Kolumbijská univerzita si připomíná odkaz Komenského

V letošním roce uplynulo již 350 let od smrti Jana Amose Komenského. Národní pedagogická univerzita v Bogotě si při této příležitosti připomíná jeho život, přínos v oblasti vzdělávání a celkově jeho odkaz v souvislosti se současným obdobím, ve kterém dominuje virtuální školství. V programu Příběhy s budoucností (Historias con futuro) se mohou všichni zájemci dozvědět více o tom, kdo to byl Komenský, jaký byl kontext doby, ve které žil, ale také jaké byly jeho hlavní myšlenky.

V první části programu navíc hovoří ředitelka Asochecy, paní Eliska Krausová, která představuje tuto historickou osobnost jako velkého filozofa, teologa, politika, sociologa a především pedagoga. Jak vysvětluje i kolumbijským posluchačům, Komenský (Morava, 1592 – Amsterdam, 1670) se narodil na území Velké Moravy v době důležitých hnutí a reforem. Jako biskup Jednoty bratrské kázal, mimo jiné, také rovnost lidí, možnost dosáhnout základního vzdělání pro všechny, bez rozdílů. Zároveň vyzdvihoval důležitost cizích jazyků. Později, v průběhu katolické persekuce v rámci protireformace, utekl z českého území a nakonec se usadil v Nizozemí, kde také zemřel, aniž by se mohl vrátit do své vlasti.

Video zároveň ukazuje Komenského jako velkého spisovatele a myslitele, jehož vize zůstávají platné až do dnešní doby. Jak upozorňují někteří profesoři a pozvaní hosté, Komenský ve svých dílech například vnáší myšlenku, že vzdělání není cílem, ale cestou k tomu, aby všechny lidské bytosti dosáhly humanity. V závěrečné části programu pak několik studentů a profesorů sdílí svůj pohled na to, jak rozumět konceptům školy a vzdělání pro všechny v 21. století.

Zdroj: YouTube.com.