Na českém konzulátu v Bogotě lze nově platit kartou

Velvyslanectví České republiky v Kolumbii oznámilo, že od 3. května 2021 je možné uhradit konzulární a vízové poplatky nově také platební kartou (debetní či kreditní). Akceptována je většina běžných platebních karet, například Visa či Mastercard. Jedinou výjimku tvoří karty American Express, které k úhradě použít nelze. Zůstává možnost platit poplatky v hotovosti a to v kolumbijských pesos nebo amerických dolarech.

Platba kartou je účtována za sazbu v českých korunách. Výjimkou jsou žádosti o schengenské vízum, které jsou účtovány za fixní částku v eurech. Směnný kurz je stanovován aktuálně bankou žadatele, finální částka v pesos nebo dolarech se tak může lehce lišit od poplatku v hotovosti (nárůst o bankovní poplatky).

Přehled nejčastějších konzulárních poplatků v českých korunách naleznete na stránkách české ambasády v Bogotě zde.

Kvůli současným opatřením, která byla zavedena Ministerstvem zdravotnictví pro příjezd do České republiky z Kolumbie, pozastavilo Velvyslanectví v Bogotě ode dne 27. dubna do odvolání přijímání žádostí o víza či dlouhodobé a trvalé pobyty. Ostatní konzulární agendu (pasy, legalizace apod.) však můžete i nadále na české ambasádě vyřídit. Více se dozvíte zde.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1.

Rozhovor s českou velvyslankyní při její návštěvě města Bucaramanga

Ve dnech 21. až 23. dubna zavítala velvyslankyně České republiky v Kolumbii, paní Kateřina Lukešová, na oficiální návštěvu Bucaramangy, hlavního města kraje Santander.

Místní deník zvaný Vanguardia následně zveřejnil podrobnosti o této návštěvě zaměřené na zviditelnění České republiky a posílení vzájemné spolupráce ve třech hlavních oblastech: kultura, technologická řešení v oblasti smart cities a technologie v oblasti vodohospodářství.

Jak připomíná deník Vanguardia, Kateřina Lukešová pochází z Prahy, které se přezdívá zlaté město. Bucaramanga má ale také své přezdívky, říká se jí hezké město nebo město parků. Paní velvyslankyně byla ve městě poprvé. Česká republika, která navázala diplomatické vztahy s Kolumbií v roce 1993, má však v Bucaramanze od roku 2012 honorární konzulát. V posledních letech se navíc vzájemný vztah obou zemí prohloubil prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce.

Při své návštěvě navázala paní velvyslankyně zajímavé vztahy se zastupiteli města. Přesněji řečeno, navštívila město, aby podpořila výměnu znalostí, zkušeností a technologií, které jsou, dle jejich slov, „nezbytné pro posílení oblastí jako je kultura, smart cities, ochrana vodních zdrojů a mobilita, mimo jiných aspektů.“

Paní velvyslankyně také poznala kulturní ikony města jako je divadlo Teatro Santander či kulturní instituce Casa de Cultura a Centro Cultural del Oriente Colombiano. Ohromila ji dále přírodní oblast Páramo de Santurbán. Ostatně sama požádala o prohlídku tohoto jedinečného ekosytému, který označila za „vodní zdroj pro přežití více než 2,2 miliónů lidí, kteří obývají různá městečka kraje Santander.“

Podle deníku má přítomnost české diplomatky ve městě zásadní význam, protože se očekává uzavření důležitých dohod o spolupráci ve třech již zmíněných oblastech. O těchto i jiných tématech hovořila paní velvyslankyně v rozhovoru ve španělštině, který si můžete poslechnout na následujícím odkazu zde. Takto rozhovor shrnuli v textu článku na stránce deníku Vanguardia.

1. KULTURA

Praha, Vaše rodné město, je opravdovou kulturní ikonou Evropy, ostatně byla institucí UNESCO prohlášena za světové dědictví. Nachází se tam významné památky jako orloj, Prašná brána, Staroměstské náměstí, slavný Karlův most. Co se snaží v kulturní oblasti najít Vaše země ve městě jako je Bucaramanga? „Víme, že Bucaramanga je velmi kulturní město a navzdory tomu, že v posledním roce byla kulturní agenda kvůli pandemii pozastavena, zdá se nám atraktivní, například, poznat, jak probíhala rekonstrukce historického divadla Teatro Santander. Také jsme přijeli slavnostně otevřít Náměstí vlajek (Plaza de las Banderas) kulturního domu Casa ‘Custodio García Rovira’, kde aktuálně visí vlajky zemí, které mají v hezkém městě své konzuláty, mezi nimi i má země, Česká republika. Zároveň jsme si připomněli výbornou kulturní práci, kterou realizuje kulturní centrum Centro Cultural del Oriente Colombiano a místní kulturní institut Instituto Municipal de Cultura de la Alcaldía. Tyto instituce i přes provozní omezení, která přinesla sanitární krize, neustaly ve své práci a nadále školí a podporují umělce, zejména mládež ze školy umění Escuela Municipal de Artes y Oficios.“

Vy jste absolventkou Filozofické fakulty jedné z nejstarších a nejprestižnějších vysokých škol ve střední a východní Evropě: Univerzity Karlovy. Co mohou očekávat studenti našeho města od dohod s Vaší zemí v oblasti vzdělání? „Víme, že Bucaramanga je také velmi akademicky orientované město, proto mohou mladí lidé očekávat velkou podporu našich univerzit s ohledem na stipendia a výzkum. Budeme pracovat jak ve vzdělávací, tak technologické oblasti. Jakmile přejde pandemie, bude možné specifikovat aktivity, které více propojí naše země a umožní obyvatelům kraje Santander využít výhod těchto dohod, stejně jako vést důležitá kulturní vyjádření, jak v mé zemi, tak tady.“

2. SMART CITY

Velký technologický rozvoj Vaší země spojený s tzv. smart cities, neboli inteligentními městy, přinesl řadu projektů týkajících se energetiky a informačních technologií. Například Praha má projekty zaměřené na dopravu, cestovní ruch a přenos dat. Vidíte jako reálné, že město jako Bucaramanga může pokročit v tomto typu technologií stejně jako Česká republika? „Samozřejmě, že je to možné. Rozvoj digitálních nástrojů, které přispívají k vytvoření inteligentních měst, je světová tendence, jejímž cílem je využít technologie ke zlepšení městských služeb a životního prostředí, a tímto způsobem nabídnout lepší kvalitu života svým obyvatelům. Inovace, zkušenosti, tvorba a využití vědeckých technologických znalostí tvoří pevné základy pro růst a úspěšný ekonomický výkon firem a samozřejmě také měst; myslím si, že Bucaramanga nemá proč být tomuto vzdálena. Je potřeba pochopit, že například cesty a veřejná prostranství nejsou určené pro automobily, které znečišťují, ale k tomu, aby si jich užili kolemjdoucí.“

V tomto duchu radnice města uskutečnila veké investice do cyklostezek. Nicméně nedostatek občanské kultury a v jiných případech i špatný plán těchto úseků zamezili rozvoji dané iniciativy. Co se můžeme naučit my obyvatelé Bucaramangy ze zkušeností získaných v České republice? „Trvám na tom říct obyvatelům inteligentních měst, že ulice by měly být příjemnými místy, že je nutné přijmout jiné způsoby dopravy, které neznečistí vzduch. Infrastruktura pro cyklisty je určitým symbolem k udržitelné mobilitě a lepší kvalitě života pro všechny; ale toto nefunguje, pokud obyvatel nerozumí hodnotě těchto úseků. Moje výzva tak směřuje k respektování těchto prostorů.“

3. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

Odborníci tvrdí, že polovina obyvatel České republiky by mohla trpět nedostatkem vody v důsledku klimatické změny, a upozorňují na to, že by to mohlo způsobit dramatický problém pro zdroje Vaší země. Zmiňuji to proto, že jste přijela do Bucaramangy také s cílem pokročit v agendě mezinárodní technické spolupráce, především v oblasti ochrany zdrojů pitné vody. Co se může naučit Česká republika od Bucaramangy v této problematice? „Přesně řečeno, přijeli jsme zblízka poznat plány ochrany, které místní vodárny Acueducto Metropolitano realizují v 12 tisících 300 hektarech v okolí vodních zdrojů. Má země považuje výměnu znalostí, zkušeností a technologií za nesmírně důležitou pro posílení oblastí jako je životní prostředí. Je nezbytné, aby si všichni byli vědomi toho, že je důležité pokračovat s touto prací ochrany každého z rozličných ekosystémů a vodních zdrojů kraje Santander.“

V průběhu druhého dne Vaší návštěvy jste zavítala na tato vodárnami chráněná území v ekosystému Páramo de Santurbán a potoku La Honda, stejně jako v lesích Bosque Alto Andino. Řeknu Vám, že v našem kraji úloha komunity a sociálních organizací v ochraně tohoto párama byla neotřesitelná, jsou rozhodnuti zajistit jeho zachování. Jaký je Váš názor na tento ekosystém? „Jedná se o magická místa, kde se rodí život. Měla jsem příležitost mluvit se starostou Bucaramangy, který má jasno v tom, že je důležité páramo chránit. Tleskám občanské společnosti, že se za tímto účelem spojila. Párama jsou nepostradatelnou součástí cyklu vody a v případě párama Santurbán jde o strategickou rezervu pro zachování sladkvodního zdroje vody tohoto kraje i Kolumbie. Nemůžete přestat být ostražití, protože voda je život. Mějte na paměti, že to, co se stane s tímto posvátným místem, se stane precedensem pro zemi i celý svět.“

PROFIL
Jméno: Kateřina Lukešová
Datum narození: 11. července 1957.
Věk: Brzy oslaví 64. narozeniny.
Místo narození: Praha, Česká republika.
Rodinný stav: Vdaná.
Aktuální pozice: Velvyslankyně České republiky, od září 2019.
Studium: Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; magisterský titul v českém, francouzském a španělském jazyce a literatuře; a Ph.D. v oboru Románská filologie, na stejné univerzitě.
Jazyky, které ovládá: Francouzština, angličtina, španělština, ruština, italština a samozřejmě čeština.
Předešlé pozice: Mezi léty 1981 a 1994 vyučovala dějiny divadla a literatury na Pražské Akademii výtvarných umění. V letech 1995 a 1996 byla zástupkyní ředitele Odboru států západní Evropy. Mezi roky 2011 a 2014 byla ředitelkou Diplomatického protokolu a ředitelkou Odboru amerických států.
Dále působila jako ministerská poradkyně a zástupkyně vedoucího mise ČR v Paříži. Zastávala také další diplomatické funkce, konkrétně, byla Velvyslankyní ČR v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství, Španělském království a Andorském knížectví.
Je nositelkou lucemburského vyznamenání Grand-Croixdu Mérite.
Zdroje: Vanguardia.com, Mzv.cz/bogotaFoto 1 – 3, foto 4, foto 5.

První akce v rámci projektu Alumni Networking

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zve všechny bývalé zahraniční studenty českých vysokých škol na první online setkání v rámci projektu Alumni Networking programu Czech Republic Alumni. Jeho cílem je sdružovat a podporovat zahraniční studenty a absolventy, kteří studují nebo studovali na českých vysokých školách. Akce proběhne dne 5. května 2021 od 16:00 do 17:30 hodin středoevropského času. Vstupné je zdarma, počet míst je však omezen. Zájemci se musí zaregistrovat co nejdřív a nejpozději do 28. dubna 2021 zde.

Speciálním hostem bude vítěz International Alumni Award 2020. Podělí se o své zkušenosti se studiem a životem v České republice a také prozradí, kam se ubíraly jeho kroky po studiích. Všichni účastníci setkání se následně budou moct do konverzace zapojit a přidat své zážitky a příběhy. Komunikace bude probíhat v angličtině, ale zájemci budou mít i příležitost procvičit si češtinu.

Další informace o akci najdete na webových stránkách Study in the Czech Republic.

Slaví se Den španělského jazyka

Duben je měsícem španělského jazyka. Konkrétně 23. dubna si od roku 2010 Organizace spojených národů a hispánský svět oficiálně tento jazyk připomínají. Toto datum totiž odpovídá dnu úmrtí jednoho z nejznámějších španělských spisovatelů Miguela de Cervantese, autora románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. V kulturních a jazykových institucích různých zemí se tak pořádají rozličné akce s literární a jazykovou tématikou.

I Google letos připomíná den španělštiny a to doodlem odkazujícím na typické písmenko španělské abecedy “ñ”, které má jako jediné původ přímo ve Španělsku. Proto je eñe zároveň i symbolem hispánského dědictví a identity. Tvůrcem doodlu je umělec Min, pracující v Barceloně, který se inspiroval geometrickými tvary a barvami vlajek hispánských zemí.

Toto písmenko se však poprvé objevilo ve slovníku Španělské královské akademie (Real Academia Española, RAE) až v roce 1803, i když jeho původ spadá do období o téměř tisíc let dříve. V latině však ani “ñ” ani odpovídající zvuk neexistovali. Ikonické písmenko vzniklo ve středověku, když se z latiny začaly vyčleňovat románské jazyky, tedy kastilština, francouzština a italština. Tehdy se objevil nasální zvuk, u kterého se při vyslovení hřbet jazyka opírá o patro a který je známý jako eñe.

Tím, že nic takového latinská abeceda neznala, museli tehdejší písaři najít způsob, jak tento zvuk zobrazit v textech románských jazyků. Od 9. století tak opisovači začali přepisovat daný zvuk ve třech různých variantách. V jednom textu se přitom mohly objevit všechny tři možnosti (tj. nn, gn a ni), protože neexistovala žádná ucelená pravidla. Ti, kteří užívali zdvojené “n” postupně začali tuto formu zkracovat tak, že ponechali jen jedno “n” a nad něj udělali čárku, vlnovku charakteristickou pro dnešní podobu písmene.

Ve 13. století v rámci ortografické reformy krále Alfonse X. Kastilského, zvaného též Moudrý nebo Učený, byla zvolená právě možnost “ñ” jako ta nejvhodnější. V průběhu 14. století se užívání tohoto písmene rozšířilo v praxi a Antonio de Nebrija ho zahrnul i do první gramatiky kastilštiny z roku 1492. Ve španělštině se tak používá “ñ”, ale italština a francouzština zvolily variantu “gn” (Espagne, Spagna), portugalština “nh” (Espanha) a katalánština “ny” (Espanya).

Písmenko “ñ” (a odpovídající zvuk) používají také galijština a asturština, v Latinské Americe pak i řada indiánských jazyků jako je mixteco, zapoteco, otomí, quechua, aymara, guaraní nebo mapuche. Mnoho těchto jazyků totiž nedisponovalo psanou podobou v době, kdy v 16. století vstoupili na kontinent Španělé. Proto ty jazyky, které měly obdobný zvuk, převzaly španělské písmeno. Respektive, systémy písma těchto jazyků byly často implementovány právě lingvisty ze Španělského království.

Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Podle údajů Institutu Cervantes z letošního roku má španělštinu jako rodný jazyk 472 miliónů lidí, což z ní dělá druhý nejčastější mateřský jazyk, hned po mandarínské čínštině. Písmenko “ñ” se přitom nachází ve více než 17700 španělských slovech.  I přesto se v digitální éře potýká s problémy. Na počátku devadesátých let minulého století chtěly dokonce některé evropské státy prosadit prodej klávesnic bez tohoto písmena. Tato iniciativa však byla kategoricky odmítnuta řadou politiků i intelektuálů, včetně známého kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze.

V Kolumbii pak při příležitosti letošní oslavy Dne jazyka vyšlo třetí vydání slovníku obyvatel Bogoty. Spisovatel Andrés Ospina pracoval 12 let na sbírce slov a výrazů, která odráží kreativitu a důvtip místních. Nově je navíc obohacena i o výrazy používané u specifických populačních skupin jako jsou vězni, mladí lidé žijící na ulici, nebo uživatelé sociálních sítí. V knize nazvané Bogotálogo se navíc objevují fotografie, které ukazují, jak se změnil každodenní život v kolumbijském hlavním městě v průběhu let, dále také různé lingvistické hry a aktivity. Publikace je k dostání v místních knihkupectvích, ale dostupná je i v digitálním formátu na webové stránce idpc.gov.co.

Zdroje: Bbc.com, CnnEspanol.cnn.com, Semana.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Křest španělského překladu knihy Ivana Krause

Kolumbijští milovníci literatury si nově mohou pořídit španělský překlad knihy Kůň nežere okurkový salát (El caballo no come la ensalada de pepino) českého spisovatele, herce a loutkoherce Ivana Krause. Křest knihy proběhl ve čtvrtek 25. března v odpoledních hodinách v bogotském knihkupectví Santo y Seña.

Prostřednictvím streamingu Ivan Kraus pohovořil se zástupcem kolumbijského vydavatelství Rey Naranjo, Johnem Naranjem, ale také s překladatelkami své knihy, svou sestrou Eliškou Krausovou a Annou Oviedovou, která působí jako hospodářka na Velvyslanectví České republiky v Bogotě. Této příjemné akce se zúčastnili také další zástupci české ambasády v Kolumbii, včetně paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové.

Ivan Kraus se narodil 1. března 1939 v Praze. Jako herec a autor působil v různých pražských malých a kabaretních divadlech. Mezi léty 1968 a 1990 žil v exilu. Od roku 1971 pracoval v Německu, později se přestěhoval do Francie, ale v průběhu let pobýval také ve spoustě dalších zemí. Později žil střídavě v Paříži a v Praze, ale nakonec se trvale usadil v České republice.

Kniha Kůň nežere okurkový salát z roku 1999 vypráví zážitky doktora filozofie, vracejícího se ze zahraničí poprvé do svobodné rodné země. Doktor s nadhledem a jistým překvapením sleduje počínání občanů v nové společenské situaci. Sleduje začátky svérázného podnikání na malém městě, vzájemné vztahy a pozoruhodnou realitu. Celá novela je spíše humorný popis pozorování, bez závěrečné pointy.

Španělský překlad knihy je k dostání například na stránkách kolumbijských nakladatelství Santo y Seña a Wilborada.

Pražské Jezulátko v Kolumbii

ASOCHECA připravila zajímavou publikaci ve španělštině o Pražském Jezulátku a cestách šíření jeho kultu v Kolumbii. Knížka je na prodej a v pdf formátu ji můžete nalézt také na naší webové stránce (když kliknete na následující fotografii).

Připravenu máme také virtuální prezentaci, která je k dispozici všem zájemcům zcela zdarma. Pro více informací nám prosím napište na email info@asocheca.org.

Sčítání lidu v České republice 2021

Na konci března 2021 proběhne v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. března 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.

Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Účastnit se sčítání jsou pak dále povinné fyzické osoby, kterým byl v zemi udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby jsou k dispozici různé jazykové verze sčítacích formulářů a případně vysvětlivky v jazycích běžných na českém území.

Sečíst se musí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku v republice trvalý či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Týká se to tedy většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování do ciziny oficiálně ukončuje trvalý pobyt v ČR. Je možné tak učinit online a to od 27. března prostřednictvím webu onlinescitani.cz, nebo v mobilní aplikaci, kterou lze nalézt v Google Play i App Store pod názvem Sčítání21.

K přihlášení je nutné zadat číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Elektronický sčítací formulář je stručný, uživatelsky přívětivý a obsahuje mnoho návodných vysvětlivek. Fyzický formulář za Vás může vyplnit i jiný člen Vaší domácnosti. Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi 10 minut a druhé části zhruba 5 minut pro každou osobu.

Pro více informací navštivte stránky Českého statistického úřadu: www.czso.cz, nebo přímo web www.scitani.cz.

Březen v Bogotě ve znamení kultury

Navzdory přetrvávající pandemii se v Bogotě začal postupně uvolňovat kulturní život. I když řada akcí se stále odkládá či přesouvá do virtuálního prostoru, v březnu jsou na programu znovu i presenční představení například v některých divadlech.

Emblematické divadlo Teatro de Cristóbal Colón se znovu otevřelo divákům už 4. března v duchu motta Znovu se setkáme. První večer patřil Národnímu symfonickému orchestru Kolumbie a skladbám Bacha, Brahmse a Mozarta. V průběhu roku se pak diváci mohou těšit na vlastní produkce, hudební vystoupení, Brazílii jako čestného hosta, domácí umělce, ale také na nekonvenční formáty a show. Divadlo Jorge Eliécer Gaitán zahájilo novou sezónu 12. března dílem Campo Muerto uměleckého spolku Danza Común. Hra se zamýšlí nad násilím a vnitřním vysídlením osob v Kolumbii, ale také nad sílou Kolumbijců vzdorovat, zachovat si život a vyjít z těžkých událostí posíleni.

Národní divadlo v Bogotě je jednou z nejreprezentativnějších kulturních institucí země. V březnu slaví 40 let od svého založení a při této příležitosti se otevírá publiku s presenčními představeními, novým hybridním formátem, ale také prvním divadelním seriálem Kolumbie. Ten začal 11. března prvním dílem nazvaným 1980, po kterém bude následovat každý měsíc další díl z celkových 12 kapitol. Při presenčních představeních je přitom k dispozici jen 21 % kapacity divadla. Zájemci mohou shlédnout jednotlivá představení také přes streaming z pohodlí svého domova.

A digitální prostor nabízí ještě více. Na programu figuruje například dílo nazvané Pozvání (La invitación), které se stalo jedním z nejúspěšnějších projektů TN Digital a na žádost publika se jeho vysílání prodloužilo i na měsíc březen. Každou březnovou sobotu v osm hodin večer tak začíná setkání dvou párů, které konverzují, vtipkují, připíjejí si, až po chvíli ticha najednou přistupují ke kaskádě polopravd, jedovatých poznámek i vzájemných nařčení.

Jelikož je březen měsícem, kdy se připomíná Den žen, tak i ženy mají v kulturní agendě kolumbijského hlavního města své místo. Od 9. do 31. března se milovníci sedmého umění mohou těšit na cyklus nazvaný Dát nový význam obrazům (Resignificar las imágenes), zorganizovaný místním institutem umění a filmovým archívem. Program nabízí 12 snímků rozdělených do 5 sekcí, které přiblíží pět desetiletí filmové tvorby kolumbijských režisérek jako je Marta Rodríguez, Patricia Restrepo či Camila Loboguerrero. Jejich pohled a kritické myšlení o realitě Kolumbie v rámci jejich celovečerních filmů je možno shlédnout presenčně v hlavním sále filmotéky, ale i ve virtuálním prostředí zde.

Ve dnech 11. až 20. března si na své přijdou také milovníci cirkusových představení. Společnost La Ventana Circo totiž každý večer od sedmi hodin uvede dílo Vitorino Figari aneb let žirafy, cirkusovou operetu s prvky detektivního thrilleru a černého humoru. Tato práce režisérky a producentky Eriky Ortega získala stipendium Sekretariátu kultury, rekreace a sportu Bogoty. Divadlo má omezenou kapacitu, proto je nutné se předem zaregistrovat.

V průběhu celého března Francouzská aliance v Bogotě slaví měsíc frankofonie. Probíhá tak celá řada akcí zaměřených na literaturu, poezii, filmovou tvorbu a další umělecká vyjádření, a to jak virtuálně, tak presenčně. Například v posledním březnovém týdnu se uskuteční virtuální festival krátkometrážních snímků, které vyzdvihnou francouzský jazyk i kulturu země. Celý program můžete naléze na webové stránce zde.

Fuentes: Semana.com, Revistac.com, Infobae.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Připomínka obětí vyvraždění terezínského rodinného tábora

V noci z 8. na 9. března 1944 se odehrála největší jednorázová masová vražda v historii Československa. Zbytečně byl zmařen život 3792 československých občanů v rámci nacistické koncepce konečného řešení židovské otázky.

Letošní uctění památky obětí vyvraždění terezínského rodinného tábora BIIb v Birkenau bylo vysíláno živě včera 8. března od 17:45 hodin středoevropského času. Akce symbolicky vystavěla světelný most mezi nádražím Bubny, přes které byla deportována do terezínského ghetta většina obětí, Ministerstvem zahraničních věcí v Praze a místem činu vraždy v Osvětimi. Připomněla tak, že dnešní společnost na oběti holocaustu nezapomene, protože každý tehdy někoho ztratil, aniž si to uvědomuje.

Pietní akt můžete shlédnout na kanálu Youtube Ministerstva zahraničních věcí ČR: youtube.com. Součástí je předtočená vzpomínka přímo z nádraží Bubny, kterou doprovází Wiegala (ukolébavka) od Ilse Weberové v podání mezzosopranistky Edity Adlerové. Studenti gymnázia přednesli parafrázi Ježkova blues Svět naruby nazvanou Kufr naruby.

Na tento úvod navazuje online stream z prostranství před Černínským palácem, kde po úvodu  zvláštního zmocněnce pro holocaust Roberta Řeháka zaznělo, mimo jiné, houslové sólo ze sonáty Viktora Ullmanna v podání Jana Mráčka. Vzpomínka vyvrcholila rozsvícením šesti svící. Zároveň byla svíce zapálena i na autentickém místě bývalého „lágrbaráku“ BIIb v Birkenau.

Tuto vzpomínkovou akci zorganizoval Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Židovskou obcí Praha, Terezínskou iniciativou a Památníkem Osvětim-Birkenau. Terezínský tábor byl pak definitivně zlikvidován v červenci roku 1944. Na červenec se tak připravuje velký koncert.

Více informací k celé akci naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: mzv.cz.

Začíná virtuální karneval umění města Barranquilla

První březnové dny patří na kolumbijském pobřeží Karibiku umění. Od 1. do 7. března se totiž koná Mezinárodní karneval umění města Barranquilla, pořádaný nadací Fundación La Cueva. Od svého počátku toto každoroční setkání přibližuje pohledy spisovatelů, grafiků, malířů, sochařů, fotografů, filmových tvůrců, herců i dalších osobností světa umění, kteří sdílejí s místním publikem své způsoby tvorby a inspirace.

Letos navíc festival slaví 15. narozenniny, i když v netypickém, převážně digitálním formátu. Tradiční debaty a koncerty tak neprobíhají v uzavřených sálech, ale jsou živě přenášeny prostřednictvím Facebooku a kanálu YouTube pořádající instituce. Obvykle akce propojuje diváky a umělce po dobu čtyř dní, ale tentokrát probíhá karneval celý týden a to v duchu motta Reflexe jako podívaná. Všechny debaty a vystoupení v rámci festivalu jsou přístupné zdarma.

Naplánované jsou i akce s přímou účastí diváků, ale pouze na otevřených prostranstvích města jako je nábřeží řeky Magdaleny či stanice veřejné dopravy Transmetro. Italská umělkyně Lili Di Marco, která je autorkou letošního oficiálního plakátu, představí svou tvorbu na těchto veřejných místech v rámci městské intervence nazvané Ženy Lily (Las Mujeres de Lily). V různých částech města jsou také umístěny obrovské obrazovky, na kterých se promítají filmy a další vystoupení v reálném čase. K vidění budou například filmy režiséra Matea Garroneho, za které získal ocenění na významných filmových festivalech. Scénárista jednoho z jeho filmů, Massimo Gaudioso, se navíc zúčastní jedné z konferencí festivalu a přes virtuální platformu povede výukový workshop o filmovém scénáři. K očekávaným událostem patří také rozhovor herce jménem Enzo Staiola, hlavním hrdinou filmu Zloděj kol (Ladrón de bicicletas), klasiky italského neorealismu, s novinářkou a básnířkou z Kartageny Dianou Agámez.

Celý svět díky digitálním platformám bude moci shlédnout i vystoupení dalších umělců jako je spisovatelka Laura Esquivel, zpěvák Cuco Valoy, novinář Daniel Samper Pizano, literární kritik Gerald Martin či zpěvák Richie Ray.

Součástí programu jsou i vzpomínky na debaty a koncerty z minulých ročníků, do kterých se zapojily legendy světa umění jako je Roberto Fontanarrosa, Joe Quijano, Andy Montañez a  mnoho dalších. Historické momenty celého uměleckého karnevalu je možné si připomenout díky audiovizuálním dokumentům nazvaným Myslet na karneval a Patnáct let volného vstupu. Nebude chybět ani připomínka odkazu, který s velkou citlivostí zanechal Rafael Bassi Labarrera, kulturní akademik a intelektuál, který patřil k základním pilířům pořádající organizace až do svého úmrtí v dubnu minulého roku. V neposlední řadě si na své přijde i dětské publikum.

Celý program a podrobnější informace naleznete na stránkách nadace Fundación La Cueva: fundacionlacueva.org.

Další zdroje: Infobae.com, ElTiempo.com. Foto 1, foto 2.