vzdělání

Výstava o samizdatu na univerzitě Santo Tomás v Bogotě

V pátek 11. května představitelky Asochecy přiblížily výstavu o samizdatu v knihovně univerzity Santo Tomás v Bogotě, kde je výstava v současné době k vidění.

Nový slovník kolombianismů

Španělština (kastilština) patří k nejrozšířenějším světovým jazykům, který využijete nejen ve Španělsku a většině zemí Latinské Ameriky, ale hodit se vám může také ve Spojených státech nebo na Filipínách. Nicméně mezi zeměmi a regiony existují rozdíly ve slovní zásobě a spojeních, které se používají a které mohou zaskočit i rodilé mluvčí, o to více cizince.

Kolumbie samozřejmě není výjimkou a proto vyhlášený institut Caro y Cuervo nedávno vydal nový slovník kolombianismů. Tzv. Dicol přináší různé variace kastilštiny, které tvoří nedílnou součást kolumbijské identity. Jedná se o moderní slovník s aktuální slovní zásobou, která se používá v běžném každodenním životě.

Na sesbírání přibližně 8 tisíc definic a 4 a půl tisíce místních výrazů pracoval institut tři roky. Kolombianismy byly shromážděny na základě revize dokumentů databank španělské Královské Akademie a dalších institucí španělského jazyka. Z těchto materiálů se pořídily stovky příkladů, které byly v průběhu roku 2016 doplněny lingvistickými výzkumy v různých částech země.

Slovník tak navíc odráží i regionální rozdíly, jelikož v různých krajích Kolumbie bývají stejné věci pojmenovány jinak. Přináší i širokou řadu místních rčení a pořekadel, nechybí výrazy hovorové řeči, ale také vulgarismy, despektivní jazyk či kriminální žargon. Všechny výrazy a spojení jsou však náležitě vysvětleny a označeny tak, aby se čtenář orientoval a věděl, odkud výraz pochází, ale hlavně, v jaké situaci ho správně použít a jaké konotace může mít.

Kniha obsahuje výrazy obecné kolumbijské španělštiny (pestañina – řasenka), výrazy běžného denního užívání (buseta – menší autobus), výrazy spojené s faunou a flórou (cachama – piraňa), výrazy spojené s folklórem a kulturou (joropo – tradiční hudba a tanec regionu východních nížin), slangové a kolokviální výrazy (parcero – kamarád, spojenec), ale také výrazy používané v jednotlivých regionech či ve venkovkých oblastech, neologismy a výrazy přejaté z cizích jazyků (zejména z angličtiny) a v neposlední řadě i specifické slovní spojení a obraty.

V rámci příloh naleznete například přídavná jména odvozená od jednotlivých krajů a měst, seznam jazyků, kterými se hovoří v Kolumbii, ale také vysvětlení nejčastěji používaných zkratek.

Slovník navazuje na práci profesorů Gunthera Haensche a Reinholda Wernera, kteří připravili první slovník tohoto typu v roce 1993. Přispívá zároveň k nehmotnému dědictví Kolumbie, protože zachycuje slova, obraty, ale i kreativitu a emotivnost, které bezpochyby tvoří součást místní kultury.

Slovník byl finančně podpořen Ministerstvem kultury a poprvé byl představen na nedávném Knižním veletrhu v Bogotě (Filbo 2018).

Zdroje: CaroYcuervo.gov.co, ElTiempo.com.

Český týden na univerzitě ve městě Villavicencio

Od úterý 20. března (v pondělí byl totiž v Kolumbii státní svátek) se na univerzitě Santo Tomás ve Villavicencio, hlavním městě kraje Meta, pořádal tzv. Český týden. Vedení univerzity připravilo aktivity a přednášky různého zaměření, aby zdejším studentům blíže představilo středoevropskou zemi.

V průběhu týdne se konaly obecné besedy o České republice, zahraničních a obchodních vztazích země. Studenti měli zároveň příležitost dozvědět se více o možnostech studia v ČR, o nabízených stipendiích a univerzitních výměnných programech, které mezi oběma zeměmi fungují.

Představitelky Asochecy se zapojily do naplánovaných aktivit ve středu v rámci programu neoficiálně nazvaného Mír a odpuštění, koordinovaného humanitně zaměřenou fakultou. V dopoledních hodinách tak představily výstavu obrázků dětí z Terezína Vždy budu žít..., která byla celý týden ke shlédnutí v samostatné výstavní místnosti. Odpoledne pak zahájily výstavu Samizdat, organizovanou ústřední knihovnou, a probraly toto  zajímavé téma s místními studenty v rámci více než hodinové besedy.

Profesoři univerzity dále zapojili studenty do četby Deníku Anny Frankové, četly se i texty španělského exilového spisovatele, scénáristy a politika Jorge Sempruna či italského židovského chemika a spisovatele, vězněného v koncentračním táboře v Osvětimi, Prima Leviho. Skupiny studentů se účastnily jednotlivých aktivit a střídaly se na besedách na základě svého rozvrhu.

Českého týdne se zúčastnil také český velvyslanec Miloš Sklenka s dalšími zástupci české ambasády v Kolumbii, kteří se zapojili do přednášek a besed týkajících se zejména obchodních, ekonomických a akademických vztahů.

Program  zahrnoval další aktivity jako je promítání několika filmů s humanitní tématikou. Studenti tak mohli shlédnout například film Saulův syn, maďarské drama, které přibližuje téma holocaustu. Celá akce se uskutečnila i díky spolupráci krajanky Anety Toboříkové, která na univerzitě ve Villavicencio vyučuje.

Kolumbie na Týdnu diverzity v Praze

diversity-1Ve dnech 10. až 13. dubna pořádá Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze Týden diverzity. A jelikož se Katedra románských jazyků, patřící pod Filozofickou fakultu, v letošním roce zaměřila právě na Kolumbii, bude mít jihoamerická země i v rámci této akce vyhrazen svůj prostor.

Hned v pondělí 10. dubna od tří hodin odpoledne profesorka Dora Poláková posluchače krátce seznámí s obecnými rysy kolumbijské literatury pro děti, představí některé úryvky orální tradice, upozorní na klíčová díla a rovněž přiblíží klasické i soudobé ilustrace, které mají dětskému čtenáři pomoct v porozumění a dospělému nabízejí nové možnosti chápání kolumbijské a latinskoamerické reality. Uznávaná překladatelka a hispanistka Anežka Charvátová představí současnou kolumbijskou literatura, její podoby a také její uvádění na český trh v úterý 11. dubna od půl jedné odpoledne.

Ředitelka Asociace česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), paní Eliška Krausová, pohovoří o svém druhém domově v rámci besedy nazvané Kolumbie: Za hranicí magie. Ve středu 12. dubna od půl páté odpoledne se s posluchači podělí o své zkušenosti a postřehy týkající se současné situace v Kolumbii, tamější společnosti, kultury, školství, ale také mírového procesu a dalších zajímavých témat.

diversity-2Institut Cervantes v Praze zároveň zve na konferenci nazvanou O padesát let později: rady, jak nepřestávat číst, která se uskuteční dne 10. dubna o půl sedmé večer. Během akce přední kolumbijský spisovatel Juan Gabriel Vásquez prozkoumá životnost tohoto velkého románu Gabriela Garcíy Márqueze a jeho postavení v nové latinskoamerické literatuře. Z pohledu čtenáře i autora románů ukáže, jak číst Sto roků samoty i po uplynutí padesáti let od prvního vydání tohoto díla. Besedy se zúčastní také profesorka Dora Poláková a překladatelka Anežka Charvátová.

Juan Gabriel Vásquez se narodil v kolumbijské Bogotě v roce 1973, na pařížské univerzitě Sorbonna získal doktorát v Latinskoamerické literatuře. V současné době patří k nejoceňovanějším autorům beletrie v zemi. Kromě románů a esejí přispívá svými sloupky do kolumbijských novin El Espectador.

Dne 11. dubna pak v Institutu Cervantes proběhne projekce celovečerního dokumentárního filmu z roku 2015 – Kolumbie, divoká magie. Snímek zobrazuje Kolumbii jako zemi nesmírného přírodního bohatství a diverzity a zachycuje její vzácnou faunu a floru (85 lokalit a 20 ekosystémů). Dokument se v Kolumbii stal nejnavštěvovanějším filmem v historii.

Kompletní program a více informací o Týdnu diverzity naleznete na webové stránce: tydendiverzity.cz.

Další zdroje: Praga.Cervantes.es-1, Praga.Cervantes.es-2. Foto 1, foto 2.

Duchovní vůdce kmene Arhuaco zavítal do České republiky

asdrubal-1Na konci března přicestoval do České republiky, a to vůbec poprvé v historii, pan Asdrubal Torres, spirituální vůdce a člen arhuackého kmene Niwi Umukin, žijícího v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta na severním pobřeží Kolumbie.

Cílem jeho cesty bylo především podělit se s Čechy o svou kulturu, duchovní tradice, zvyky i přesvědčení, ale také ukázat jim cestu k vlastním kořenům, která by jim umožnila čelit současné společnosti. Zároveň však tento Mamo (tedy šaman) posluchačům přiblížil i problémy své komunity, jejíž území je neustále ohrožováno invazemi nových osadníků.

Prostřednictvím meditací, rituálů i povídání představil Asdrubal filozofii svého kmene spočívající v zachování rovnováhy mezi civilizací a přírodou. V neděli 26. března vystoupil na veletrhu zdravého životního stylu nazvaném Festival Evolution v Praze. S publikem na něm pohovořil o potřebě bránit jak lidskou duši tak planetu Zemi před důsledky technologického rozvoje a o nutnosti dosáhnout harmonii mezi materiálním a duchovním světem.

Podrobněji pak přiblížil víru a tradice své indiánské komunity v průběhu celodenního semináře, který proběhl v sobotu 1. dubna v Písecké bráně v Praze. Součástí akce byla i krátká videoprojekce o způsobu života Arhuacos.

asdrubal-2Jelikož pro kmen Arhuaco list koky představuje nejvyšší spojení se Stvořitelem, účastníci semináře měli samozřejmě možnost poznat tuto rostlinu, zvanou Ayu, zblízka. Pod vedením kolumbijského šamana také absolvovali rituál vlastní vnitřní očisty spojený mimo jiné právě i s posvátnou kokou. Závěrečný obřadný pochod zahájený v Písecké bráně pokračoval až na Petřín.

Účastníci semináře tak ve společnosti Asdrubala strávili celý den, setkání skončilo až v pozdních večerních hodinách a ukázalo tak opravdový zájem Čechů o návštěvu kolumbijského důchovního vůdce. Asdrubal zároveň ocenil fakt, že účastníci měli otevřenou mysl, pozitivně přijímali jeho poselství o tom, že štěstí se nenachází v materiálním světě, a cítili potřebu znovu se napojit na své vlastní kořeny.

Pan Asdrubal Torres získal stipendium OSN pro studium v rámci programu výuky lidských práv, který je určený pro indiánské komunity Latinské Ameriky. Cílem kurzu bylo poskytnout duchovním vůdcům indiánských kmenů teoretické i praktické nástroje pro ochranu práv svých komunit a indiánských organizací. V minulých letech se zúčasnil řady mezinárodních kongresů, konferencí a fór, i vrcholných setkání indiánských komunit v různých zemích.

asdrubal-3Plynně hovoří a píše španělsky, ale především svým rodným jazykem zvaným Iku. V současné době spolupracuje na projektu, který řeší problematiku indiánských komunit, jejichž život a přírodní prostředí jsou přímo zasaženy projekty infrastruktury. Do České republiky tak Asdrubal přijel také navázat spolupráci s místními neziskovými organizacemi a soukromým sektorem.

Pod značkou Jwawika nabídl i různé zemědělské a umělecké výrobky své komunity, konkrétně kávu, čokoládu a typické tašky (mochilas) ručně tkané arhuackými ženami. Tímto způsobem získané prostředky by pak měly sloužit indiánské komunitě k odkupu svého původního území od přistěhovalců a tím uchránit předkolumbovské zvyky před cizími vlivy.

Návštěva duchovního vůdce Arhuaců se uskutečnila díky úsilí Aleny Antonovičové, předsedkyně Asociace přátel Kolumbie.

Zdroje: Radio.cz/es (Dominika Bernáthová), Maitrea.cz. Foto 1, foto 2, foto 3.

Podrobnější informace si můžete přečíst také v Literárních novinách zde.

Španělština je druhým nejvlivnějším světovým jazykem

Studium španělštiny je v poslední době čím dál tím populárnější i u nás v České republice. A není čemu se divit. Nejen, že třeba cestování po Kolumbii dostane nový rozměr, pokud ovládáte španělštinu aspoň na komunikativní úrovni a můžete tak lépe poznat místní obyvatele, jejich zvyky a životní příběhy, ale tento jazyk se vám může hodit i v jiných ohledech. Španělština je totiž oficiálně druhým nejvlivnějším světovým jazykem v kulturní i ekonomické oblasti, hned po angličtině.

Začít se učit španělsky není tedy rozhodně špatný nápad. Na světě je totiž celkem 559 miliónů lidí, kteří mají s tímto jazykem každodenní kontakt, z nichž přibižně 470 miliónů tvoří obyvatelé zemí, pro které je španělština mateřským jazykem. Zbytek pak zahrnuje ty, kteří španělsky mluví, i kdyby jen částečně, a ty, kteří se španělštinu učí. A i když se to možná bude zdát zvláštní, v současné době je již více rodilých mluvčích španělštiny než angličtiny.

Španělština zůstává třetím jazykem v pořadí v počtu uživatelů na světě, třetí v počtu stránek na internetu, nicméně v kulturní a ekonomické oblasti se přehoupla na druhou příčku. Údaje pochází z ročenky Institutu Cervantes, ze kterých vyplývá, že co se týká mezinárodního vlivu, španělštinu překonává jen angličtina. Jinými slovy, španělština má významnější světové postavení než třeba čínština nebo arabština, ani nemluvě o jiných jazycích.

Vliv jazyka je určen počtem osob, které žijí v zemích, kde je daný jazyk oficiálním jazykem, dále jeho podílem na mezinárodním obchodu, generací kulturních a vědeckých produktů (včetně filmů, knih, internetových stránek, apod.) a počtem osob, které se daný jazyk učí. Každý jazyk má své silnější a slabší stránky. Názorným příkladem je čínština, která má velký počet rodilých mluvčích, nicméně počet dalších uživatelů je marginální. Narozdíl od angličtiny a čínštiny, užívání španělštiny rostlo v posledních dvaceti letech rychleji. I uživatelů internetu, kteří spolu na síti komunikují španělsky, přibývá, i když jejich podíl je oproti angličtině i čínštině stále ještě nesrovnatelný. Obdobná situace panuje na sociálních sítích, kde však španělštině patří neoddiskutovatelné druhé místo (hned za angličtinou) a její užívání nadále roste.

Mezi zeměmi Latinské Ameriky zaujímá Kolumbie se svými téměř 48 milióny obyvatel druhou příčku v počtu rodilých mluvčích (první je Mexiko). Zajímavé přitom je, že Spojené státy se svými více než 41 milióny španělsky mluvících obyvatel nejsou za těmito počty daleko. Dokonce samotný americký úřad pro sčítání lidu předpovídá, že v roce 2050 bude latinskoamerická populace žijící na území USA vůbec největší skupinou uživatelů španělštiny na světě (s přibližně 133 milióny osob). Rostoucí vliv španělštiny v kulturní a ekonomické oblasti je dán i tím, že většina území spolu geograficky sousedí a tak je i spolupráce jednodušší, dále současným ekonomickým růstem řady těchto států a jejich vlivem na mezinárodní kulturní scéně.

Zdroj: ElTiempo.com (Diego Alarcón). Foto 1, foto 2, foto 3.

Svátek knih a literatury ve městě Medellín

V pátek 11. září začal v Medellínu desetidenní svátek pro všechny milovníky knih a literatury. Až do 20. září na návštěvníky, a to už po deváté, čekají samozřejmě především knihy předních nakladatelů, ale také kulturní akce, výstavy, workshopy, akademické debaty a dokonce i karnevalové průvody. Číst život, vychutnat si ho a nechat se okouzlit jeho příběhy, takové je motto tohoto ročníku.

Místo konání je tradičně poněkud netradiční. Toto významné literární setkání totiž probíhá v místní botanické zahradě, planetáriu a univerzitě kraje Antioquia. A právě příjemné prostředí severní části města odlišuje typické knižní veletrhy od této knižní slavnosti pořádané pod širým nebem. Akce totiž není primárně zaměřená na prodej knih, jak tomu obvykle bývá, ale na propagaci četby jako takové, třeba i prostřednictvím možnosti setkat se s oblíbenými autory.

Hosté přijedou například z Argentiny, Čile, Venezuely, Mexika, ale také Kanady. Mezi nimi vyniká například španělský spisovatel, scénárista a filmový režisér Ray Lorig nebo čilská spisovatelka Carla Guelfenbein. O své literární znalosti a zkušenosti se podělí také známá britská beletristka Nell Leyshon nebo antropolog a dokumentarista, expert na oblast Amazonie, Wade Davis, který si popovídá s režisérem filmu Objetí hada (El abrazo de la serpiente), Cirem Guerrou. Nebudou chybět ani reprezentanti domácí kolumbijské scény, mezi nimi Alberto Salcedo Ramos, Piedad Bonnet či Juan Manuel Roca.

Pořadatelé také představí novou cenu za literární zásluhy, která se začně udělovat od příštího roku. Ponese jméno významného básníka Leóna de Greiffa, rodáka právě z Medellínu, a bude oceňovat celkové dílo básníků v sudých letech a autorů románů a povídek v letech lichých. Nezávislá mezinárodní porota přitom bude akceptovat přihlášky z celé Latinské Ameriky, včetně Brazílie, a Španělska.

Speciálnímu vyznamenání se pak dostane kolumbijskému spisovateli Pablu Montoyovi, který letos získal důležitou Mezinárodní cenu románu Rómula Gallega, pojmenovanou po venezuelském romanopisci a politikovi. Připojil se tak k řadě světoznámých latinskoamerických autorů a to díky svému dílu Triptych hanebnosti (Tríptico de la infamia), které přibližuje komplexní vztahy mezi starým a novým kontinentem v prvních letech života Ameriky na pozadí neklidného 16. století.

Jednou z letošních novinek je prostor věnovaný knihám vydaným místními fakultami vysokých škol. Pro děti a mládež bude opět vyhrazený speciální salón, letos inspirovaný dílem Roberta Louise Stevensona, autora cestopisů a dobrodružných románů. Zahrada živé četby pak nabídne bohatý program s různými aktivitami pro děti i dospělé, ale také třeba handikepované osoby či milovníky komixů. Zcela nově je otevřen digitální salón, kde se zájemci mohou seznámit s různými formáty literatury.

Pro odborníky z oboru překladatelství je připraveno setkání překladatelů s hosty z Francie, Holandska nebo Německa, kteří do různých jazyků přeložili díla řady latinskoamerických autorů.

Specifická výstava probíhá ve spolupráci s metrem Medellínu, zdejším symbolickým dopravním prostředkem. Ve třech vagónech metra najdou cestující až do konce září panely s charakteristickým výrokem nebo frází celkem 20 místních spisovatelů, kteří ovlivňují literární scénu města dodnes. Výstava je nazvaná Mezi řádky, velký okamžik literatury kraje Antioquia.

Více informací nalezenete na oficiální stránce akce: www.fiestadellibroylacultura.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Další zdroje: ElTiempo.com, Semana.com, RedDeBibliotecas.org.co.

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na obor čeština pro cizince, a dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče na obory: učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Podrobné informace včetně online přihlašovacího formuláře naleznete na webové stránce Domu zahraničních služeb v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Studium na VŠ (zde).

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem zastupitelského úřadu ČR (ZÚ či GK) je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ/GK na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR.

Termíny pro zaslání přihlášek na ZÚ jsou:
– pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až únor 2016) do 5. března 2015;
– pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až červen 2016) do 5. března 2015;
– pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016 až červen 2016) do 5. srpna 2015.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Termín kurzu: 24. 7. až 21. 8. 2015.

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Podrobné informace a formulář k přihlášení je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Kurz češtiny (zde). Přihlášku včetně jedné kopie a potřebné dokumenty (doporučení krajanského spolku a stanovisko ZÚ) je třeba zaslat na ZÚ do 5. března 2015.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. 8. až 4. 9. 2015.

Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Programy – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) – Kurzy a studenti – Kurz metodiky (zde) a zaslat ho společně s kopií a doporučeními (krajanského spolku a ZÚ) na ZÚ do 5. března 2015.

 

Zdroj: www.mzv.cz/bogota.

Návštěva zástupců VŠB-Technické univerzity Ostrava v Kolumbii

Zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava navštívili ve dnech 19. – 28. března 2014 Kolumbii, aby navázali spolupráci v oblasti technického vzdělávání a hledali společné zájmy ve výzkumu a vývoji se svými kolumbijskými kolegy. Jedním z klíčových témat, kterému se na univerzitě v Ostravě věnují, je totiž hornictví a ekologická těžba.

Technickou univerzitu zastupovali přímo její rektor Prof. Ivo Vondrák a bývalý děkan Hormicko-geologické fakulty a dnešní ředitel Institutu čistých technologií Prof. Vladimír Slivka.

Návštěva byla zahájena ve městě Bucaramanga a to podpisem dvou dohod s univerzitami UNAB (Autonomní univerzita Bucaramangy) a Univerzitou Santo Tomás. V Bogotě pak proběhlo setkání s nejvyšším vedením Universidad Central a s děkany jednotlivých fakult. Výhledově se uvažuje o možnostech úzké spolupráce na vzdělávacích projektech organizovaných Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbie.

Studujte španělštinu v Kolumbii

Kolumbie jako ideální místo pro studium španělštiny (kastilštiny) – právě takto představují zemi nové stránky kolumbijské vlády. Podle průzkumů by se právě španělština měla stát v roce 2050 druhým nejrozšířenějším jazykem na světě, hned po čínštině.

Na www.spanishincolombia.gov.co mohou cizinci najít kurzy kastilštiny na 20 uznávaných univerzitách země, a to ve městech Bogota, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales a Bucaramanga.

Cílem nové iniciativy je zvýšit počet cizinců, kteří se v zemi chtějí učit španělsky, o 30 % vzhledem k současnému stavu, kdy podle odhadů přijíždí přibližně 1800 zahraničních studentů ročně, zejména z jihovýchodní Asie.

Vláda proto zřídila stránku, na které mohou zájemci najít přehledné a stručné informace o jednotlivých programech a kurzech, včetně jejich délky a ceny, vše na jednom společném portálu.

Na stránce jsou také základní údaje o zemi, její kultuře, tradicích i cestování a sportu. Očekává se, že během následujících tří měsíců stránku navštíví více než 200 tisíc lidí.

První fáze kampaně se zaměří na přilákání studentů z Brazílie, východního pobřeží USA a z Jamajky, později pak na občany jihovýchodní Asie a Evropy.

V současné době jsou kurzy v Kolumbii ve srovnání s nabídkou například v Mexiku nebo Argentině i téměř o třetinu dražší: 4-6 měsíční kurz přijde na 4-7 miliónů pesos (tedy cca 41-72 000 Kč). Větší zájem zahraničních studentů by měl tyto náklady snížit.

Podle Mezinárodního systému oficiální výuky španělštiny jako cizího jazyka (SICELE) existuje na světě celkem 77 uznávaných institucí vyučujících tento jazyk, z nichž se 34 nachází ve Španělsku a 43 v Latinské Americe (včetně 20 v Kolumbii).

Kolumbie se může pochlubit výbornou akademickou úrovní svých institucí, jazykovou a kulturní rozmanitostí, stejně jako neuvěritelnou biodiverzitou. Kolumbijská španělština je navíc uznávána pro svůj přízvuk, větnou kompozici i slovní zásobu. Je to také země nositele Nobelovy ceny za literatura (Gabriel García Márquez), ale i jiných významných gramatiků, spisovatelů a literátů.

Kampaň zastřešuje významný kolumbijský Institut Caro y Cuervo, který obdržel v roce 1999 Cenu prince Asturského (Premio Príncipe de Asturias) za svůj “Slovník tvorby a systému kastilského jazyka”.

Zdroj: www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/colombia-se-promociona-como-destino-ideal-para-aprender-espanol_12959382-4