Národní pedagogická univerzita slaví výročí Komenského

Jan Amos Komenský (Uherský Brod, 1592-Amsterdam, 1670) bezpochyby patří k hlavním osobnostem v oblasti vzdělání. Tento teolog, filozof a pedagog, narozený na území dnešní České republiky, zemřel před 350 lety. Národní pedagogická univerzita v Bogotě si připomíná jeho odkaz po celý tento rok a pořádá při této příležitosti různé akce a semináře. Jedním z nich je i 14. ročník Doktorské výuky v oblasti vzdělání a pedagogiky nazvaný Komenský 350 let poté, kterou zaštiťují profesoři Maximiliano Prada Dussán a David Rubio Gaviria.

Jedná se o mezinárodní akci, která se snaží představit aktuální stav daného tématu a otevřít perspektivy výzkumu právě pro oblast vzdělání a pedagogiky. Každé úterý od 19. srpna až do 1. prosince se mohou zájemci zúčastnit setkání přenášených v přímém přenosu přes Youtube kanál Interinstitucionálního doktorátu v oblasti vzdělání Národní pedagogické univerzity. Vstup na virtuální konference, které začínají vždy v 17 hodin kolumbijského času (tedy o půlnoci času českého), je zcela zdarma.

Pozvaní odborníci odpřednáší celkem 16 konferencí. Každá z nich trvá přibližně 50 minut a následně mají účastníci možnost klást otázky. Tento seminář má čtyři základní tématické osy, které zahrnují filozofický, antropologický, pedagogický i vzdělávací / školní pohled na Komenského dílo. Je možné zúčastnit se jedné, několika nebo i všech přednášek. Ti, kteří se zúčastní 80 % všech setkání a zaregistrují svou účast ve speciálním virtuálním prostoru zřízeném na Moodle (zde), obdrží potvrzení o účasti v kurzu. Organizátoři pak na semináře zvou členy všech univerzitních či vzdělávacích komunit na národní i mezinárodní úrovni, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.

Zároveň jsou ve virtuálním prostředí na Moodle k dispozici pomocné dokumenty a otevírají se tam prostory k diskuzi. Můžete se také podívat na virtuální výstavu o Komenském pod názvem Jan Amos Komenský: aneb utopie světa a všenáprava (Juan Amos Comenio: o la utopía de un mundo y una humanidad mejor), pořádanou Kolumbijským pedagogickým muzeem univerzity zde. Pokud máte další dotazy, obraťte se na pořadatele prostřednictvím emailu catedra_doctoral_upn@upn.edu.co.

Život Komenského byl poznamenán exilem a pronásledováním, ale také četnými cestami po různých zemích Evropy s cílem sjednat mír ve společnosti rozdělené náboženskými válkami, a to prostřednictvím vzdělání jako univerzální nápravy společností a vědomostí. Tři a půl století po jeho smrti se Národní pedagogická univerzita v Bogotě rozhodla podpořit reflexi a diskuzi o situaci spojenou se vzděláním v současném světě. Žít dnes znamená permanentní proces vzdělávání se. Už neexistuje věkové omezení pro studium a vzdělávání se, všichni se učíme po celý život. I přesto je náprava lidstva pořád jen projektem a tato doba krizí a hlubokých konfrontací si žádá smír a možnost přinést kvalitu života všem lidem. Proto je Komenského výzva k transformování společenského života prostřednictvím vzdělání stále živá.

Tímto seminářem chce univerzita navázat na dílo Komenského a kontrastovat ho v dialogu s dnešní realitou vzdělávací agendy. Komenského svět, jeho dílo a doba už nejsou naše, ale jeho pedagogické starosti a podněty k univerzálnímu vzdělání pro všechny lidské bytosti stále rezonují v současných vzdělávacích politikách a pedagogických diskurzech. Připomenout si Komenského dílo a jeho návrhy znamená do jisté míry prozkoumat to, čím jsme, a možná i to, čím přestáváme být.

Zdroj: Program_Katedra.