 let od událostí, které vedly ke květnové revoluci roku 1968, nabídne festival pohled na nejvýznamnější české režiséry, kteří tvořili tzv. československou novou vlnu. V prostorách instituce Alianza Francesa v Medellínu budou uvedeny čtyři emblematické snímky tohoto významného období české kinematografie 60. let minulého století. Zájemci se mohou zúčastnit také přednášky profesora jménem Juan Diego Parra, který pohovoří jak o české, tak o evropské kinematografii v poválečné době.

Tuto ukázku filmové tvorby doplní výstava nazvaná 1968, která bude oficiálně zahájena 26. listopadu v institutu Alianza Francesa. Výstava přibližuje historický vývoj a okolnosti 60. let, kdy vzniklo hnutí za liberalizaci inspirované událostmi, které se odehrály v západní Evropě. V tehdejším Československu vyústily tyto procesy do období známého jako socialismus s lidskou tváří, který vyvrcholil právě v roce 1968 slavným Pražským jarem, které ovšem bohužel vedlo až k invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku.

Program českých filmů na Festivalu NA VÝCHOD je následující:

SOBOTA 24. 11.
Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Špína (Tereza Nvotvá, 2017)
20:00 – Lásky jedné plavovlásky (Miloš Froman, 1965)

NEDĚLE 25. 11.
Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Křižáček (Václav Kadrnka, 2017)

PONDĚLÍ 26. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1968)

ÚTERÝ 27. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966)

STŘEDA 28. 11.
Casa Kilele (Bogotá):
17:30 – Křižáček (Václav Kadrnka, 2017)

Alianza Francesa:
18:00 – Lásky jedné plavovlásky (Miloš Froman, 1965)

Centro Colombo Americano – Sál 2:
18:00 – Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966)

ČTVRTEK 29. 11.
Alianza Francesa:
18:00 – Žert (Jaromil Jireš, 1969)

Více informací o festivalu a celý program naleznete na na webových stránkách: www.alestestival.com/colombia.

Další zdroje: www.mzv.cz/bogota.

Když jsem nemohla přijet, stýskalo se mi skoro po všem, říká Eliška Krausová, zakladatelka spolku ASOČHECA

Když v červnu roku 1968 odjížděla devatenáctiletá Eliška Krausová na studijní postgraduální pobyt do kolumbijské Bogoty, ani ve snu ji nenapadlo, že se tato jihoamerická země stane jejím novým domovem. Krátce nato bylo Československo obsazeno vojsky Varšavské smlouvy.

Eliška Krausová se odmítla vrátit do země, načež jí bylo odejmuto československé občanství a s rodinou se opět shledala až po dlouhých deseti letech. V roce 2009 se stala s několika přáteli zakladatelkou asociace česko-kolumbijského přátelství ASOČHECA. Ta po zrušení Velvyslanectví České republiky v Bogotě sehrála významnou roli na poli česko-kolumbijských vztahů. O možnosti založit vládou podporovaný spolek se dozvěděla na poslední chvíli. Impulz byl dvojí.

„Dozvěděla jsem se o tom ve chvíli, kdy se rušilo Velvyslanectví České republiky v Bogotě. Bylo mi to strašně líto a cítila jsem, že bych se svou zemí potřebovala rozvíjet nějaké vztahy. Teprve v tu chvíli jsem se dozvěděla, co všechno krajanské spolky dělají, kde všude působí atd. Říkala jsem si, že u nás to musí vypadat trochu jinak, protože těch starých emigrantů, krajanů z předválečné nebo
poválečné doby, tam už moc nebylo.”

Jakmile byla činnost velvyslanectví obnovena, zaměřila se asociace především na oblast kulturní.

„My se pokládáme za kulturní vyslance České republiky v Kolumbii, ale spolupracujeme velmi úzce s vyslanectvím a pomáháme z tohoto hlediska, kde můžeme, takže to není úplně krajanský spolek, je to takový spolek česko-kolumbijského přátelství.”

Cílem asociace je podpora vzájemného poznávání obou zemí. O tom, že si mají co říct i kouty světa tak vzdálené a odlišné jako jsou Česká republika a Kolumbie, se zakladatelka organizace přesvědčila nejednou.

Obrázky terezínských dětí v Kolumbii

Asociace už řadu let organizuje výstavu s názvem ‚Vždy se navrátím k životu’, na které jsou obrázky malované dětmi v koncentračním táboře Terezín. Expozice se snaží Kolumbijcům přiblížit tuto dramatickou etapu evropských dějin, zároveň jim však nutně připomíná jejich vlastní historii. Každému návštěvníku totiž jako první vytane na mysli dlouhotrvající konflikt mezi kolumbijskou vládou a ultralevicovou povstaleckou organizací Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), která se v zemi dopustila bezpočtu zločinů na civilním obyvatelstvu. Tzv. mírová dohoda uzavřená s FARC je už řadu let předmětem ostré diskuze.

„V Kolumbii se za poslední léta mluví o tzv. procesu míru, jehož největším problémem je trojice ‚porozumění, zapomnění a odpuštění’; ,a když se ukazují ty obrázky terezínských dětí a jejich básničky, které jsme přeložili do španělštiny, a udělali jsme k tomu katalogy, tak je neuvěřitelné, jak jsou pocity mladých lidí stejné. Ale nejenom mladých, ale i dětí. Když se dívají a slyší příběh o Terezíně a o těch židovských dětech, začnou vždy vyprávět, co se stalo jim, jak jim také zahynuli rodiče, jak je vyhnali z jejich města. Říkají: ‚Paní, prosím vás, já bych to taky chtěl nakreslit, vy byste chtěla, abych to nakreslil? Takže oni to taky kreslí.”

Také výstava o českém samizdatu vyvolala v Kolumbii kladnou odezvu. Téma boje proti bezpráví a za svobodu slova je, jak podotýká Eliška Krausová, univerzální.

Latinská Amerika na Světě knihy 2019

Již řadu let podporuje ASOČHECA účast současných českých spisovatelů, jejichž díla byla přeložena do španělštiny, na Mezinárodním knižním veletrhu v Bogotě. Letos však navštíví i latinskoameričtí spisovatelé Českou republiku. Blíží se totiž mezinárodní festival Svět knihy 2019, jehož čestným hostem bude právě Latinská Amerika.

„Teď se také snažíme, aby i Češi mohli poznat kolumbijské spisovatele, a aby se také překládaly jejich knihy. Zapojujeme se do příštího Světa knihy, v jehož rámci realizujeme projekt, který se v tomto roce bude týkat celé Latinské Ameriky. Cílem je, aby do ČR přijeli představitelé literatur těchto latinskoamerických zemí.”

I přesto, že je komunita Čechů v Kolumbii podle Elišky Krausové méně početná a proměnlivější než tomu bylo dříve, určitý zájem o české tradice přesto přetrvává. ASOČHECA sice není klasickým krajanským spolkem, ale každoročně ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bogotě pořádá pro místní komunitu dětí Mikuláše.

„Vždy něco na Mikuláše vymyslíme, někdo se převleče za Mikuláše, někdo za čerta, někdo za anděla. Seženeme pro děti cukrovinky, zaplatíme je, aby se jim něco dalo, tak jako se to vždy dělalo v ČR. A ještě k tomu přidáme nějaké výchovné téma: první rok jsme věnovali koledám od pana Lady, druhý jsme vymysleli něco s Krtkem, teď jsme měli Broučky – hledáme nějaké téma pro děti, které jim není známé.”

S rodinou se shledala po deseti letech

V roce 1975 získala Eliška Krausová kolumbijské občanství a v roce 1978 se v Německu po deseti letech znovu setkala se svou rodinou. Do Československa přicestovala o pět let později již jako občanka Kolumbie na turistické vízum. V současnosti žije v Bogotě, kde na univerzitě vyučuje francouzský jazyk, a ve svém volném čase se věnuje koordinaci aktivit spolku ASOČHECA. V Kolumbii je spokojená – chybí jí jen rodina.

„Mně se stýská jenom po rodině, jinak se mi nestýská už po ničem,už vím, že můžu přijet, ale když jsem nemohla, tak se mi stýskalo naprosto po všem, i po špatném počasí. To je strašné, když člověk nemůže, tak se vám stýská i po úplných blbostech.”

Jak sama Eliška Krausová podotýká, cítí se být jak Češkou, tak Kolumbijkou. Na České republice oceňuje bezpečnost a menší sociální rozdíly; v Kolumbii zase nedá dopustit na moře a teplo. Do rodné země jezdí minimálně jednou ročně.

„Obě země jsou jiné, a obě krásné. Takhle je to ideální, být na obou místech – to bych doporučovala všem. Třeba tady závidím to ježdění tramvajemi zadarmo, to mám ráda. V Kolumbii ještě pořád není tolik výhod pro staré lidi, přestože snaha je. No, mohla bych udělat takovou ideální zemi někde uprostřed.”

Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí obdržela Krausová v roce 2014 cenu Gratias agit, udělovanou každoročně Ministerstvem zahraničních věcí.

Zdroj: www.rozhlas.cz/krajane (Tereza Kalkusová).

Foto z Českého týdne ve městě Bucaramanga

Český týden proběhl na Autonomní univerzitě města Bucaramanga ve dnech 29. října až 2. listopadu.

Více informací o této události naleznete zde.

Začíná Český týden ve městě Bucaramanga

Od 29. října do 2. listopadu probíhá na Autonomní univerzitě města Bucaramanga Český týden.

Akce připomíná tři významná výročí české historie, která se slaví tento rok: konkrétně se jedná o 100 let od založení nezávislého Československa, 50 let od Pražského jara a 25 let existence samostatné České republiky.

Návštěvníci se mohou těšit na promítání cyklu českých filmů, několik konferencí, tři zajímavé výstavy a další společenské akce.

Představitelky krajanského spolku Asocheca zahájí výstavu obrázků nakreslených dětmi v koncentračním táboře Terezín a výstavu nazvanou Samizdat, která přináší kopie zakázané literatury, vytvořené nelegálně členy českého odboje během sovětské okupace.

České velvyslanectví ve spolupráci s Východním kulturním institutem pořádá výstavu pojmenovanou Sto let historie České republiky, která poukazuje na dvě důležitá výročí země: rok 1918 a rok 1968.

Zájemci se navíc budou moci zúčastnit konference nazvané Česká republika – Svět příležitostí, kterou přednese český velvyslanec, pan Miloš Sklenka, a honorární konzul ČR v Bucaramanga, pan Germán Caballeros. Zástupci české ambasády v Bogotě také představí akademické možnosti, které země studentům nabízí, a pohovoří o historii České republiky.

V rámci filmového cyklu 100 let české kinematografie budou k vidění celkem 4 známé české filmy: Ostře sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966), Kolja (Jan Svěrák, 1996), Lidice (Petr Nikolaev, 2011) a Vesničko má středisková (Jiří Menzel, 1985).

Zdroj: www.mzv.cz/bogota.

 

Asocheca oslavila společně s českým velvyslanectvím státní svátek

Česká republika oslaví dne 28. října svůj hlavní státní svátek. Tentokrát se jedná o zvlášť významné výročí, protože si země připomíná 100 let od založení Československa, nezávislého státu Čechů a Slováků.

Při příležitosti oslav tohoto důležitého data uspořádal Velvyslanec České republiky v Kolumbii, pan Miloš Sklenka, společně se svou paní Peithi García slavnostní recepci, která se konala v pátek  26. října ve večerních hodinách v hotelu DoubleTree by Hilton v Bogotě.

V průběhu večera odevzdal pan velvyslanec jménem své země Medaily Jana Masaryka, udělovanou Ministerstvem zahraničních věcí ČR, třem kolumbijským osobnostem za jejich vedoucí roli v propagaci hodnot a spolupráci s Českou republikou, za obranu demokracie a lidských práv. Oceněni byli velitel kolumbijských ozbrojených sil, generál Alberto Mejía, členka Senátu kolumbijského Kongresu, paní Paloma Valencia, a novinář, spisovatel, historik a vysokoškolský profesor Gerney Ríos.

V prostorách hotelu si návštěvníci mohli prohlédnout také rozsáhlou výstavu, která ukazovala historické mezníky vývoje Československa od jeho vzniku, přes úspěšný rozvoj v průběhu minulého století, až po vstup země do mezinárodních institucí jako je Evropská unie, NATO či OECD. V současné době přitom Česká republika patří k evropským zemím s největším ekonomickým růstem, nejnižší nezaměstnaností a inflací. Navíc je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí světa.

Stejně jako v předchozích letech, i letos se oslav zúčastnili představitelé Asochecy, krajané a další přátelé České republiky. Na recepci byli pozváni také diplomatičtí zástupci, členové kolumbijské vlády a obou komor Kongresu, členové ozbrojených sil a národní policie, představitelé obchodního, kulturního, akademického sektoru a zástupci médií.

Před samotnou recepcí, která začínala v sedm hodin večer, se účastníci mohli zaposlouchat klavírního mistra Václava Pacla, absolventa Ostravské konzervatoře a Univerzity hudby a umění v Grazu v Rakousku. Jeho umělecká dráha jako sólisty zahrnuje různé evropské scény (Česko, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Španělsko), představil se ale také v Latinské Americe (Kolumbie, Kuba). V současné době vyučuje klavírní umění v Krajském institutu umění v kolumbijském městě Cali. V rámci koncertu zazněla historická díla slavných českých skladatelů jako je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Václav Hugo Voříšek, Leopold Eugen Měchura či Maurice Strakosch. Některá z těchto děl měla v Bogotě premiéru.

Zdroj: www.mzv.cz/bogota (vyjádření pro tisk). Foto: Velvyslanectví České republiky v Bogotě.

Pěvecký sbor žáků z Děčína vystupuje v Kolumbii

Žáci gymnázia v Děčíně v těchto dnech vystupují v různých městečcích v okolí hlavního kolumbijského města. Jejich pěvecký sbor má více než 30letou tradici v Česku a může se navíc chlubit i svým mezinárodním vystupováním, oceněními a spoluprací s dalšími soubory.

V roce 2017 navštívil soubor Mexiko, kde spolupracuje s dívčím sborem Niños Cantores del Estado de México. Sbor také navázal úzké přátelství s kolumbijským pěveckým sborem Suasí, se kterým od roku 2017 pořádají výměnné pobyty. V roce 2017 navštívil kolumbijský sbor Českou republiku, kde kolumbijští žáci vystoupili v několika českých městech: Karlových Varech, Praze, Žalhosticích a Povrlech.

Tento rok přijel český sbor z Děčína do Kolumbie, kde poprvé vystoupil v městečku Tabio, v kraji Cundinamarca, nedaleko Bogoty. Koncert se konal v pondělí 24. 9. v kostele Inmaculada Concepción.

Sbor dále vystoupí v šesti dalších městech: 26.9. v 18.30 hodin v Teatro Municipal de Guasca, 27.9. v 19.00 hodin v Centro Cultural de Cajicá, 28.9. v  17.00 hodin v Centro Cultural de Tenjo, 29.9. v 11.00 hodin v Solné katedrále v Zipaquirá a 29.9. v 17.30 hodin v Auditorio Zea Mays v Chía.

Koncert v kostele v Tabiu trval hodinu a půl. Žákyně děčínského Gymnázia zazpívaly známé písně jak v českém jazyce, tak v jazyce anglickém a nakonec i v jazyce španělském, což vzbudilo u publika veliký ohlas. Celý soubor doprovázela náměstkyně primátorky Mgr. Hana Cermonová, která je nejen vášnivou zpěvačkou, zakladatelkou skautského oddílu, ale také náměstkyní pro oblast sociálních služeb, kultury a školství v Děčíně. Koncertu se zúčastnili také zástupci českého velvyslanectví v Bogotě.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě. Foto 1, foto 2.