Kolumbie druhou nejšťastnější zemí světa

colombia1Kolumbie opět figuruje na prvních příčkách v indexu štěstí. Jeho hodnota v této zemi dosahuje 87 procent, což je o dva procentní body více než v loňském roce. Jedinou zemí, kde se lidé cítí šťastnější, je Fidži, ostrovní země v Oceánii, kde se index vyšplhal na 89 procent. Hned za Kolumbií se pak nachází Čína se 79 procenty. Na konci seznamu zůstává Irák, jehož index činí pouhé 1 procento. Přitom průměr indexu všech zemí je 59 procent, tedy o 18 procentních bodů méně než v Kolumbii.

Dotazníkové šetření provedla světová asociace WIN, vedoucí organizace v oblasti průzkumů trhů a veřejného mínění. Čistý index štěstí se přitom počítá jako rozdíl procenta osob, které uvedly, že se cítí šťastně, a procenta osob, které vyjádřily opak, tedy že si připadají nešťastní.

Průzkum zkoumal očekávání, názory a přesvědčení celkem 68 759 osob starších 18 let v 69 zemích světa. Respondenti dostali například otázku o tom, jak se v životě cítí, a mohli si vybrat z pěti možností na škále od velmi šťastně až po velmi nešťastně.

V rámci Kolumbie je nejšťastnější oblastí kraj Atlantiku, následovaný střední částí země, hlavním městem Bogotou a Pacifickým pobřežím. Naopak nejméně šťastně se v rámci Kolumbie cítí lidé ve východních nížinách.

colombia2Nejen v Kolumbii, ale i v dalších zemích zapojených do výzkumu se ženy projevily jako šťastnější než muži. Co se týká věkových kategorií, rozdíly sice nebyly nijak markantní, ale dá se vypozorovat tendence k poklesu pocitu štěstí ve vyšším věku.

Nicméně Kolumbijci ukázali méně optimismu ohledně letošního roku 2017 než lidé v jiných zemích. Zatímco ve světě byl čistý index optimismu 37 procent, v Kolumbii dosáhl pouze hodnoty 18 procent, což je ještě o osm procentních bodů méně než v minulém roce.

Také ekonomická oblast vzbuzuje u Kolumbijců spíše obavy. Jen čtvrtina z nich se dívá na toto téma optimisticky a má příznivá očekávání ohledně ekonomické prosperity země v tomto roce. Celých 36 procent však rok 2017 vnímá jako ekonomicky obtížné období. Kolumbie se tak stala zemí s nejmenšími očekáváními ohledně ekonomického růstu v rámci latinskoamerického regionu.

Zdroj: ElTiempo.com. Foto 1, foto 2.