Kolumbie opět druhou nejšťastnější zemí světa

Podle 41. Globální roční ankety, kterou počátkem ledna publikovala agentura Gallup International, Kolumbie zůstává druhou nejšťastnější zemí v rámci 55 zkoumaných národů.

Přibližně 88 z každým 100 Kolumbijců se cítí být šťastní, přitom ve světě je to  pouze 59 lidí ze 100 dotázaných.

Tato data často mnohé překvapí vzhledem k reálným ekonomickým a sociálním problémům a také vysokým ukazatelům nerovnoměrnosti v rozdělení příjmů. Nicméně se ukazuje, že Kolumbijci i navzdory nepříznivým okolnostem neztrácejí naději a víru v úspěch a pokrok. Roli jistě hrají také kulturní faktory související s tím, že se jedná obecně o veselý národ, či související s významem kladeným na přátelství a blízké rodinné vztahy. Je potřeba také vzít v úvahu, že anketa se dotazuje na subjektivní pocity, ne na objektivní ukazatele blahobytu. Funguje tak lidové rčení: “špatným časům, dobrý obličej”, kdy místním nechybí odhodlání pokračovat dál a klidně tančí a zpívají, i když nemají pokryty ani základní potřeby.

Pro ukazatel subjektivního štěstí se na prvním místě umístily ostrovy Fidži, za Kolumbií pak následují Filipíny a dále Mexiko, Vietnam, Kazachstán, Papua Nová Guinea, Indonézie, Indie. O desáté místo se dělí Argentina s Nizozemím. Na opačném konci žebříčku skončily země jako Brazílie, Moldavsko, Řecko, Ukrajina, Irák a Írán.

Zároveň anketa zkoumala také ekonomický optimismus. Téměř polovina dotázaných obyvatel v Kolumbii vyjádřila optimistické vyhlídky v souvislosti s rokem 2018 a tedy věří, že se jejich situace v tomto roce oproti minulému roku zlepší. A to i přesto, že si třetina účastníků myslí, že tento rok bude rokem ekonomických obtíží, čímž se Kolumbie zařadila pod světový i regionální průměr. Každopádně pouze 26 procent si myslí, že tento rok bude všeobecně horší než předchozí, zbytek očekává obdobnou situaci. Kolumbijci tak v ekonomickém optimismu o 6 bodů překonali latinskoamerický průměr, o 9 bodů průměr globální.

Anketa, která zahrnovala 12 otázek, probíhala v zemích v období od října do prosince 2017 a byla provedena na vzorku 52 tisíc osob na pěti kontinentech. Konkrétně v Kolumbii bylo telefonicky vyzpovídáno 1000 osob.

Zdoje: ElTiempo.com. Foto 1, foto 2.