Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Jak informovalo Velvyslanectví České republiky v Kolumbii, prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Čeští občané pobývající dlouhodobě na území Kolumbie se mohou voleb zúčastnit na zastupitelském úřadu ČR v Bogotě (přesný termín bude upřesněn). Zájemci se musí předem zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR v Bogotě. Písemná žádost o zapsání do seznamu musí být úřadu doručena nejpozději 29. srpna 2021.

Čeští občané pobývající na území Kolumbie krátkodobě se mohou voleb zúčastnit za podmínky, že si nechají na místně příslušném obecním úřadě v ČR vystavit tzv. voličský průkaz. Ten pak předloží volební komisi spolu s platným dokladem o státním občanství ČR. Rovněž občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Bogotě mohou písemně (do 23. 9. 2021) nebo osobně (do 6. 10. 2021) požádat o vydání voličského průkazu, pokud chtějí volit v jiném místě.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1.