Pohádkový guláš – podcasty pro děti

První série podcastů s názvem Pohádkový guláš je sice určena především dětem krajanů v zahraničí, ale jistě se u něj pobaví i leckterý dospělý. Jedná se o známé pohádky, vyprávěné tak trochu jinak. Vypravěčem je totiž teta Ája z pouště, které při tvorbě zamotaných příběhů pomáhají právě české děti, ať již jsou ve světě kdekoli. Díly mají délku 15 – 20 minut.

Všechny epizody naleznete na webové stránce České asociace zde nebo na Spotify, Podchaser, Sticher, Amazon Music či Google podcast. Promo video k podcastu je k shlédnutí na drive.google.com. Podcastová série vznikla ve spolupráci s krajanským podcastem Epimoni a podcastovou guru Alenou Cicákovou (alias teta Ája z pouště).

Zapojit se přitom mohou i krajanské děti nebo skupiny dětí z celého světa. Stačí poskytnout hlasový nebo písemný záznam pohádky tak, jak se jí dítě zhostí. Příběh může převyprávět správně nebo úplně pomotaně, případně může dovyprávět nedokončenou pohádku tety Áji z minulého podcastu. Každý týden navíc organizátoři vyberou jednoho výherce, který získá cenu věnovanou nakladatelstvím Portál. Záznam společně s formulářem se souhlasem ke zveřejnění je potřeba zaslat na email: podcast@czechassociation.org.

Podcasting je zatím poměrně nový a dosud málo využívaný výukový nástroj. Jeho nespornou výhodou je jednorázový nebo opakovaný poslech kdekoliv a kdykoliv. V autě, po cestě do školy, na kroužky, na nákup. Pro pedagogy se dá využít v rámci hodiny, o přestávce nebo třeba jako netradiční bonusový domácí úkol. Poslech také podporuje oblast lidského učení a pamatování tzv. prozódie, jinými slovy také hudebnost či zvukomalebnost slov. Jedná se totiž o zvukovou stránku jazyka, díky níž dovede posluchač lépe vycítit význam vět z užitého tónu hlasu vypravěče. Děti si během poslechu automaticky samy vybavují v mysli obrazy a učí se rozumově zpracovávat text a současně chápat jeho informační obsah. Neopomenutelnou devizou je také poskytnutí modelů pro správné čtení nahlas a interpretační přednes, jenž se díky schopnostem zkušeného vypravěče přenáší na malého posluchače soustředěného na mnohem vyšší úrovni než při obvyklém sledování televize.

Zdroj: CzechAssociation.org.

Letní školy slovanských studií 2022

Velvyslanectví České republiky v Kolumbii oznámilo, že i letos proběhnou intenzivní kurzy českého jazyka, literatury a kultury, známé jako Letní školy slovanských studií. Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí také stipendia pro vybrané zájemce o účast na těchto kurzech.

Kurzy pořádá několik veřejných vysokých škol v České republice. Konají se každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 3 do 4 týdnů. Jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky, kteří jsou starší 18 let. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu.

Pro Kolumbii je letos vyhrazeno jedno stipendium a to na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kolumbijští zájemci o stipendium musí podat přihlášku na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 28. února 2022. K přihlášce musí přiložit životopis v češtině či angličtině a kopii dokladu totožnosti. Samotné stipendium pak pokrývá ubytování a stravu, zápisné a výuku, výlety a exkurze organizované v rámci kurzu a někdy i lístky na městskou hromadnou dopravu. Nezahrnuje však náklady na mezinárodní dopravu, pojištění a vyřízení potřebných víz.

Během kurzu na Karlově univerzitě v Praze jsou dopolední hodiny vyhrazené intenzivní výuce češtiny, která probíhá ve skupinkách o velikosti maximálně 15 osob. Odpoledne se pak konají kulturní a společenské aktivity, zájemci se ale mohou zapsat také do nepovinných workshopů či chodit na individuální fonetické konzultace. Celkem proběhne 120 hodin, tj. 25 vyučovacích hodin týdně. O víkendech vyrážejí studenti na výlety do okolí. Na konci kurzu obdrží účastníci diplom o absolvování kurzu s finálním hodnocením. Zájemci se mohou také přihlásit na oficiální zkoušky z českého jazyka úrovně B1, B2 či C1.

Kromě stipendijních míst existuje možnost účastnit se kurzů Letních škol slovanských studií v roli tzv. samoplátce. Samoplátci si veškeré náležitosti k přijetí vyjednávají s příslušnými pořadatelskými školami osobně.

Podrobnější informace o kurzech a jednotlivé přihlašovací formuláře naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Virtuální debata o korespondenční volbě

Iniciativa Chceme volit distančně zve všechny zájemce z řad krajanů na již 6. virtuální debatu, která se uskuteční 4. 2. 2022 a ponese název Srdcem doma.

Toto datum hraje pro krajany důležitou roli. Na základě výzvy ministerstva zahraničí si Češi ve světě zvolili 4. únor za svůj významný den, konkrétně se jedná o den odchodu Jana Amose Komenského do exilu. Komenský, byť daleko od domova, zůstal srdcem vždy doma. Výše zmíněná iniciativa vyhlásila minulý rok (4. února 2021) kampaň na podporu uzákonění korespondenčního hlasování, která trvá dodnes.

Pozvánku na 6. virtuální debatu přijali následující hosté:
– Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární, MZV ČR.
– Pavel Pitel
, ředitel konzulárního odboru MZV ČR.
– Jiří Krátký
, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, MZV ČR.

Video-konference bude probíhat od 17:00 hodin středoevropského času, tj. od 11:00 hodin dopoledne kolumbijského času, a to přes platformu Zoom. V roli moderátorky debaty vystoupí Eva Hrnčířová, česká novinářka, reportérka a moderátorka.

K účasti na setkání je potřeba vyplnit následující přihlašovací formulář: https://forms.gle/S5xSS44Yeanj5HUm8. Odkaz na Zoom budou mít všichni přihlášení včas k dispozici. Debata se zaměří na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí a na otázky ohledně prosazení korespondenční volby, včetně uvedení dobrých příkladů z praxe od zahraničních sousedů. Dotazy mohou zájemci napsat přímo do přihlašovacího formuláře.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Asocheca společně s Velvyslanectvím ČR v Bogotě zvou všechny zájemce k účasti v jubilejním 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. Jedná se o jednu z největších a nejstarších výstav dětské výtvarné tvorby na světě. Akce vznikla v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se v roce 1973 stala výstavou mezinárodní.

Soutěž je určena pro děti ve věku 4 až 16 let, jednotlivce i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení. Děti mohou využít rozličné výtvarné techniky jako je kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, filmy a animace či výtvarné objekty z různých materiálů (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír). Přijímány jsou maximálně 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice.

Každý rok nese výstava unikátní téma, volené Památníkem Lidice ve spolupráci s UNESCO. V roce 2022 oslaví padesát let od svého vzniku Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V České republice se navíc v průběhu roku setkají muzejníci z celého světa na Generální konferenci ICOM – Mezinárodní rady muzeí. Pro letošní rok bylo tedy stanoveno téma MUZEUM. Děti se při tvorbě mohou inspirovat například nejrůznějšími sbírkami, které se v muzeích shromažďují, galeriemi se slavnými uměleckými díly, ale také muzei v přírodě, včetně botanických či zoologických zahrad. Muzeum je živoucím organismem se svou vlastní strukturou, na jehož chodu se podílí mnoho lidí, ale také návštěvníci. Děti mohou popřemýšlet i nad svými vlastními sbírkami pokladů, nad tím, jaké by bylo jejich vysněné muzeum, co by chtěli ukázat dalším generacím.

Pro registraci účasti je nutné vyplnit přihlášku zde. Uzávěrka přihlášek a zároveň poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic je 11. února 2022. Práce přitom musí fyzicky do Lidic dorazit do konce února. Dvoukolová mezinárodní porota zasedne v průběhu března a nejpozději v polovině května pak budou zveřejněny výsledky.

Od 2. června 2022 až do 1. února 2023 budou oceněné práce vystaveny v Lidické galerii. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí. Zaslané práce se nevracejí, ale po předchozí domluvě je možné neoceněné práce vyzvednout v Lidické galerii.

V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70 – 80 států světa. V roce 2018 získala výstava významné ocenění Gratias agit (dříve Cena Jana Masaryka Gratias agit) od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména země v zahraničí.

Podrobnější informace o podmínkách soutěže můžete nalézt na stránkách akce: www.mdvv-lidice.cz. Další zdroje: Foto 3.

Cena za literaturau pro děti a mládež a krajanské knihovny v zahraničí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásili 29. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem Ceny je zjistit, které knihy minulý rok děti nejvíce zaujaly, ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2021 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Akce tak upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

V rámci Ceny dětí hlasují malí čtenáři pro knihu, kterou v roce 2021 přečetli, bez ohledu na rok jejího vydání. Hlasování probíhá do 28. února 2022 včetně a to elektronicky či prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství je udělována na základě hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání v roce 2021. Letošní novinkou je speciální cena odborné poroty za počin knihoven v zahraničí. Tato iniciativa vznikla ve spolupráci s organizacemi Czech Association a Krajánek ve světě a upozorňuje tak na důležitou práci, kterou odvádí krajanské knihovny v zahraničí v oblasti čtenářské gramotnosti dětí.

Krajanské knihovny mohou přihlásit svůj počin přímo ve formuláři pro kategorii “Počin školních knihoven”. Budou tak zařazené nejen do hlavní soutěže všech knihoven, ale zároveň budou soutěžit o speciální cenu českých knihoven v zahraničí. V odborné porotě navíc letos zasedne zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Mgr. Jiří KRÁTKÝ, M.A. Instituce se mohou pochlubit jakoukoli povedenou aktivitou, například akcí, zajímavým workshopem, přestavbou nebo třeba zavedením nové služby. Uzávěrka zasílání přihlášek do této kategorie je do 31. 1. 2022 včetně. Přihlášku je možné podat prostřednictvím elektronického formuláře zde.

Ocenění práce v krajanských knihovnách je také předzvěstí 1. Mezinárodní konference krajanských knihoven, během které se otevře otázka role a dlouhodobě udržitelné budoucnosti krajanských knihoven po světě. V rámci konference budou představeny vybrané příklady dobré praxe. Konferenci pořádá Czech Association a proběhne online v neděli 27. března 2022. Podrobnější program bude zveřejněn koncem února.

Zdroj: www.npmk.cz.

Další zajímavé rozhovory s paní Eliškou Krausovou

Zakladatelka a ředitelka Asochecy, paní Eliška Krausová, strávila svůj krátký pobyt v České republice opravdu aktivně. Mimo jiné ho využila k poskytnutí řady zajímavých rozhovorů. Kromě již dříve zmíněného povídání s panem Vladimírem Krocem na stanici českého rozhlasu Radiožurnál vystoupila například v České televizi či v show svého bratra Jana Krause.

V sobotu 8. ledna se paní Eliška podělila o střípky ze svého života s diváky pořadu Studio 6 víkend. Povyprávěla o tom, jak složité byly její začátky v Kolumbii, kam původně jela na 6 měsíců a nakonec se země stala jejím domovem. Zmínila i své dojmy ze setkání s Fidelem Castrem a prozradila, jak dnes vypadá sraz známé rodiny Krausových. Přibližně 20minutový rozhovor začíná ve videu v 2:40:34 hodin (klikněte na obrázek).

Eliška se představila také v 1. epizodě XIII. řady pořadu Show Jana Krause. Svému mladšímu bratrovi přinesla dárek v podobě autobiografického knižního rozhovoru Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán, aby si mohl číst o své vlastní rodině. Nezapomněla připomenout ani aktivity a kulturní akce, které se organizují v rámci asociace česko-kolumbijského přátelství Asocheca, jako je výstava o samizdatu či o Pražském Jezulátku. Podle Elišky je Kolumbie krásná země, hlavně pro lidi, kteří mají rádi přírodu, ale také je to země, ve které číhá řada skrytých nebezpečí. Cestovatelé by se tak měli lépe informovat o tom, co všechno je tam může čekat. Popisuje i svůj dobrodružný příjezd do Kolumbie v červnu 1968, kdy ji strýc poslal letenku z Londýna do hlavního města Venezuely, Caracasu. Nejen že se jí ztratilo zavazadlo, ale do Bogoty, tedy města v nadmořské výšce 2600 m.n.m., přiletěla v krátkých letních šatičkách.

Dále si můžete poslechnout podcast Na dotek, kde Eliška mluví s moderátorem Petrem Vizinou o soudržnosti rodiny, životě v exilu, ale i opilcích v socialistickém Československu. S bratry jsou k sobě vzájemně ironičtí a kritičtí, smějí se jeden druhému, ale zároveň se nikdo neuráží. A co se týká Kolumbie, podle pražské rodačky a kolumbijské profesorky přeskakuje země celá stadia historického vývoje. To, co se v Evropě utvářelo desetiletí, ba staletí, se v Kolumbii bere šmahem…

 

Poslechněte si rozhovor s paní Eliškou Krausovou

Eliška Krausová, ředitelka Asochecy, strávila první dny nového roku v rodné Praze. Při té příležitosti si jako host Radiožurnálu povídala o životě i dopadech pandemie s redaktorem Vladimírem Krocem.

Profesorka univerzity v Bogotě Eliška Krausová-Chavez žije v Kolumbii od roku 1968. Nedávno získala od ministerstva zahraničí ocenění Gracias Agit za práci své asociace česko-kolumbijského přátelství Asocheca. Do Prahy se vrací každý rok, její návštěva letos vyšla na leden: „Praha vypadá jako za komunistů: šedivá, smutná a plná bláta. Do té jsem se v životě nevrátila, vracím se do krásné slunné zářivé Prahy v létě,“ srovnává. Co dalšího v jejím životě změnila pandemie?

Sledujete dění v Česku?
Díky internetu sleduji rádio a noviny skoro denně. A díky covidu si teď jednou týdně voláme s bratry, to jsme nikdy tak často nedělali. Jsme spolu daleko víc než předtím a sledujeme všechno od kultury po politiku.
Jeden z bratrů žije v USA, dva další v Česku. Shodnete se?
To víte, že ne! To by byla nuda. Obvykle se hodně hádáme a nejsme zajedno, což je dobře. V hlavních idejích asi ano. A také je něco jiného dění sledovat, než v něm žít. Kritizujeme něco, kde nejsme, což není správné, ale je to součást naší radosti a veselosti. Honza má navrch, je mladší a pohotovější. Ivan je ten nejsprávnější, nikdy nic špatného neřekne, i když je nejstarší. To ti dva mladší si dovolují se ke mně chovat jakkoli.
Zůstává něco, co vám z domova nepřestalo chybět?
Chybí mi kultura a rovnoprávnost. Tady mě někdy trochu štve, ale tam mi chybí, že člověk může s každým mluvit jako se sobě rovným. V Kolumbii je třeba vědět, s kým a jak. A pak v Bogotě ta doprava, co bych dala za metro a tramvaje.
Jak se liší život v Praze a v Bogotě?
V Bogotě žije deset milionů lidí s různým způsobem života. Je tam málo hodně bohatých, hodně mimořádně chudých a přes dva miliony nejchudších. Živili se ze dne na den a najednou zjistili, že chtějí pomoc od státu, který pro ně do té doby neexistoval. To bylo hodně dramatické, daleko víc než v Evropě. Chtěla bych věřit, že si lidé všimli, že stát existuje a mohou od něj něco žádat, ale také že musí něco dávat. Na druhou stranu lidi se očkují, tvoří se fronty. Většina lidí je chudá a když něco dostane od státu, považuje to za dar.

V čem je ošemetná distanční výuka jazyků? Jak postihl covid práci ve spolku česko-kolumbijského přátelství Asocheca? A jak její bratr Michael pečuje o odkaz jejich otce, odbojáře Oty Krause? Poslechněte si celý rozhovor zde.

Asocheca Vám přináší publikaci o Janu Amosi Komenském

Asociace česko-kolumbijského přátelství (Asocheca) Vám přeje krásný a úspěšný rok 2022!!!

Jako dárek k novému roku se s Vámi chceme podělit o publikaci o našem “Učiteli národů” Janu Amosi Komenském, kterou připravily představitelky Asochecy.

Knížečka je ve španělštině a kromě zajímavých informací o českém teologovi, filozofovi a pedagogovi v ní najdete také řadu krásných ilustrací od kolumbijského umělce Pabla Francisca Arriety.

Dokument můžete otevřít kliknutím na obrázek.

Asocheca oslavila svátek sv. Mikuláše

I letos Asociace česko-kolumbijského přátelství společně s Velvyslanectvím ČR v Bogotě, českými krajany a jejich rodinami oslavila tradiční svátek sv. Mikuláše. Tato velmi příjemná akce se konala v sobotu 4. prosince odpoledne na terase budovy, kde sídlí česká ambasáda.

Přibližně dvacet dětí, jejich rodiče a prarodiče dostali hned po příchodu úkol: sestavit z perníkových dílů chaloupku a kreativně ji ozdobit.

Vrcholem programu byla samozřejmě přítomnost trojice anděl, čert a Mikuláš. Z čerta šel opravdový strach, sympatický andílek ho však usměrňoval. Děti zpívaly písničky, recitovaly básničky a za své úsilí od Mikuláše dostaly balíček dobrot a český adventní kalendář. Závěrem nechybělo ani chutné občerstvení.

Přejeme všem krásný adventní čas!

Video i letos vzniklo jako součást projektu Krajanská koleda platformy Krajane.net, na jejíž facebookové stránce můžete hlasovat o nejvydařenější nahrávku. Jak dodala ředitelka Asochecy, paní Eliška Krausová:  „Opakovaná situace s covidem nám všem bere radost, ale i energii a zhoršuje nám podmínky jakékoliv spolupráce. Ale i takto bychom se chtěli připojit malým videem k letošním koledám. Zpívající skupina je o trochu menší než loni, ale snažili se a myslím, že je dobré neztrácet zcela víru. Tak snad náš malý příspěvek  pomůže vzpomenout na krajany v Kolumbii.“

Zdroj: Cesky.radio.cz.