Zjistěte více o ptactvu v Kolumbii

Kolumbie je díky obrovské geografické různorodosti a odlišným ekosystémům jednou z nejrozmanitějších zemí na světě. Mimo jiné, je zemí s největším počtem druhů ptactva na planetě. Na jejím území se nachází více než 1900 druhů ptáků, z nichž na 70 jich je endemických a tedy je nenajdeme nikde jinde ve světě. Proto nepřekvapí, že se do místních oblačných lesů, tropických deštných pralesů i k horským jezerům vydávají ornitologové ze všech kontinentů.

Kvůli ztrátě svého přirozeného prostředí a odchytu vzácného ptactva však řadě těchto unikátních druhů hrozí vymření. Proto vznikají různé iniciativy a projekty na jejich ochranu. Jedním z nich je projekt nazvaný Birds Colombia, který se na své stránce snaží vytvořit kompletní fotografické album ptactva v Kolumbii. Cílem je nahrát na stránku jednoho ptáčka každý den, dokud se nepodaří nasbírat fotografie každého z téměř 2000 druhů žijících v zemi.

Kliknutím na fotografii se zobrazí podrobné informace o každém druhu, včetně mapy, kde se tento druh ptactva pohybuje. Můžete si také poslechnout jeho zpěv.

Tento projekt vytvořili dva publicisté a fotografové Paula Carrera Levy “Niky” a Mauricio Ossa “Mauro”, které pojí láska k ptactvu. Dnes společně pomocí projektu Birds Colombia vzdělávájí lidi a snaží se o ochranu a zachování jednotlivých druhů ptactva a jejich životního prostředí.

V současné době žijí Niky a Mauro ve městě Cali, kde pořádají také semináře a vzdělávací akce na toto téma, aby rozšířili povědomí o všech problémech, které se k ptactvu v zemi a jeho stanovištím pojí. Doposud se jim podařilo na stránku nahrát více než 800 různých druhů ptactva a sní o tom, že dosáhnou svého cíle dvou tisíc druhů do července 2022. V jejich úsilí je podporuje pořízenými obrázky i více než 70 dalších fotografů. Navíc se jim podařilo získat svolení k použití značky země pro svůj projekt od instituce Procolombia, která má na starosti podporovat turistický ruch, zahraniční investice, export i obraz země v zahraničí. Jednoho dne by chtěli mít dostatečné finanční prostředky k tomu, aby vytvořili nadaci pro nákup lesů v místech, kde žijí ohrožené druhy, a mohli tak lépe zajistit jejich ochranu. Pro oba zakladatele projektu je pozorování ptactva jejich velkou vášní. Podle jejich vlastních slov jim to umožňuje spojit se s přírodou, objevit všechny její zázraky, ale také prozkoumat každý kout Kolumbie s její úžasnou biodiverzitou, a co je nejdůležitější, nalézat způsoby, jak ji zachovat.

Zdroj: BirdsColombia.