Svátky San Pacho probíhají letos virtuálně

Vůbec poprvé za více než 350 let své existence se nejdůležitější svátky regionu Chocó, který se rozprostírá na severozápadě Kolumbie kolem pobřeží Pacifiku, konají digitální formou. V tradičním termínu, tedy od 20. září do 4. října, se milovníci afrických rytmů tentokrát nesejdou přímo v ulicích městečka Quibdó, hlavního města kraje Chocó, ale mohou se oslav známých jako Fiestas de San Pacho zúčastnit ze svých domovů. Sváteční program je k vidění na sociálních sítích nadace Františkánské svátky města Quibdó (fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó), která má už šestým rokem pořádání slavností na starosti.

Pro všechny je to zcela nová skutečnost, zejména pak pro obyvatele 12 čtvrtí města, kde se slavnosti každoročně odehrávaly. Historie těchto svátků se začala psát před 372 lety, kdy františkánský bratr Matías Abad přišel do města s obrázkem Františka z Assisi. Svátek tak mísí náboženské prvky s kulturním odkazem černošského obyvatelstva tohoto regionu, ale také témata sociálního a politického života, je jakýmsi symbolickým prostorem, symbolem kulturní identity místních. Vztah mezi náboženstvím a afro kulturou přitom vychází z afroamerického kultu santería, tedy víry vzniklé v oblastech osidlovaných západoafrickými otroky a kolonizovaných katolickými mocnostmi (toto náboženství právě mísí katolicismus s kulty afrického etnika Yoruba). Z velké části staví na žádostech o laskavosti, tedy například, dám ti toto, když mi vyléčíš dítě.

Běžně se tak v průběhu slavností každé ráno konají františkánské mše. V letošních podmínkách probíhají mše v katedrále města Quibdó, ale přítomni jsou jen kněží a hudební doprovod.

Náboženské ceremonie jsou vysílány živě, aby se zájemci mohli zapojit do oslav aspoň ze svých domovů. Odpoledne pak obvykle dostává slovo zejména tanec a divadlo jako osvobozující prvky, které připomínají události každodenního útlaku a diskriminace, kterým africká populace historicky čelila.

Alegorické průvody v ulicích vždy reflektují aktuální témata, jak ta týkající se místní reality, tak ta vycházející z mezinárodní situace. V průvodech se objevují různé masky a převleky, které vypráví příběhy rozličného zaměření, mimo jiné, hovoří o kraji Chocó, jeho tradicích, lidech, hudbě, kultuře a dokonce i místních řekách. Obyvatelé Quibdó pak obvykle komentují celé dění, smějí se tomu, se se děje světu, ale i jim samotným.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si zájemci mohou letos připomenout to nejlepší z uplynulých ročníků oslav na základě fotografií a videí. Pořádající instituce například vyzvala veřejnost, aby zveřejnila fotografie svých nejoblíbenějších převleků z posledních let. Každý ročník mívá většinou konkrétní zaměření, dané téma. V roce 2019 jím třeba byla řeka Atrato jako zdroj života. Kostýmy tak odrážely témata jako území, nenechat umřít řeku, nelegální těžba, tradiční rybolov, pokrok, který řeka kraji Chocó přinesla. O rok dříve se svátky zaměřily na pradávné tradice, takže kostýmy vyzdvihovaly práci místních klenotníků a umělců.

Probíhají také virtuální debaty se znalci těchto oslav, které byly v roce 2012 zapsány na seznam nehmotného dědictví lidstva pod záštitou Unesco. Ostatně organizátoři, aniž by tušili, co se letos stane, začali už od loňského roku připravovat příspěvky o oslavách v digitální podobě. Vznikly tak ukázky toho, jak se vyrábí jednotlivé masky, videa z přehlídek, veselic, příspěvky o tom, co se děje ve čtvrtích města před, v průběhu i po hlavních oslavách. Veškerá tato tvorba je navíc doplněna propracovanými literárními texty.

Nedílnou součástí celých slavností je samozřejmě hudba, která spojuje tradiční rytmy kolumbijského Pacifiku (jako je currulao, aguabajo, arrullos), ale také Atlantiku, protože kraj Chocó má jako jediný v zemi přístup k oběma oceánům. Podle slov ředitele skupiny Banda San Francisco de Asís, která se stará o hudební doprovod těchto svátků, připomíná oslava vždy ten nejorganizovanější nepořádek, který existuje. Upozorňuje tím na to, že ve zbytku Kolumbie převládá jiné vnímání času a forem, jiný koncept organizace. Pro afrokolumbijskou kulturu například hraje hlavní roli ve společenské organizaci široká rodina. A právě ve svátcích San Pacho se odráží tato filozofie sdílení a komunity, kdy místní každému příchozímu, bez ohledu na to, odkud pochází a jaké má politické smýšlení, otevřou dveře a nabídnou mu pohoštění. Současné dodržování sociálního odstupu tak dopadá na zdejší obyvatele o to silněji.

Více informací a zajímavá videa z oslav Fiestas de San Pacho naleznete na facebookové stránce svátků zde.

Zdroje: ElTiempo.com, RevistaArcadia.com. Foto 1, foto 2, foto 3.