Pasto víta nový rok jedinečným karnevalem

pasto1V prvních lednových dnech se Pasto, hlavní město kraje Nariňo na jihozápadě Kolumbie, mění v jedno velké jeviště plné barev, hudby, tance a zábavy. Každoročně se zde totiž od 2. do 7. ledna odehrává Karneval černých a bílých, jedinečné národní kulturní bohatství, které od roku 2009 figuruje i na seznamu nehmotného dědictví Unesco.

Ačkoli se město nachází téměř 800 km od Bogoty a cesta pozemní dopravou trvá necelých dvacet hodin, tato světoznámá a vůbec nejautentičtější akce celého regionu láká rok co rok tisíce národních i zahraničních turistů.

Podstata celých slavností spočívá především ve hře. Kořeny karnevalu je přitom potřeba hledat již v dávných indiánských rituálech, kdy místní zemědělské komunity uctívaly tancem a modlitbami božstvo měsíce. Tyto svátky však byly v průběhu 17. století španělskou koloniální vládou zakázány a obnoveny byly až v roce 1834. K původním vesnickým kulturním vyjádřením se postupně přidaly i prvky španělských slavností a později také těch afrických.

Ostatně právě 5. leden, kdy se slaví tzv. Den černých, je odkazem na jediný volný den, který španělští páni otrokům povolili. Černošská komunita využila volna k uspořádání velké slavnosti, na které si připomněli svůj původ i zvyky.

pasto2Běloši si ovšem takovou zábavu nechtěli nechat ujít a tak si nabarvili obličej černou barvou a do oslav se zapojili. Již několik desetiletí proto celý karneval demonstruje mírové a přátelské soužití původních obyvatel i přistěhovalců.

Od konce prosince, tedy ještě před oficiálním zahájením karnevalu, probíhají ve městě před-karnevalové akce. Poslední den v roce například patří průvodu historických vozů, ale také starých let, tedy figurín reprezentujících v podobě politiků, umělců a světových událostí právě končící rok.

Jednotlivé dny karnevalu pak mají pevně daný řád a průběh. První den (2.1.) startuje obětním obřadem na počest panenky Mercedes, patronky města, která má zajistit bezproblémový průběh slavností. Následně se v hlavní roli představí děti v rámci svého vlastního karnevalového průvodu, zvaného Carnavalito. Později se koná Průvod kolonií, ve kterém představují svou kulturu, zvyky, ale i gastronomické speciality zástupci různých oblastí země. První den probíhá také Festival humoru a venkovské hudby, či setkání hudebníků Rockarnaval.

pasto3Úterý 3.1. patří Zpěvu Zemi, tedy průvodu andských tanečních skupin, které vždy návštěvníky ohromují unikátními choreografiemi. Následující den (4.1.) přijíždí v plné parádě rodina Castaňedových. Podle legendy totiž v roce 1928 pozvala skupina místních obyvatel na slavnosti i zámožnou rodinu, později pokřtěnou právě jménem Castaňeda. Celý průvod pak připomíná atmosféru dřívějších dob, nechybí ani dobové kostýmy.

Výše zmíněný Den černých (5.1.) je jednou velkou hrou identity. Účastníci si barví tváře kosmetickou černí a veselí se všichni společně, aniž by se dělaly rozdíly mezi rasami či sociálními třídami. V různých částech města se pořádají taneční, umělecká i hudební vystoupení.

Předposlední karnevalový den (6.1.), v Den bílých, na sebe lidé naopak nanášejí bílý prášek, nejčastěji aromatizovaný zásyp. Zároveň se koná vrcholná akce celého karnevalu, Velký průvod masek, tanečních souborů, hudebních kapel i alegorických vozů.

pasto4Závěr slavností (7.1.) a tedy místní Festival morčat a venkovské kultury také stojí za návštěvu. Den se nese v duchu kultury a tradic obyvatel zdejšího venkova, především ale stánků nabízejících místní andské pochoutky. Nemůže chybět ani tradiční morče (zvané cuy), přičemž tajemství opravdu lahodné chuti spočívá zejména ve správném nasolení a dochucení česnekem a cibulí.

Program karnevalu zahrnuje i další doprovodné akce jako jsou výstavy, koncerty, workshopy nebo třeba festival povídek místních autorů.

Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách karnevalu: www.carnavaldepasto.org.

Další zdroje: Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.